Connect with us

Infrastrukturë

AVONET: Gjykata Supreme me vendim skandaloz po i shërben ‘mafisë së betonit’

Published

on

Rrjeti i Organizatave Jo-Qeveritare AVONET, sot zyrtarisht ka pranuar Aktgjykimin ARJ.nr. 9/24 të Gjykatës Supreme të Kosovës, me përbërje Nebojsha Boriçiq kryetar i trupit gjykues, Ragip Namani dhe Rrustem Thaqi anëtarë, me të cilin janë anuluar dy vendime të gjykatave më të ulëta, konkretisht Aktvendimi A.nr.1365/23 i Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe Aktvendimi AA.nr.855/23 i Gjykatës së Apelit. Lënda është kthyer në rishqyrtim dhe rivendosje në shkalla e I-rë.

𝗡𝗲̈ 𝗮𝗿𝘀𝘆𝗲𝘁𝗶𝗺𝗶𝗻 𝗲 𝗸𝗲̈𝘁𝗶𝗷 𝗔𝗸𝘁𝗴𝗷𝘆𝗸𝗶𝗺𝗶 𝘀𝗸𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹𝗼𝘇 𝘁𝗲̈ 𝗚𝗷𝘆𝗸𝗮𝘁𝗲̈𝘀 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗲, 𝘁𝗵𝘂𝗵𝗲𝘁 𝘀𝗲 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗸𝘁𝗶 𝗻𝗱𝗲̈𝗿𝘁𝗶𝗺𝗼𝗿 𝗲̈𝘀𝗵𝘁𝗲̈ 𝗻𝗲̈ 𝗳𝗮𝘇𝗲̈𝗻 𝗽𝗲̈𝗿𝗳𝘂𝗻𝗱𝗶𝗺𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗵𝗲 𝘁𝗮𝘀𝗵𝗺𝗲̈ 𝗲̈𝘀𝗵𝘁𝗲̈ 𝗶 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘂𝗮𝗿 𝗺𝗲 𝗽𝗲̈𝗿𝗷𝗮𝘀𝗵𝘁𝗶𝗺 𝘁𝗲̈ 𝗿𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗯𝗿𝗲𝗻𝗱𝘀𝗵𝗲̈𝗺. 𝗞𝘆 𝗸𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗺 𝘀𝗸𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹𝗼𝘇 𝗶 𝗸𝗲̈𝘀𝗮𝗷 𝗴𝗷𝘆𝗸𝗮𝘁𝗲 𝗻𝘂𝗸 𝗸𝗮 𝘁𝗲̈ 𝗯𝗲̈𝗷𝗲̈ 𝗮𝘀𝗽𝗮𝗸 𝗺𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲𝘁𝗶𝗻 𝗱𝗵𝗲 𝗴𝗷𝗲𝗻𝗱𝗷𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗵𝗲 𝗳𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸𝗲 𝗻𝗲̈ 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗻 𝗽𝗲̈𝗿 𝗳𝗮𝗸𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗲 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗸𝘁𝗶 𝗻𝗲̈ 𝗳𝗷𝗮𝗹𝗲̈ 𝘀𝗶𝗽𝗮𝘀 𝗸𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗺𝗲𝘃𝗲 𝘇𝘆𝗿𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗲̈ 𝗜𝗻𝘀𝗽𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘁𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗞𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲̈𝘀 𝘀𝗲̈ 𝗙𝗲𝗿𝗶𝘇𝗮𝗷𝘁 (𝗾𝗲̈ 𝘃𝗶𝗷𝗻𝗲̈ 𝘀𝗶 𝗿𝗲𝘇𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁 𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗷𝗲𝘀 𝗻𝗲̈ 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗻 𝘁𝗲̈ 𝘁𝘆𝗿𝗲 𝗺𝗲 𝗱𝗮𝘁𝗲̈ 𝟭𝟵.𝟬𝟰.𝟮𝟬𝟮𝟰) 𝘀𝗵𝗶𝗵𝗲𝘁 𝘀𝗲 𝗸𝗲𝗺𝗶 𝘁𝗲̈ 𝗯𝗲̈𝗷𝗺𝗲̈ 𝗺𝗲 𝗴𝗷𝗲𝗻𝗱𝗷𝗮 𝗳𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸𝗲 𝘁𝗷𝗲𝘁𝗲̈𝗿, 𝗻𝗴𝗮 𝗮𝗷𝗼 𝗾𝗲̈ 𝗸𝗮 𝗸𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝗮𝗿 𝗚𝗷𝘆𝗸𝗮𝘁𝗮 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗲.

