Connect with us

Aktuale

Barra e legalizimit i mbetet qytetarit, kompanitë që kanë ndërtuar pa leje në Kosovë, do të amnistohen nga ligji!

Published

on

Qytetarët Aktivë me datën 06.02.2022 kishin adresuar tek Fitore Pacolli  Kryetare e Komisioni për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim, lidhur me disa  shqetësime të rëndësishme me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr.06/L-024 për Trajtimin e Ndërtimeve Pa Leje.

Qytetarët Aktivë nuk kanë pranuar asnjë përgjigje, apo sqarim deri më tani lidhur me këto shqetësime.

Vlen të theksohet që  opozita e ka mbështetur fuqishëm ndryshimet në këtë ligj dhe pritet të votohet në procesin e dytë dhe të miratohet në kuvend dhe të fuqizohet.

Shqetësimet e adresuara nga QA, si në vijim:

Në vitin 2016 me vendimin e Isa Mustafës, si ish-kryeministër fillon draftimi i këtij ligji, dhe në vitin 2018 shpallet nga ish-Presidenti Hashim Thaqi.

Ky ligj në asnjë formë në asnjë mënyrë, nuk i obligon për shpenzimet materiale të dënimeve dhe keqpërdorimet në planifikim nga kompanitë të cilat kanë ndërtuar pa leje, pa kushte teknike e shumë manipulime dhe kanë përfituar miliona duke krijuar kaos urbanistik në çdo qytet, por këtë barrë me këtë ligj e bartin komplet mbi kurrizin e qytetarit.

Duke marr parasysh që kaosin e ndërtimeve e kanë lejuar vetë partitë politike me vite, atëherë ata edhe draftojnë dhe votojnë ligje të tilla.

Në vitin 2022, Qeveria Kurti 2 bën ndryshim plotësimin e këtij ligji, i cili pritet të votohet dhe të hyn në fuqi.

Me kërkesë për qasje në dokumentet publike, si po shihet vendimi për grupin punues në vitin 2016 nga ish- Sekretari i Përgjithshëm Arben Çitaku, kur është hartuar ky ligj  grupi punues është vetëm me zyrtarë të brendshëm, pa përfshirje të shoqërisë civile, (përpos AAK), apo profesionistë të lirë të kësaj fushe, ndërsa në vitin 2022 nëse analizohet vendimi i grupit punues është po gati i njëjti grup punues i brendshëm pa gjithëpërfshirje.

Në këtë rast kemi evituar që nuk ka pasur as përfaqësues nacional të organizatave joqeveritare të ndërkombëtarëve, edhe pse veprojnë në këtë fushë as në vitin 2016 e as 2022 të përfshirë në grupin punues.

Edhe me ndryshimet nga Qeveria Kurti 2, barra e legalizimit i mbetet qytetarit, prandaj kërkojmë shpjegim pse ka mbetur në këtë formë edhe me ndryshimet e bëra nga kjo qeveri.

Neni 7-Përgjegjësitë e investitorëve dhe pronarëve të ndërtimeve pa leje

  1. Pavarësisht dispozitave të paragrafit 1. të këtij neni, investitorët e ndërtimeve pa leje me shumë njësi janë përgjegjësit primar për të aplikuar për legalizim sipas këtij Ligji. Nëse investitori nuk e kërkon legalizimin, një apo më shumë pronarë të ndërtimit pa leje mund të kërkojnë legalizimin në emër të ndërtesës.

2.1. Nëse një apo më shumë pronarë të ndërtimit pa leje kërkojnë legalizimin në emër të të gjithë ndërtesës, të gjitha kostot e legalizimit do të ndahen ndërmjet të gjithë pronarëve të ndërtimit pa leje në pjesë proporcionale në bazë të përqindjes së madhësisë së njësisë në raport me ndërtesën;

2.2. Pronarët e ndërtimit pa leje të cilët marrin pjesë në koston e legalizimit mund të nisin veprime ligjore kundër pronarëve të ndërtimit pa leje të cilët nuk marrin pjesë në koston e legalizimit për të kthyer pjesët e papaguara, së bashku me koston ligjore dhe taksat tjera të lejueshme me ligj; dhe

2.3. Pronarët e ndërtimit pa leje mund të ndërmarrin veprime ligjore për të kthyer koston e legalizimit nga investitori, së bashku me dëmet tjera, kostot dhe taksat e lejueshme me ligj.

