Shpronësimet e tokave në Hade dhe Shipitullë, KEK kompensonë pronat e 14 familjeve

0

KEK-u përmes një komunikate ka njoftuar se procesi i nënshkrimit të kontratave me banorët e Fshatrave Hade dhe Shipitullë është duke shkuar sipas dinamikës së paraparë dhe sipas procedurave të parapara ligjore.

“Procesi i nënshkrimit të kontratave me banorët e Fshatrave Hade dhe Shipitullë është duke shkuar sipas dinamikës së paraparë dhe sipas procedurave të parapara ligjore. Në këtë drejtim, Korporata Energjetike e Kosovës, njofton banorët e kësaj zone se gjithçka është duke shkruar sipas dinamikës së paraparë”, thuhet në komunikatë.

KEK-u, ka njoftuar se akterët e këtij procesi, kanë bërë ndarjen e lagjeve me prioritet në tri zona, Zona e parë me prioritet ku edhe gjenden shtëpitë e para në afërsi të mihjes, ka gjithsejtë 99 shtëpi, nga to për 74 palujtsh mëri tashmë janë finalizuar kontratat.

“Zona e parë me prioritet ku edhe gjenden shtëpitë e para në afërsi të mihjes, ka gjithsejtë 99 shtëpi, nga to për 74 palujtsh mëri tashmë janë finalizuar kontratat dhe janë të gatshme për nënshkrim të noteri sapo të kompletohet dokumentacioni i nevojshëm nga ana e banorëve. Gjithashtu, vlenë të theksohet se KEK-u deri më tani i ka finalizuar edhe obligimet financiare për shpronësimin e 14 pronave të banorëve.  Poashtu, edhe 14 kontrata të tjera janë të finalizuara te noteri dhe transaksionet do të përfundojnë sapo të nënshkruhen nga ana e banorëve”, thuhet në kominkatën e dërguar.

Korporata u ka bërë thirrje banorëve që të rregullojnë të gjitha dokumentet dhe siç kërkohet me ligj të paraqiten të Noteri për të përfunduar të gjitha procedurat e shpronësimit.

“Korporata edhe një herë i bënë thirrje banorëve që të rregullojnë të gjitha dokumentet dhe siç kërkohet me ligj të paraqiten të Noteri për të përfunduar të gjitha procedurat e shpronësimit. Korporata Energjetike e Kosovës, edhe njëherë garantontë gjitha palët dhe veçanërisht banorët e këtyre zonave se po zbatohen të gjitha standardet më të larta ndërkombëtare për të përmbyllur procesin e zhvendosjes dhe siç është premtuar në një afat rekord janë duke u përmbush të gjitha obligimet të cilat janë në kompetencë të korporatës. Në fund, njoftojmë të gjithë qytetarët se Korporata tashmë është stabilizuar në terësi dhe po operon me të gjitha njesitë gjeneruëse për të furnizuar qytetarët me energji elektrike”, thuhet në komunikatë.