𝗡𝗲̈ 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝗺𝗶𝗻 𝘇𝘆𝗿𝘁𝗮𝗿 𝘁𝗲̈ 𝗜𝗻𝘀𝗽𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘁𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗡𝗱𝗲̈𝗿𝘁𝗶𝗺𝗶𝘁 𝗥𝗲𝗳.𝟬𝟭.𝗡𝗿.𝟯𝟱𝟰/𝟬𝟳𝟭, 𝘁𝗲̈ 𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘀 𝟭𝟵.𝟬𝟰.𝟮𝟬𝟮𝟰, 𝗸𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼𝗵𝗲𝘁 𝘀𝗲 𝗻𝗲̈ 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗸𝘁𝗶𝗻 𝗯𝗮𝗻𝗲𝘀𝗼𝗿 𝗻𝗲̈ 𝗿𝗿𝘂𝗴𝗲̈𝗻 𝗚𝗲̈𝘇𝗶𝗺 𝗦𝗮𝗵𝗶𝘁𝗶, 𝗱𝗲𝗿𝗶 𝗺𝗲̈ 𝘁𝗮𝗻𝗶 𝗷𝗮𝗻𝗲̈ 𝗸𝗿𝘆𝗲𝗿 𝗽𝘂𝗻𝗶𝗺𝗲𝘁 𝗕+𝗣+𝟰 (𝗯𝗼𝗱𝗿𝘂𝗺 + 𝗽𝗲̈𝗿𝗱𝗵𝗲𝘀𝗲̈ + 𝟰 𝗸𝗮𝘁𝗲), 𝗸𝗮𝘁𝗶 𝗶 𝗸𝗮𝘁𝗲̈𝗿𝘁 𝗺𝗲 𝗽𝗹𝗹𝗮𝗸𝗲̈ 𝘁𝗲̈ 𝗸𝗮𝘁𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗽𝗲𝘀𝘁𝗲̈ (𝗽𝗹𝗹𝗮𝗸𝗮 𝗺𝗯𝗶 𝗸𝗮𝘁𝗶𝗻 𝗲 𝗸𝗮𝘁𝗲̈𝗿𝘁). 𝗣𝗿𝗮, 𝘀𝗵𝗶𝗵𝗲𝘁 𝗾𝗮𝗿𝘁𝗲̈ 𝘀𝗲 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗸𝘁𝗶 𝗴𝗷𝗲𝗻𝗱𝗲𝘁 𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗻𝗲̈ 𝗳𝘂𝗻𝗱 𝘁𝗲̈ 𝗽𝘂𝗻𝗶𝗺𝗲𝘃𝗲 𝘁𝗲̈ 𝗸𝗮𝘁𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗸𝗮𝘁𝗲̈𝗿𝘁 𝗱𝗵𝗲 𝗻𝗲̈ 𝗳𝗶𝗹𝗹𝗶𝗺 𝘁𝗲̈ 𝗮𝘁𝘆𝗿𝗲 𝘁𝗲̈ 𝗸𝗮𝘁𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗽𝗲𝘀𝘁𝗲̈, 𝗲 𝗮𝘀𝗲𝘀𝗶 𝗻𝘂𝗸 𝗷𝗮𝗻𝗲̈ 𝗽𝗲̈𝗿𝗳𝘂𝗻𝗱𝘂𝗮𝗿 𝘁𝗲̈ 𝗴𝗷𝗶𝘁𝗵𝗮 𝗽𝘂𝗻𝗶𝗺𝗲𝘁 𝘀𝗶𝗰̧ 𝗸𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗱𝗿𝗲𝗷𝘁𝗲̈𝘀𝗶𝘀𝗵𝘁 𝗚𝗷𝘆𝗸𝗮𝘁𝗮 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗲. 𝗣𝗲̈𝗿 𝗳𝗮𝗸𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗲 𝘀𝗶𝗽𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝗶𝘁 𝗸𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝘁𝘂𝗮𝗹 𝘁𝗲̈ 𝗽𝗿𝗮𝗻𝘂𝗮𝗿 𝘇𝘆𝗿𝘁𝗮𝗿𝗶𝘀𝗵𝘁 𝗻𝗴𝗮 𝗞𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮 𝗲 𝗙𝗲𝗿𝗶𝘇𝗮𝗷𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗸𝗲̈𝘁𝗶𝗷 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗸𝘁𝗶 𝗯𝗮𝗻𝗲𝘀𝗼𝗿, 𝗲𝘁𝗶𝗮𝘇𝗵𝗶𝘁𝗲𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗶𝘁𝗲𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗷𝗲𝘁𝗲̈ 𝗕+𝗣+𝟴+𝗣𝗛 (𝗯𝗼𝗱𝗿𝘂𝗺 + 𝗽𝗲̈𝗿𝗱𝗵𝗲𝘀𝗲̈ + 𝟴 𝗸𝗮𝘁𝗲 + 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲), 𝗽𝗿𝗮 𝘀𝗶𝗽𝗮𝘀 𝗸𝗲̈𝘁𝗶𝗷 𝗱𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 (𝗽𝗹𝗮𝗻𝗶𝘁 𝗸𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝘁𝘂𝗮𝗹), 𝗶 𝗰𝗶𝗹𝗶 𝗲̈𝘀𝗵𝘁𝗲̈ 𝗽𝗷𝗲𝘀𝗲̈ 𝗽𝗲̈𝗿𝗯𝗲̈𝗿𝗲̈𝘀𝗲 𝗲 𝗹𝗲𝗷𝗲𝘀 𝗻𝗱𝗲̈𝗿𝘁𝗶𝗺𝗼𝗿𝗲, 𝗸𝘆 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗸𝘁 𝗽𝗿𝗶𝘁𝗲𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗷𝗲𝘁𝗲̈ 𝘁𝗲𝘁𝗲̈ 𝗸𝗮𝘁𝗲 𝗸𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗽𝘂𝗻𝗶𝗺𝗲𝘁 𝗷𝗮𝗻𝗲̈ 𝗸𝗿𝘆𝗲𝗿 𝘃𝗲𝘁𝗲̈𝗺 𝗱𝗲𝗿𝗶 𝘁𝗲𝗸 𝗸𝗮𝘁𝗶 𝗶 𝗸𝗮𝘁𝗲̈𝗿𝘁.

