Connect with us

Infrastrukturë

Ankesa të shumta nga qytetarët për vlerësimin e pronave në Deçan

Published

on

Sipas “Ligjit nr. 06/L-005 neni 12, paragrafi 2, çdo komunë është përgjegjëse për administrimin e procesit të tatimit në pronë për pronat e paluajtshme që ndodhen brenda territorit të komunës.

Sipas këtij paragrafi ndër përgjegjësitë e Komunës janë si në vijim: regjistron dhe menaxhon të dhënat e tatimit në pronë në regjistrat e tatimit në pronë, bashkëpunon me Ministrinë e Financave për vlerësimin e pronave të paluajtshme.

Po ashtu sipas nenit 31 pika 6 Komuna merr vendim në lidhje me ankesën e dorëzuar brenda gjashtëdhjetë ditëve nga pranimi i ankesës.

Komuna mund të zgjasë, deri në tridhjetë ditë kalendarike, afatin për shqyrtimin e ankesës së dorëzuar me një vendim të arsyetuar.

Lidhur me këtë nga Zyra Komëtare e Auditorit janë identifikuar se nga gjithsej 138 ankesa lidhur me vlerësimin jo të duhur të pronave, vetëm 12 prej tyre janë refuzuar ndërsa pjesa tjetër e ankesave janë pranuar si të bazuara.

Kjo tregon për nivelin e lartë të gabimeve në bazën e të dhënave.

Kjo ka ndodhur për shkak të komunikimit të pa mjaftueshëm ndërmjet komunës dhe Ministrisë së Financave si dhe stafit të limituar në sektorin e Tatimit në pronë.

Sipas raportit të Zyrës Kombëtare të Auditimit, mos azhurnimin i informatave dhe vlerësimi jo i duhur i pronave në bazën e të dhënave të tatimit në pronë, mund të ndikoj në vështirësi në inkasimin e të hyrave nga tatimi në pronë dhe rritjen e llogarive të arkëtueshme si pasojë e pakënaqësisë dhe ankesave të qytetarëve.

Rekomandimi i Auditorit është se kryetari duhet të sigurojë një koordinim më të mirë ndërmjet komunës dhe departamentit të tatimit në pronë në kuadër të Ministrisë së Financave, me qëllim të përmirësimit të shënimeve në bazën e të dhënave.

Po ashtu, Kryetari duhet të shtoj kontrollet që të sigurojë se bëhet vlerësim i saktë i tatimit në pronë për tatimpaguesit./Media Ndërtimi.

Infrastrukturë

Bizneset hoteliere dhe gastronome lirohen nga obligimi ndaj Komunës për shfrytëzimin e hapësirave publike

Published

on

Me vendim të Kryetarit, Perparim Rama, bizneset hoteliere dhe gastronome janë liruar nga obligimi ndaj Komunës për shfrytëzimin e hapësirave publike të kryeqytetit për tremujorin e fundit (prill, maj, qershor).

“U bëjmë thirrje që për tremujorin e ardhshëm (korrik, gusht, shtator), i cili shënon edhe fillimin e pjesës së dytë të sezonës verore, të aplikoni për leje shfrytëzimi në Komunën e Prishtinës, përkatësisht në Drejtorinë e Shërbimeve Publike.”, shkruan në njoftimin e Komunës./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

Kanadaja financon skemat e rezistencës së infrastrukturës ndaj klimës

Published

on

Qeveria e Kanadasë ka lënë mënjanë fonde të reja që synojnë mbrojtjen e infrastrukturës nga efektet e ndryshimeve klimatike.

Ministrat njoftuan financimin prej 46.7 milion dollarë CA (30 milion £) për dy skema të rezistencës ndaj klimës: iniciativën për Mjedisin e Ndërtuar elastik ndaj Klimës dhe Programin e Standardeve për Mbështetjen e Rezistencës në Infrastrukturë.

Iniciativa për Mjedisin e Ndërtuar Rezistent ndaj Klimës (CRBE), e financuar nga Infrastructure Canada dhe e udhëhequr nga Këshilli Kombëtar i Kërkimeve të Kanadasë, do të ofrojë njohuri për të përshtatur infrastrukturën publike aty ku është e nevojshme, për të informuar ndryshimet në kodet e ndërtesave dhe infrastrukturës dhe për të krijuar udhëzues, standarde, mjete. , dhe zgjidhje teknike për elasticitetin e klimës. Ajo do të ketë financim prej 35 milion dollarë CA për pesë vjet. Nisma do të përfshijë bashkëpunimin në të gjithë sektorin e ndërtimit, nga projektimi dhe vendimmarrja tek ndërtimi, funksionimi, mirëmbajtja dhe rinovimi.

Programi i Standardeve për Mbështetjen e Rezistencës në Infrastrukturë (SSRIP), i udhëhequr nga Këshilli i Standardeve të Kanadasë, do të marrë fonde të reja prej 11.7 milion $ CA gjatë pesë viteve, për të ofruar standarde dhe udhëzime përkatëse që trajtojnë fushat prioritare si nxehtësia, përmbytjet dhe degradimi i ngricave të përhershme. në veri.

Programi po punon me komunitetet dhe përfituesit për të siguruar që këto projekte standardizimi të promovojnë një qasje të qëndrueshme ndaj përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike, të rrisin qëndrueshmërinë dhe të mbështesin vendimmarrjen e informuar për infrastrukturën dhe ndërtesat në të gjithë Kanadanë.

Infrastructure Canada tha se iniciativat do të ndihmojnë në përmirësimin e qëndrueshmërisë ndaj ndryshimeve klimatike duke informuar projektimin, rinovimin dhe përmirësimin e ndërtesave dhe infrastrukturës në të ardhmen. Mjetet dhe njohuritë teknike të zhvilluara do të ndihmojnë komunitetet të marrin vendime të informuara për klimën dhe do të reduktojnë kostot që lidhen me ndërtimin, funksionimin dhe riparimin, tha ai./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

Komogllava e Ferizajt bëhet me infrastrukturë të re

Published

on

Punët në rregullimin e infrastrukturës rrugore po vazhdojnë në fshatin Komogllavë të Ferizajt.

“Pamë nga afër punimet në dy projekte infrastrukturore në fshatin Komogllavë, projektin për asfaltimin e rrugëve të mbetura në këtë fshat si dhe projektin për asfaltimin e rrugës dhe rregullimin e trotuarit në Lagjen Tafaliaj në Komogllavë, investime këto që përveç që rrisin standardin e infrastrukturës rrugore në këtë fshat, gjithashtu lehtësojnë jetën e banorëve, duke i ofruar siguri e infrastrukturën e nevojshme.”, deklaroi kryetari i Komunës së Ferizajt, Agim Aliu./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending