Connect with us

Debat

Prezantohet ‘Profili i Komunës së Lipjanit’ për hartimin e Planit Zhvillimor

Published

on

Drejtorati për Planifikim, Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit sot në sallën e Kuvendit Komunal, ka mbajtur diskutim publik ku është prezantuar Draft – Plani Zhvillimor Komunal – Profilin e Komunës.

Me këtë rast, nënkryetari i Komunës së Lipjanit, Diamant Bytyqi tha se hartimi i Planit Zhvillimor Komunal ka një rëndësi të veçantë për faktin se është dokument afatgjatë, që ka për qëllim të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm dhe të baraspeshuar të planifikimit hapësinor për tërë territorin e komunës, përmes qeverisjes së mirë, shfrytëzimit të përshtatshëm të tokës, mbrojtjes së mjedisit dhe trashëgimisë kulturore e natyrore.

Drejtori i DPUMM-së, Imri Semetishti tha se ky dokument që është në fazën e hartimit dhe diskutimit publik, do të ndikojë drejtëpërdrejtë në mirëqenien e qytetarëve të komunës sonë. Ai ka shtuar se në Profilin e komunës janë përmbledhur, identifikuar dhe strukturuar informatat bazë në fushat tematike, ku përfshihet shqyrtimi i të dhënave për:

–    Historinë e zhvillimit të Komunës;

–    Gjendjen ekzistuese të Komunës; dhe

–    Kapacitetet njerëzore dhe financiare.

Në vazhdim u prezantua “Profili i Komunës” ku pjesëmarrësit kanë parashtruar pyetje dhe të njëjtit kanë marrë përgjigje nga përfaqësuesit komunal.

Drejtori Semetishti po ashtu ka njoftuar se ky proces i diskutimeve publike do të vazhdoj, andaj ka kërkuar nga pjesëmarrësit dhe të gjithë qytetarët që të kontribuojnë me komentet dhe sugjerimet e tyre, në mënyrë që të arrihet të finalizohet një dokument sa më përmbajtjesor për komunën e Lipjanit.

Prandaj, “Profilin e Komunës” – si dokument të gjithë të interesuarit mund ta gjejnë në faqen zyrtare të Komunës dhe mund t’i paraqesin komentet e tyre në formë të shkruar në Drejtoratin për Planifikim, Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit deri më datën 18 janar 2023./Media Ndërtimi.

Debat

Avantazhet e kuzhinave të mbyllura

Published

on

Një program nevojash i paraprin çdo projekti. Në disa tipologji, aktivitete specifike janë të lidhura në thelb me to. Një dhomë takimesh në një zyrë korporate, një koleksion në një muze dhe dhoma gjumi në një rezidencë: kjo e fundit ka një program relativisht të mirëpërcaktuar të nevojave bazë: dhomat e gjumit, dhomën e ndenjes, banjot dhe kuzhinën. Madhësia dhe rregullimi i këtyre elementeve në hapësirë ​​varet nga faktorë të ndryshëm, por një shtëpi zakonisht përfshin disa kombinime të këtyre komponentëve thelbësorë.

Në rastin e kuzhinave, ato jo gjithmonë janë integruar në shtëpi. Pavarësisht se është e nevojshme për përgatitjen e ushqimit, historia e kuzhinës pasqyron një luhatje midis distancimit dhe bashkimit të akteve të gatimit dhe ngrënies. Aktualisht, hapësirat kompakte ose privilegjet e një grupi të caktuar shoqëror theksojnë integrimin e kuzhinës me zonat sociale të banesave. Megjithatë, shumë prona ende i përmbahen paraqitjeve më konvencionale që izolojnë kuzhinën nga hapësirat e tjera.

Edhe pse është një nga reflektimet e trashëgimisë sonë të skllavërisë dhe segregacionit, që përjetëson idenë se përgatitja e ushqimit është më pak fisnike se vetë vakti, një kuzhinë “e mbyllur” nuk është në thelb negative. Arkitektura duhet të kujdeset për nevojat e banorëve të saj, duke nënkuptuar se stili i jetesës së banorëve ndikon në përdorimin e hapësirës dhe integrimin ose ndarjen e kuzhinës.

Qoftë për shkak të një preference për të mbajtur aromat, zhurmat ose spërkatjet larg hapësirave të tjera ose një situatë ndërtimi që tregon se një kuzhinë e ndarë është një zgjidhje optimale, kjo nuk do të thotë që ajo duhet të shpërfillet ose të konsiderohet inferiore. Edhe nëse nuk është menjëherë e dukshme, ajo meriton të njëjtën vëmendje si një hapësirë ​​e caktuar shoqërore – emri sugjeron një hierarki që zvogëlon rëndësinë e saj.

Në realitet, kuzhina është një element hapësinor si çdo tjetër dhe kërkon të njëjtin (ose edhe më shumë) kujdes ergonomik, i cili përfshin lartësi të përshtatshme, hapësirë ​​bujare qarkullimi dhe elementë që plotësojnë nevojat e banorëve të saj./Media Ndërtimi

Continue Reading

Debat

Komuna e Prishtinës organizon debat për përcaktimin e procedurave për dhënien me qira të pronës

Published

on

Komuna e Prishtuinës ka njoftuar se do të organizojë një konsultim publik për Rregulloren ku përcaktohen  procedurat dhe format për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës për periudhën më pak se një (1) vit.

Dokumenti do të jetë publik deri më datë 15 korrik 2023, ndërsa takimi me qytetarë, me biznese, Shoqëri Civile dhe anëtarë të Kuvendit mbahet më 21 Qershor 2023, ora 15:00, në Sallën e Kuvendit Komunal dhe në kanalin e komunës në Youtube./Media Ndërtimi

Continue Reading

Debat

Mbahet mbledhja e dytë e Kolegjiumit të Planifikimit Hapësinor të AKK-së për vitin 2023

Published

on

Asociacioni i Komunave të Kosovës, i mbështetur nga UN-Habitat Kosova në kuadër të Programit për Zhvillim Gjithëpërfshirës, ka organizuar sot takimin e dytë të Kolegjiumit të AKK-së për Planifikim Hapësinor.

Kjo ngjarje u fokusua në adresimin e një game të gjerë të çështjeve kritike lidhur me proceset e planifikimit urban dhe hapësinor në Kosovë. Gjatë takimit, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ndanë vlerësimin e tyre preliminar të Ligjit për Ndërtim, i cili nxiti një diskutim në mes komunave lidhur me pritjet e tyre dhe ndryshimet e mundshme të ligjit.

Gjatë prezantimeve dhe diskutimeve interaktive u diskutuan të arriturat dhe risitë e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, gjatë të cilave u ngritën çështje që do të ndihmojnë drejtoritë e urbanizmit në zhvillimin e koordinimit të mëtutjeshëm horizontal dhe vertikal.

Diskutimet theksuan gjithashtu rëndësinë shtesë të nxitjes së një qasjeje bashkëpunuese ndërmjet pushtetit qendror dhe atij lokal, duke theksuar nevojën për integrim. Për më tepër, përfaqësuesit e UN-Habitat Kosova prezantuan gjetje të hollësishme rreth sfidave të përfshira në zbatimin e Ligjit për Ndërtim në Kosovë.

Programi i Zhvillimit Gjithëpërfshirës zbatohet nga UN-Habitat Kosova dhe financohet nga Qeveria e Suedisë./Media Ndërtimi

Continue Reading

Trending