𝗤𝗮𝗿𝘁𝗮𝘇𝗶 𝘃𝗲̈𝗿𝗲𝗵𝗲𝘁 𝘀𝗲 𝗴𝗷𝗲𝗻𝗱𝗷𝗲𝗻 𝗳𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸𝗲 𝗲 𝗸𝗮 𝗸𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝗮𝗿 𝗴𝗮𝗯𝗶𝗺𝗶𝘀𝗵𝘁 𝗚𝗷𝘆𝗸𝗮𝘁𝗮 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗲 𝗸𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗚𝗷𝘆𝗸𝗮𝘁𝗮 𝗧𝗵𝗲𝗺𝗲𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗵𝗲 𝗚𝗷𝘆𝗸𝗮𝘁𝗮 𝗲 𝗔𝗽𝗲𝗹𝗶𝘁 𝗻𝗲̈ 𝗺𝗲̈𝗻𝘆𝗿𝗲̈ 𝘁𝗲̈ 𝗱𝗿𝗲𝗷𝘁𝗲̈ 𝗲 𝗸𝗮𝗻𝗲̈ 𝗸𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝗮𝗿 𝗴𝗷𝗲𝗻𝗱𝗷𝗲𝗻 𝗳𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸𝗲.

Gjithashtu, sipas vendimeve gjyqësore të lartëpërmendura (Aktvendimi A.nr.1365/23 i Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe Aktvendimi AA.nr.855/23 i Gjykatës së Apelit), punimet në objektin në fjalë janë ndaluar qysh në gushtin e vitit 2023, ku në ato kohë po bëhej betonimi i pllakës mbi katin e katërt, e cila pas vendimit të gjykatës mbeti në gjysmë. Por kundërligjshëm, me udhëzime të Drejtorisë së Urbanizmit dhe Mjedisit në Ferizaj, me vendimin e datës 08.04.2024 Inspektoriati i Ndërtimit i lejoi punimet në objektin në fjalë. Rrjedhimisht, vazhdimi apo betonimi i pllakës mbi katin e katërt është bërë kundërligjshëm, e qe kjo u ndalua pas intervenimit të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, përmes urdhërit të lëshuar me datë 19.04.2024. Ku pas këtij urdhëri Komuna e Ferizajt, përmes Inspektoriatit të Ndërtimit u detyrua të ndërpres punimet në objektin në fjalë.

Për AVONET, gjyqtarët Nebojsha Boriçiq, Ragip Namani dhe Rrustem Thaqi, ose janë të padijshëm ose janë të kapur nga mafia e betonit, ashtu siç është e kapur Drejtoria e Urbanizmit në Ferizaj, në këtë mes nuk ka një opsion të tretë. Këtë e mbështesim në të gjitha provat dhe faktet e përmendura më lartë.

Ky vendim i marrur nga gjykata më e lartë e sistemit gjyqësor të Kosovës duhet të jetë shumë shqetësuese për çdo qytetar të Republikës së Kosovës, për faktin se gjyqtarët e kësaj gjykate gjatë ushtrimit të detyrave të tyre zyrtare, për të cilat paguhen nga taksat e taksapaguesëve të këtij vendi, duke i mbyllur sytë në mënyrë tendencioze nuk konstatojnë drejtë gjendjen reale dhe faktike në terren, duke shënuar të pavërteta dhe iluzione në vendimin gjyqësor në fjalë. Kështu që pashmangshëm duhet të themi se këto veprime e cënojnë rëndë integritetin dhe besueshmërinë e qytetarëve në organet e sistemit gjyqësor të Republikës së Kosvës.

