Connect with us

Urbanizëm

Hapësirat e gjelbra strategjike: Si të përfitoni sa më shumë nga efektet e tyre ftohëse

Published

on

Hapësirat e gjelbra urbane konsiderohen si një nga mënyrat më të përshtatshme dhe më të qasshme për të zbutur efektet e rritjes së temperaturave në mjediset urbane.

Ndërsa klima globale ngrohet, qytetet në mbarë botën përballen me valë të nxehta më të shpeshta dhe ekstreme, duke vënë në rrezik qytetarët e tyre.

Shumë qytete po përdorin strategji për reduktimin e ndikimit të ishujve të nxehtësisë urbane, të cilat krijohen kur mbulesa natyrore e tokës zëvendësohet me sipërfaqe që thithin dhe ruajnë nxehtësinë, siç janë trotuaret dhe ndërtesat.

Kjo e rrit temperaturën me disa gradë në krahasim me mjedisin.

Qytetet kanë mikroklimën e tyre, të ndikuar nga ky fenomen i kombinuar me një sërë faktorësh shpesh të anashkaluar.

Që një strategji klimatike të jetë efikase, duhet të merren parasysh të gjithë faktorët.

Nivelet e rrezikut të nxehtësisë janë gjithashtu të lidhura fort me strukturën sociale të qytetit. Lagjet me sektorë më pak të pasur dhe historikisht të margjinalizuar kanë më pak akses në hapësirat e gjelbra, duke i vënë ato në rrezik më të madh.

Nëpërmjet rregulloreve të planifikimit dhe zonimit të tokës, ndikimi mbi qytetarët e pafavorizuar mund të pakësohet, duke përmirësuar shëndetin, mirëqenien dhe standardet e tyre të jetesës.

Shkencëtarët si Winifred Curran dhe Trina Hamilton po theksojnë se përmirësimi i vegjetacionit mund të çojë në rritjen e vlerës së pronës dhe mund të çojë në zhvendosjen e banorëve afatgjatë.

Ata sugjerojnë një strategji të quajtur “vetëm mjaft e gjelbër”, duke krijuar ndërhyrje strategjike për të mbështetur komunitetet lokale.

Hapësirat e gjelbra në qytete mund të përmbushin një mori rolesh: ato mund të bëhen hapësira për ndërveprim shoqëror, rekreacion dhe lojë; ato mund të ofrojnë habitat për jetën e egër dhe të rrisin biodiversitetin e qyteteve; bimësia mund të ndihmojë në reduktimin e zhurmës dhe të veprojë si një filtër ndotjeje, përveçse ndihmon në menaxhimin e ujit të shiut dhe rregullimin e temperaturës.

Profesori i asociuar Wan-Yu Shih nga Departamenti i Planifikimit Urban dhe Menaxhimit të Fatkeqësive në Universitetin Ming-Chuan, Tajvan, paralajmëron, megjithatë, se të gjitha këto role mund të mos jenë në gjendje të bashkëekzistojnë.

Planifikimi strategjik është i nevojshëm për të përcaktuar funksionet më me ndikim që hapësirat e gjelbra mund të luajnë në përpjekjet për të përshtatur mjedisin urban me sfidat sociale dhe mjedisore me të cilat përballen./Media Ndërtimi.

Urbanizëm

UN-Habitat Kosovo kërkon bashkëpunëtor të zhvillimit urban

Published

on

UN-Habitat Kosovo po hap një vend vakant për një bashkëpunëtor të zhvillimit urban.

Bashkëpunëtor i Zhvillimit Urban
Afati i fundit për aplikime: 12 tetor 2022
Stacioni i shërbimit: Prishtinë me udhëtim në komunat e përzgjedhura (Prizren dhe Mitrovicë)
Titulli Funksional: Bashkëpunëtor i Zhvillimit Urban
Stacioni i detyrës: Prishtinë me udhëtim në komunat e përzgjedhura (Prizren dhe Mitrovicë)

Lloji i kontratës: Kontratë individuale (Detyrë konsulence)

Kohëzgjatja e detyrës: 3 muaj pune gjatë periudhës Tetor 2022 – Janar 2023

Data e mbylljes së aplikimeve: 12 tetor 2022

Programi i Kombeve të Bashkuara për Vendbanimet Njerëzore (UN-Habitat) është agjencia kryesore e Kombeve të Bashkuara për qytetet dhe vendbanimet njerëzore.

Agjencia është e mandatuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së për të promovuar qytete e të qëndrueshme nga pikëpamja sociale dhe mjedisore me synimin për të ofruar strehim të përshtatshëm për të gjithë dhe zhvillim të qëndrueshëm.

UN-Habitat ka ndihmuar në mënyrë aktive institucionet e Kosovës në fushën e qeverisjes, planifikimit hapësinor dhe administratës komunale që nga viti 1999.

Aktualisht UN-Habitat është duke zbatuar Programin e Zhvillimit Gjithëpërfshirës (2016-2021+) i cili ka për qëllim ndërtimin e kapaciteteve komunale të planifikimit dhe menaxhimit, forcimin kontratën sociale dhe kohezionin social, si dhe të përmirësojë koordinimin brenda kornizës së bashkëpunimit ndërkomunal dhe qeverisjes në shumë nivele me synimin për të nxitur zhvillimin gjithëpërfshirës dhe qeverisjen e mirë në veri të Kosovës.

Në kuadër të Programit të Zhvillimit Gjithëpërfshirës, ​​UN-Habitat ka mbështetur aktivitetet që adresojnë çështjet e trashëgimisë kulturore nga perspektiva e planifikimit hapësinor në planet zhvillimore komunale dhe hartat e zonave dhe ka hartuar dhe zbatuar projekte kapitale që kanë rritur vlerat e trashëgimisë kulturore të vendeve përkatëse.

Duke u bazuar në njohuritë, mjetet dhe ekspertizën e saj, Zyra e UN-Habitat në Kosovë ofron me kërkesë të partnerëve një paketë strategjike dhe gjithëpërfshirëse të mbështetjes.

Në këtë perspektivë, Zyra e UN-Habitat në Kosovë dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë po bashkëpunojnë për një listë të aktiviteteve që kanë të bëjnë me trashëgiminë kulturore që synojnë të promovojnë zhvillimin e qëndrueshëm hapësinor të vendeve të trashëgimisë kulturore përmes konservimit të integruar, proceseve pjesëmarrëse dhe planifikimit inovativ dhe metodat e projektimit të përdorura për të balancuar interesat dhe nevojat./Media Ndërtimi.

Urban Development AssociateDeadline for applications: 12 October 2022 Duty station: Prishtina with travel to selected municipalities (Prizren and Mitrovica)

Continue Reading

Urbanizëm

Trajtimi i pabarazisë urbane është shfaqur si një prioritet urgjent global

Published

on

Sot shënohet Dita Botërore e Habitatit. Mesazhi për këtë vit është “Mendoni boshllëkun. Mos lini askënd anash dhe vendoseni”, trajton çështjen e rritjes së pabarazisë dhe sfidave në qytete dhe njerëzve.

Pandemia dhe konfliktet e fundit kanë përmbysur vitet e progresit në uljen e varfërisë, duke krijuar njerëz të rinj të varfër – njerëzit që do të kishin qenë jashtë varfërisë, por mbeten të varfër, dhe njerëzit që kanë rënë në varfëri për shkak të pandemisë, klimës ose situatave të konfliktit.

Qytetet dhe qeveritë vendore marrin një rol vendimtar në përgjigjen ndaj krizave dhe emergjencave, ashtu edhe në planin për një të ardhme gjithëpërfshirëse, elastike dhe miqësore me mjedisin.

Trajtimi i varfërisë dhe pabarazisë urbane është shfaqur si një prioritet urgjent global.

Për të përmirësimin e jetës në zonat urbane, duhet të mbushim me qytetet.

Prandaj, veprimet lokale dhe të tjera të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm janë më të dukshme./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Urbanizëm

Ne të gjithë mund të ndërmarrim veprime për të ndryshuar lagjet tona!

Published

on

Njerëzit duhet të kërkojnë më mirë se komunitetet e banesave “të mërzitshme dhe banale” që janë bërë normë, thotë Christian Pagh, drejtor dhe kryekurator i Trienales së tetë të Arkitekturës në Oslo.

“Njerëzit duan të kenë lagje të bukura,” tha Pagh, teksa prezantoi ekspozitën në kryeqytetin norvegjez javën e kaluar. “Nuk është shumë të kërkosh, të presësh apo të luftosh për të”.

Pagh zgjodhi Misionin Neighborhood si temën e trienales së këtij viti, me një vizion për të përmirësuar mënyrën se si shtëpitë, rrugët dhe sistemet e komunitetit janë projektuar dhe menaxhuar.

Në një intervistë me Dezeen, Pagh tha se ambicia e tij ishte të frymëzonte njerëzit – qofshin ata profesionistë të mjedisit të ndërtuar apo jo – për të nxitur reformën.

“Ajo që është interesante në lidhje me shkallën e lagjes është se është një shkallë që mund të ndikojë në të vërtetë,” tha ai.

“Ne të gjithë mund të ndërmarrim veprime për të ndryshuar lagjet tona. Mund të shkoni te një politikan. Mund të demonstroni.”

“Pse është baza kaq e ulët?”

Pagh beson se kombinimi i kapitalizmit global dhe industrializimit ka rezultuar në një prirje për lagjet që nuk mbështesin njerëzit që jetojnë në to dhe shkaktojnë probleme të tilla si izolimi social.

“Ka zhvillues atje me qëllime të mira, por shumë prej tyre thjesht duan të fitojnë para. Kështu që ne përfundojmë me qytete që janë krijuar për fitim,” tha ai.

Continue Reading

Trending