  1. A mund të na sqaroni qëllimin e ndryshimit të paragrafëve nga viti 2018, dhe ndryshimet në 2022, në të gjitha paragrafet si në vijim:

2018

1.15.2.1. ndërtimin e më shumë kateve se që janë lejuar;

2022

1.15.2.1. ndryshimin e numrit të kateve në krahasim me numrin e lejuar të kateve;

2018

1.15.2.2. zgjerimin e shputës së ndërtesës përtej lejes; ose

2022

1.15.2.2. ndryshimin e shputës së ndërtesës në krahasim me shputën e lejuar; ose

2018

1.15.4. ndërhyrje pa leje në ndërtesat me leje.

2022

1.15.4. ndërhyrje pa leje

2018

1.18. “Ndërhyrjet pa leje në ndërtesën me leje” – ndërhyrje pa leje në ndërtesën ekzistuese me leje ose në ndërtesën e regjistruar në Kadastër dhe RDPP. Ndërhyrjet përfshijnë mbindërtimet, zgjerimet, ndërhyrjet në përdhese, kate, kulm apo bodrum, shtesat/anekset si vertikale ashtu dhe ato horizontale;

2022

1.18. “Ndërhyrje pa leje – përfshinë mbindërtimet, zgjerimet, ndërhyrjet në përdhesë, kate, kulm apo bodrum, shtesat/anekset si vertikale ashtu dhe ato horizontale në ndërtesën ekzistuese që e posedon certifikatën e përdorimit, lejen e përdorimit, apo një dokument tjetër ekuivalent, ose ndërtesën e regjistruar në Kadastër dhe në RDPP;

  1. Njëkohësisht na jepni sqarim pse shtyhet afati deri 2025, si dhe kur do të fillohet me trajtimin e aplikimeve që tani vetëm se kanë aplikuar dhe janë në pritje që 20 vite qytetarët?

Neni 13

Në nenin 21 të ligjit bazik, paragrafët 1, 2 dhe3 ndryshohen dhe plotësohen si në vijim:

  1. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve për certifikatë legalizimi dhe për leje legalizimi për përfundim të ndërtimit është 31 dhjetor 2025.

Ndërsa pika 3 nuk figuron?

  1. Dhe dy pikat e fundit dhe më te rëndësishmet është përjashtimi i trashëgimisë kulturore, A nuk kemi ndërhyrje pa leje në trashëgiminë kulturore në Republikën e Kosovës?
  2. Ky Ligj nuk është i aplikueshëm për objektet e trashëgimisë kulturore të përfshira në listën e trashëgimisë kulturore sipas Ligjit në fuqi për trashëgiminë kulturore dhe të cilat konsiderohen të jenë të ligjshme.

5.Si dhe pse askund nuk figuron formimi i taskforcës?

Asnjë përgjigje të vetme apo sqarim nuk kemi pranuar deri më sot.”, shkruan në njoftimn e Qytetarëve Aktivë./Media Ndërtimi

Aktuale

Si të bëheni arkitekt në Inteligjencën Artificiale?

Published

on

Inteligjenca artificiale është larg të qenit një koncept i huaj dhe i ri. Arkitektët kanë eksploruar AI që nga vitet 1960, duke u thelluar në koncepte të tilla si shkrimi, arkitektura parametrike, algoritmet evolucionare, automata celulare, fraktale dhe sistemet L. Skriptimi është i ngjashëm me krijimin e një ekuacioni që gjeneron rezultate të projektimit në vend të vlerave numerike.

Në arkitekturë, një arkitekt i AI është përgjegjës për zhvillimin e skripteve, studimin e algoritmeve, sigurimin që rezultatet e projektimit plotësojnë nevojat e projektit dhe krijimin e algoritmeve kur është e nevojshme. Me fjalë të thjeshta, AI Architects janë projektues që ndërtojnë sisteme të inteligjencës artificiale për të zgjidhur problemet. Kompanitë në ditët e sotme varen nga arkitektura gjeneruese dhe mjetet e AI për të përfunduar projektet e tyre komplekse; Këtu nevojiten arkitektë të AI që kanë një kuptim të qartë në teknologjinë e informacionit dhe inteligjencën artificiale për të kontrolluar zgjidhjet e AI brenda organizatës duke siguruar që projekti të funksionojë pa probleme.

