Connect with us

Infrastrukturë

‘Nuk u mohuan veprimet që shkaktuan humbjen e 53 milionëve për autostradë’

Published

on

Lidhur me kundërshtimet e të akuzuarve për 53 milionët e autostradës, prokurori special, Atdhe Dema deklaroi se sot para gjykatës, as nga avokatët mbrojtës dhe të akuzuarit nuk u mohuan veprimet që janë përshkruar në aktakuzës.

Por sipas tij, u arsyetuan me humbjet që mund t’i pësojë shteti sikur të mos kishin vepruar si në aktakuzë.

Ai tha se kjo është dëgjuar së paku nga dy ose tre avokatë.

Në seancën e sotme, mbrojtësi i të akuzuarit Pal Lekaj, avokati Musa Damati deklaroi se mbrojtja qëndron në tërësi pranë kundërshtimeve të deponuara. Po ashtu, shton se kjo aktakuzë nuk i përmbush kërkesat bazike ligjore.

Edhe mbrojtësi i ish-sekretarit të Ministrisë së Infrastrukturës, Nebih Shatri, avokati Driton Musliu ka thënë se pagesa prej 53 milionë eurove nuk ka pasur alternativë. Ka thënë se nëse nuk do të bëhej pagesa e 53 milionë eurove lënda do të shkonte në Gjykatën e Arbitrazhit dhe shteti do të humbte edhe më shumë para.

Ndërsa, avokati i ish-këshilltarit të Lekajt, Eset Berisha ka thënë se nëse ka shkelje përgjegjësia bie mbi shërbyesit civilë e jo këshilltarët politikë.

Edhe mbrojtësi ish-drejtorit të Prokurorit Besim Tahirit, avokati Urim Vokshi tha se hetimet janë ndërmarrë pas kalimit të afatit të hetimeve, përkatësisht pas dy viteve e 5 muaj.

Gjykatësja Violeta Namani deklaroi se lidhur me kërkesat për hedhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave dhe përgjigjes së prokurorisë do të vendosë jashtë seancës.

Prokurori tha se gjatë kësaj seance janë dëgjuar edhe çështje të tjera, të cilave tentonin t’i jepnin arsyetim se përse aktakuza paska dështuar dhe si e tillë duhet të pranohen kundërshtimet e tyre.

Ai shtoi se dokumentet që qartazi janë përshkruar në aktakuzë, veprime që qartazi janë përshkruar në aktakuzë, analizë e tërë procesit, ndërsa çështja kryesore është ajo e dëmtimit të buxhetit në shumën edhe që ngarkohen se e kanë kryer në mënyrë joligjore të akuzuarit.

Ai tha se mbrojtja iu referuan pikave 1 dhe 2 të aktakuzës, e që në realitet, sipas tij, janë përshkrime faktike të aktakuzës.

Nëse qëllimi është krijimi i spektakleve, Dema tha se kjo është çështje e mbrojtjes, pasi aktakuza i ka të gjitha elementet, edhe vendin, edhe kohën, edhe mënyrën, edhe përshkrimin e elementit subjektiv.

Dema tha se pretendimet e mbrojtjes se procedura për ekezekutimin e pagesës dhe marrjen e vendimit për 53 milionë eurot është çështje që është rregulluar më herët, i kundërshtojnë në tërësi, pasi ato rrethana janë elaboruar në aktin akuzues./Media Ndërtimi.

Infrastrukturë

Pompa e derivateve në Mramor përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin!

Published

on

Drejtoria e Inspekcionit – Komuna e Prishtinës, Florian Dushi bashkë me përfaqësues të Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” sh.a. vizituan objektin – pompën jofunksionale të derivateve në fshatin Mramor e cila përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin.

Përveç tjerash, në objektin në fjalë inspektorët e Komunës së Prishtinës kanë hasur edhe në rezervuarë për të cilët dyshohej se ka akoma mbetjet ë derivateve.

Pas inspektimit të drejtpërdrejtë të këtij lokacioni dhe të objektit, Drejtoria e Inspekcionit ka marrë masa mbrojtëse duke e ndaluar hyrjen e personave të paautorizuar në atë lokacion që përbënë rrezik të lartë deri në një vendim tjetër të organeve kompetente komunale./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

Aprovohet programi me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh për sektorin e energjisë të Kosovës

Published

on

Bordi i drejtorëve të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC) kanë aprovuar Programin Kompakt të Kosovës me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh – investimi më i madh në sektorin e energjisë të Kosovës, si dhe një gur themel që mundëson tranzicionin energjetik të Kosovës.

“Lajm i mrekullueshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës! Jam falënderuese ndaj ekipeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kosovës, krenare me ekipin e Kosovës, si dhe e nderuar që kam udhëhequr këto negociata!”, deklaroi ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

KRU Prishtina “dallavere” me pagesat e pranuara nga konsumatorët

Published

on

Paraqitja e pasqyrave financiare, pasqyra e pozicionit financiar duhet të prezantoj pozicionin financiar në datën e raportimit, duke prezantuar gjendjen e aktiveve, detyrimit si dhe kapitalin neto, mbi bazën e të dhënave kontabël në po të njëjtën datë.

Kompania në regjistrat kontabël ka të regjistruar një shumë financiare prej 712,872€ e cila ishte krijuar si rezultat i pagesave të konsumatorëve të ndryshëm ndër vite.

Ne kemi vërejtur se kompania nuk ka dhëna të sakta lidhur me klientët/konsumatorët e tillë dhe si rrjedhojë kjo vlerë ishte regjistruar në zërin kontabël me përshkrimin “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme”.

Sipas zyrtarëve të kompanisë, kjo kishte ndodhur si pasojë e vështirësive në identifikimin e konsumatorëve me rastin e shkarkimit të pagesave nga llogaria bankare.

Sipas zyrtarëve përgjegjës, ky është një problem i bartur që nga fillimi i vitit 2003, kur ka filluar të mbahet në analitikë gjendja e konsumatorëve.

Mos identifikimi i klientëve të cilët kanë paguar në llogari të kompanisë, rritë rrezikun që obligimet e konsumatorëve ndaj kompanisë të mos jenë të sakta, dhe klientët të paguajnë më shumë apo më pak sesa është borxhi faktik.

Rekomandimi i Zyrës së Auditorit është që Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, që janë marrë veprimet e duhura për të identifikuar konsumatorët, paratë e të cilëve janë grumbulluar në llogarinë “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme” dhe zbritjet e llogarive të arkëtueshme t’i alokohen secilit klientë/konsumatorë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending