Connect with us

Infrastrukturë

Tregtia e makinerive të ndërtimit vazhdon të tregojë suficit

Published

on

Mbretëria e Bashkuar mbeti një eksportues neto i pajisjeve të ndërtimit dhe tokës në tremujorin e parë të 2022, por bilanci pozitiv i tregtisë u ul ndjeshëm

Vlera e importeve të makinerive të ndërtimit ishte 637 milion £ në tre muajt e parë të 2022 ndërsa eksportet ishin 893 milion £ – një suficit prej 256 milion £ e bilancit tregtar për tremujorin.

Krahasuar me tremujorin e mëparshëm, vlera e importeve u rrit me 54%, por eksportet ranë me 9%.

Ndërsa importet treguan një rritje prej 54% në terma të vlerës në tremujorin e parë, rritja e tonazhit të transportuar ishte vetëm 35% krahasuar me TM4 2021. Kjo ilustron rritjen e çmimit të makinerive për shkak të rritjes së çmimit të çelikut dhe komponentëve të tjerë.

Në tremujorin e parë të vitit 2022, importet në Mbretërinë e Bashkuar të pajisjeve ndërtimore dhe tokësore mbërritën nga pak më pak se 50 vende të ndryshme. Tabela e mëposhtme tregon renditjen për 20 vendet kryesore importuese bazuar në peshën (ton) makinerish që nga viti 2020. Në tremujorin e parë të këtij viti, Top 20 vendet përbënin mbi 98% të totalit të importeve si në peshë ashtu edhe në vlerë.

Ngjashëm me vitet e mëparshme, Japonia ka mbetur si burimi kryesor për importet në Mbretërinë e Bashkuar në tremujorin e parë të këtij viti në bazë të tonazhit të transportit, ndërsa Gjermania ishte burimi kryesor në bazë të vlerës £. Mes tyre, dy vendet e para përbënin 30% të totalit të importeve.

Importet nga Franca treguan një rritje të ndjeshme në tremujorin e parë, duke zënë 8% të tonazhit total të transportuar, krahasuar me 4% gjatë vitit 2021. Kjo e çoi Francën në vendin e 5-të në renditjen e vendit, krahasuar me vendin e 10-të për vitin e kaluar.

Megjithatë, statistikat nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht vendin e origjinës. Shumë pajisje ndërtimi të prodhuara në Japoni dhe Korenë e Jugut, për shembull, mbërrijnë në MB nëpërmjet kontinentit evropian, veçanërisht Holandës dhe Belgjikës.

Infrastrukturë

Pompa e derivateve në Mramor përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin!

Published

on

Drejtoria e Inspekcionit – Komuna e Prishtinës, Florian Dushi bashkë me përfaqësues të Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” sh.a. vizituan objektin – pompën jofunksionale të derivateve në fshatin Mramor e cila përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin.

Përveç tjerash, në objektin në fjalë inspektorët e Komunës së Prishtinës kanë hasur edhe në rezervuarë për të cilët dyshohej se ka akoma mbetjet ë derivateve.

Pas inspektimit të drejtpërdrejtë të këtij lokacioni dhe të objektit, Drejtoria e Inspekcionit ka marrë masa mbrojtëse duke e ndaluar hyrjen e personave të paautorizuar në atë lokacion që përbënë rrezik të lartë deri në një vendim tjetër të organeve kompetente komunale./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

Aprovohet programi me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh për sektorin e energjisë të Kosovës

Published

on

Bordi i drejtorëve të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC) kanë aprovuar Programin Kompakt të Kosovës me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh – investimi më i madh në sektorin e energjisë të Kosovës, si dhe një gur themel që mundëson tranzicionin energjetik të Kosovës.

“Lajm i mrekullueshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës! Jam falënderuese ndaj ekipeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kosovës, krenare me ekipin e Kosovës, si dhe e nderuar që kam udhëhequr këto negociata!”, deklaroi ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

KRU Prishtina “dallavere” me pagesat e pranuara nga konsumatorët

Published

on

Paraqitja e pasqyrave financiare, pasqyra e pozicionit financiar duhet të prezantoj pozicionin financiar në datën e raportimit, duke prezantuar gjendjen e aktiveve, detyrimit si dhe kapitalin neto, mbi bazën e të dhënave kontabël në po të njëjtën datë.

Kompania në regjistrat kontabël ka të regjistruar një shumë financiare prej 712,872€ e cila ishte krijuar si rezultat i pagesave të konsumatorëve të ndryshëm ndër vite.

Ne kemi vërejtur se kompania nuk ka dhëna të sakta lidhur me klientët/konsumatorët e tillë dhe si rrjedhojë kjo vlerë ishte regjistruar në zërin kontabël me përshkrimin “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme”.

Sipas zyrtarëve të kompanisë, kjo kishte ndodhur si pasojë e vështirësive në identifikimin e konsumatorëve me rastin e shkarkimit të pagesave nga llogaria bankare.

Sipas zyrtarëve përgjegjës, ky është një problem i bartur që nga fillimi i vitit 2003, kur ka filluar të mbahet në analitikë gjendja e konsumatorëve.

Mos identifikimi i klientëve të cilët kanë paguar në llogari të kompanisë, rritë rrezikun që obligimet e konsumatorëve ndaj kompanisë të mos jenë të sakta, dhe klientët të paguajnë më shumë apo më pak sesa është borxhi faktik.

Rekomandimi i Zyrës së Auditorit është që Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, që janë marrë veprimet e duhura për të identifikuar konsumatorët, paratë e të cilëve janë grumbulluar në llogarinë “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme” dhe zbritjet e llogarive të arkëtueshme t’i alokohen secilit klientë/konsumatorë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending