Connect with us

Aktuale

Shtyhet gjykimi për korrupsion ndaj Drejtoreshës për Kadastër në Klinë, Njomza Grabanica

Published

on

Shtyhet gjykimi për korrupsion ndaj Drejtoreshës për Kadastër në Klinë, Njomza Grabanica

Në Departamentin për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Pejë, ka dështuar mbajtja e shqyrtimit të dytë, ndaj të akuzuarës Njomza Grabanica, raporton Drejtësia Sot.

Që në hapje të kësaj seance gjyqtari Sami Sharaxhiu, njoftoi palët e pranishme se mungon prokuroja e rastit Valbona Disha-Haxhosaj, e cila e ka njoftuar gjykatën se gjendet në pushim.

Kësisoj, gjyqtari i kësaj çështje penale, Sami Sharaxhiu, në mungesë të kushteve ligjore seancën e sotme e shtyu për datën 01 shtator 2021, duke filluar në orën 10:00.

Prokuroria Themelore e Pejës, në aktakuzën e ngritur me 30 prill të këtij viti, Grabanicën e akuzon në cilësinë e drejtoreshës në Drejtorinë për Kadastër, Gjeodozi dhe Pronësi, të Komunës së Klinës, për veprën penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar.

Sipas aktakuzës, Njomza Grabanica, akuzohet se nga viti 2018 e gjerë në fund të vitit 2020, në Komunën e Klinës, në cilësinë e Drejtoreshës në Drejtorinë për Kadastër, Gjeodozi dhe Pronësi, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin e saj zyrtar, nuk i ka përmbushur detyrat zyrtare të përcaktuara me Ligjin mbi Vetëqeverisje Lokale dhe Statutin e Komunës së Klinës, në dëm të gjeodetëve të licencuar, këtu të dëmtuarve B.V., J.A. dhe I.S., në atë mënyrë që e pandehura në mënyrë të heshtur e ka mbajtur qytetarin A.N., në zyre, ku ky i fundit ka punuar në këtë drejtori në cilësinë e gjeodetit pa kontratë pune dhe pa ndonjë vendim të komunës së Klinës.

Tutje sipas aktakuzës thuhet se A.N., në këtë drejtori në cilësi të gjeodetit ka punuar nga data 02.01.2019 gjerë me 13.01.2019, pastaj nga data 23.02.2019 gjerë me 31.03.2019 dhe nga data 01.10.2019 deri me 30.06.2020, me pas e pandehura në kundërshtim me nenin 16 pika 7, të Udhëzimit Administrativ (UA) të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) nr.12/19, e ka pajisur me autoritet zyrtar të njëjtin./Media Ndërtimi.

Njomza Grabanica mohon akuzat për keqpërdorim të detyrës si drejtoreshë e Kadastrit në Klinë

Aktuale

Energjia Elektrike pritet të shtrenjtohet sërish

Published

on

Mosekzekutimi i subvencionit prej 100 milionë eurove nga Qeveria e Kosovës para pak muajve tash mund t’i kushtojë Kosovës deri në 5 milionë euro në ditë import, ose mund të sjellë shtrenjtim të energjisë.

Kosovarët prej ditësh po përballen me reduktime të energjisë elektrike. E që të kjo të parandalohej, Zyra e Rregullatorit kishte propozuar një subvencionim prej 100 milion eurosh nga shteti i Kosovës.

Këto mjete qeveria i ndau që të blihet energji më e lirë, por që nuk u ekzekutuan asnjëherë.

Nga KEDS thonë se edhe në rast se kjo ndodhë, tash është vonë.

Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani, paralajmëron se Kosova mund të paguajë shifra marramendëse për import të rrymës muajve të dimrit.

Nga Shoqëria Civile thonë se mos ndarja e mjeteve për energjinë nga Qeveria, do të mund t’iu kushtojë kosovarëve me rritje enorme të tarifave të rrymës.

Në këto ditë  vendi ka prodhuar afër 120 mega vat në orë më pak sesa nga kërkesa e konsumatorëve.

Continue Reading

Aktuale

AKP shpalli shitjen e re të aseteve përmes likuidimit nr. 58 

Published

on

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) zyrtarisht ka shpallur shitjen e aseteve përmes likuidimit nr.58. Lista e tenderëve për privatizim me këtë valë të shitjeve përmban 40 asete/njësi atraktive të ndërmarrjeve shoqërore në Republikën e Kosovës, të cilat paraqesin një mundësi të shkëlqyer për zgjerim të biznesit apo iniciativa të reja biznesore në vendin tonë.

Kjo valë e shitjeve me të gjitha asetet e tenderuara është aprovuar në Bordin e Drejtorëve, kurse AKP i ka njoftuar paraprakisht të gjitha Komunat përkatëse se këto asete të ndërmarrjeve shoqërore do të privatizohen dhe ka shpallur njoftimin për tender në faqen e saj të internetit www.pak-ks.org dhe në mediat e shkruara dhe ato elektronike.

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.58 duhet të dorëzohen në “Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 7 shtator 2022, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Kurse hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30.

Bashkëlidhur (si më poshtë) gjeni shtegun me  listën e aseteve të tenderuara në këtë valë të shitjeve./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Reagon “Prishtina Parking” për kontratën prej 750 mijë euro

Published

on

Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” SH.A. sqaron opinionin publik rreth disa shkrimeve dhe reagimeve të aktivistëve politikë lidhur me vazhdimin e kontratës “Shërbime për Menaxhimin e Parkingjeve”, ku vlera indikative për 36 muajt e ardhshëm është 750,000.00€ (shtatëqind e pesëdhjetë mijë euro).

Ndërmarrja sqaron se kjo nuk është shuma që do t’i paguhet Operatorit Ekonomik, por në bazë të kontratës së nënshkruar, Ndërmarrja do t’i paguajë kompanisë 15 % të të hyrave për çdo shërbim që kryen kompania e kontraktuar nga Ndërmarrja.

Ta zëmë, nëse Operatori Ekonomik kryen shërbime nga të cilat Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” inkason 100€ (njëqind euro), nga kjo shumë 15 % e të hyrave (15€) do t’i marrë kompania e kontraktuar për të kryer shërbimet.

Gjithashtu në bazë të kontratës së nënshkruar, Operatori Ekonomik ka për obligim të furnizojë stafin me pajisje elektronike si telefona dhe printer digjital, ndërtimin e një server room, vijëzimin e të gjitha parkingjeve në të gjitha lagjet e Prishtinës, vendosjen e tabelave vertikale, mirëmbajtjen e sistemit, si dhe trajnimin e stafit për përdorimin e sistemit.

Është me rëndësi të theksohet se kompania e kontraktuar ka krijuar softuerin dhe tre aplikacione: aplikacioni ku palët paguajnë me sms, aplikacioni për banorët rezident si dhe aplikacioni për smart phone, ku për to është investuar një shumë e konsiderueshme e mjeteve nga kompania e kontraktuar.

Prishtina Parking me punën dhe angazhimin e treguar është shndërruar në një Ndërmarrje model në vend, andaj çdo tentim për të prishur imazhin nga informata të pasakta të sponzorizuara që kanë dështuar të implementojnë sisteme të tilla, është i papranueshëm për ne.

Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” SH.A. fton mediat dhe qytetarët që për çdo informatë të drejtohen pranë zyreve të Ndërmarrjes dhe të mos publikojnë njëanshëm qëndrime nga individë politik.

Continue Reading

Trending