Ministria e Mjedisit zvarrit shqyrtimin e 100 ankesave për emërtimet e rrugëve në Podujevë

0

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) ende nuk ka kthyer përgjigje për formimin ose jo të një Komisioni për shqyrtimin e ankesave të qytetarëve rreth emërtimeve të reja të rrugëve, shkruan sot “Koha Ditore”.

Ka kaluar një vit prej kur KK i Podujevës ka kërkuar interpretim ligjor për këtë. Deri tashti janë rreth 100 ankesa me emërtimet e reja, të cilat nuk po mund të shqyrtohen para se të jepet një interpretim ligjor nga kjo ministri.

Zyrtarët komunalë të Podujevës thonë se ende janë në pritje të një përgjigjeje nga ministria.

“Kuvendi i Komunës që në muajin shkurt të vitit 2017 i është drejtuar Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal me kërkesë për interpretim ligjor për mundësinë e krijimit të një komisioni për shqyrtimin e ankesave të qytetarëve, lidhur me emërtimin e rrugëve. MAPL-ja të njëjtën kërkesë ia ka çuar Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, por Komuna ende nuk ka marrë një përgjigje nga ministritë përkatëse lidhur me këtë çështje”, ka thënë zëdhënësi i Komunës së Podujevës, Nazmi Elezi.

“Deri tashti në Komunë janë dorëzuar rreth 100 ankesa lidhur me emërtimin e rrugëve, të cilat presin të shqyrtohen, kurse nuk ka ndonjë afat të përcaktuar deri kur qytetarët mund të bëjnë ankesat”.

REKLAMA