Roli i përgjithshëm i AI Architects është të përmirësojë operacionet e biznesit duke hartuar plane të detajuara për sistemet e AI, duke bashkëpunuar me anëtarët e ekipit si inxhinierë dhe shkencëtarë kompjuterikë për të siguruar një proces të qetë dhe për të mbikëqyrur zbatimin duke siguruar që zgjidhjet e AI që ata ofrojnë janë në përputhje me projekti duhet të prodhojë rezultate të sakta dhe të dobishme.

Është e rëndësishme të pranohet se inteligjenca artificiale nuk mund të zëvendësojë kurrë intuitën dhe ndjeshmërinë njerëzore në arkitekturë. Gjithmonë mbani mend se ju e kontrolloni mjetin, jo anasjelltas. Prandaj, është e nevojshme të shfrytëzojmë përparimet e vazhdueshme në teknologji, e cila ka qenë e vazhdueshme për 70 vitet e fundit, në dobinë tonë duke krijuar asistentë robotikë që na ndihmojnë të arrijmë të pamundurën duke ndikuar pozitivisht në mjedis, i cili ka nevojë të dëshpëruar për t’u marrë në konsideratë. dhe kujdesi./Media Ndërtimi

Continue Reading

Aktuale

Rritja e kërkesës për rrymë do t’i mbajë gjallë termocentralet me thëngjill

Published

on

Kërkesa për rrymë në botë është duke shënuar rritjen më të shpejtë në gati 20 vjet, për shkak të përdorimit të kondicionerëve, si pasojë e rritjes së temperaturave, ka thënë Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, në një raport të publikuar të premten.

Sipas gjetjeve, ky trend, që pritet të vazhdojë edhe më 2025, nënkupton vazhdimësinë e përdorimit të energjisë me thëngjill, ndonëse do të rriten kapacitetet e energjisë së ripërtrishme.Shumë vende në botë janë duke regjistruar temperature rekorde dhe valë të të nxehtit, shkruan Radio Evropa e Lirë.

Rritja e konsumit global të energjisë pritet të shkojë në gati 4 për qind më 2024 – më e madhja prej vitit 2007.

Rritje e njëjtë është parashikuar edhe për vitin 2025, në krahasim me 2.5 për qind të rritjes së kërkesës më 2023.India pritet të jetë lidere në këtë aspekt, e pasuar nga Kina.Në gjetjet e raportit është përmendur që në këtë periudhë do të rriten edhe kapacitetet për energji të ripërtrishme dhe që kjo energji të tejkalojë atë me thëngjill më 2025.

Megjithatë, mënyrat për prodhim të energjisë që shkaktojnë më shumë ndotje, siç është ajo me thëngjill, do të vazhdojnë të jenë të qëndrueshme, sidomos në Kinë./Media Ndërtimi

Continue Reading

Aktuale

Pas freskimit të motit, shfuqizohet ndalimi i qarkullimit të kamionëve mbi 7.5T

Published

on

Zëvendësministri i Infrastrukturës, Hysen Durmishi, ka njoftuar se është shfuqizuar vendimi i datës 13 korrik 2024, për ndalimin e qarkullimit në Autoudhë, Rrugë Nacionale dhe Rajonale të automjeteve për transportin e mallrave me peshë më të madhe se 7.5T, shkruan Ekonomia Online.

“Duke marrë parasysh parashikimin e motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, sipas të cilit parashihen rënie të ndjeshme të temperaturave ditëve në vijim, kemi marrë vendim për shfuqizimin e vendimit të datës 13 korrik 2024, për ndalimin e qarkullimit në Autoudhë, Rrugë Nacionale dhe Rajonale të automjeteve për transportin e mallrave me peshë më të madhe se 7.5T”, ka njoftuar Durmishi.

“Faleminderit për mirëkuptimin tuaj gjatë këtyre ditëve me temperatura të larta”, ka shkruar ai./Media Ndërtimi

 

Continue Reading

Trending