Një shtëpi verore me karakteristika mjaft interesante

0

Një shtëpi verore që do të vendoset në një zonë rurale afër liqenit të Rapel në një rajon të Kilit qendror ka disa karakteristika kryesore  nga të cilat është dashur të përshtatet formojnë e hapësirës si nxehtësia ekstreme në kohën e verës.

Në përgjigje të kësaj kërkese, shtëpia përgjigjet me dy strategji themelore, është hija e vet dhe ventilimi. Shtëpia konsiderohet si një vëllim i bazuar në hijen e vet, domethënë vetë vëllimi është i aftë të krijojë hijen e vet përmes qepallave në skajet e shtëpisë.

Një vëllim i llojit të magazinës, i cili në anën tjetër, arrin një lartësi të përshtatshme për të lëvizur një masë ajri të nxehtë dhe ta ripërtërijë atë me ventilim që sillet. Me brendësinë e vetë duke marrë dritën minimale të drejtpërdrejtë të diellit, mund të përfitohet një mjedis i freskët për banorët e tij.