AVONET, konsideron se kjo duhet të jetë një alarm për veprim nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

𝐌𝐞 𝐯𝐞𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐮𝐫𝐠𝐣𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐊𝐫𝐲𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐢 𝐆𝐣𝐲𝐤𝐚𝐭𝐞̈𝐬 𝐝𝐮𝐡𝐞𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐨𝐣 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐨𝐫𝐞 𝐧𝐝𝐚𝐣 𝐠𝐣𝐲𝐪𝐭𝐚𝐫𝐞̈𝐯𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐩𝐞̈𝐫𝐟𝐬𝐡𝐢𝐫𝐞̈ 𝐧𝐞̈ 𝐤𝐞̈𝐭𝐞̈ 𝐧𝐝𝐨𝐝𝐡𝐢./Media Ndërtimi

Infrastrukturë

Asfaltohet rruga Sllatinë e Epërme – Ramjan të Vistisë

Published

on

Në kuadër të projekteve infrastrukturore në Komunën e Vitisë, ka filluar sot edhe asfaltimi i rrugës Sllatinë e Epërme – Ramjan.

Me këtë rast, kryetari i komunës së Vitisë, Sokol Haliti, ka vizituar për së afërmi këtë rrugë dhe u prit nga shumë banorë të këtyre lokaliteteve.

Ata u shprehën të kënaqur dhe falënderues ndaj kryetarit Haliti për angazhimin të tij maksimal në teren dhe realizimin e shumë projekteve në dobi të qytetarëve jo vetëm në Sllatinë e Ramjan, po në çdo lokalitet.

Kjo rrugë përveç që lidhë dhe i ofron mes vete këto dy lokalitete, ua lehtëson edhe qarkullimin banorëve./Media Ndërtimi

Continue Reading

Infrastrukturë

Webber fiton kontrata me vlerë 1.2 miliardë dollarë në Amerikën e Veriut

Published

on

Firma e ndërtimit Webber ka fituar 10 projekte të reja ndërtimi dhe mirëmbajtjeje në Amerikën e Veriut që arrijnë në 1.2 miliardë dollarë.

Webber me bazë në Hjuston është një degë e kompanisë evropiane të infrastrukturës Ferrovial dhe ka fituar një sërë projektesh në lidhje me përmirësimin e rrugëve, ndërtimin e urave dhe impiantet e trajtimit të ujit.

10 kontratat përfshijnë dy në Teksas për Departamentin e Transportit të Teksasit:

IH 27 në Randall County: 312.5 milion dollarë: Projekti për Departamentin e Transportit të Teksasit, shtrihet 6.9 milje, duke shtuar një korsi shtesë në IH 27 në Randall County. Pas përfundimit, ai do të ndihmojë në mbështetjen e rritjes së trafikut të mallrave në korridorin “Ports to Plains” midis Laredo, TX dhe Denver, CO.

Autostrada (SHBA) 60 Parmer County në Friona: 69.9 milionë dollarë: Projekti 5.3 milje i gjatë për Departamentin e Transportit të Teksasit përfshin ndërtimin e korsive të nxitimit dhe ngadalësimit, një kuvertë ure dhe mure dheu të stabilizuara mekanikisht (MSE). Ky projekt do të lejojë një hyrje më të sigurtë në US 60 për volumin e lartë të automjeteve industriale dhe të rënda që operojnë në zonë./Media Ndërtimi

Continue Reading

Infrastrukturë

Auditori: NPB-ja shkurtoi afatin për tenderin mbi 300 mijë euro për riparim të rrugëve pa arsyetim të qëndrueshëm

Published

on

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka gjetur se Ndërmarrja Publike Banesore (NPB) ka shkurtuar pa ndonjë arsyetim të qëndrueshëm afatin kohor për dorëzim të ofertave në tenderin mbi 300 mijë euro për riparim të rrugëve.

Sipas raportit të auditimit për vitin 2023 për NPB-në, kjo ndërmarrje publike lokale afatet kohore për tenderin “Riparimi i Rrugëve Urbane dhe Rurale” në vlerë 313 mijë euro, i ka shkurtuar për 7 ditë, nga 20 ditë sa duhet të jetë sipas ligjit, në 13 ditë.

“Afati kohor për dorëzimin e tenderëve/aplikacioneve është shkurtuar me arsyetimin se natyra e punëve ka të bëjë me intervenime urgjente” – thuhet në gjetjen e ZKA-së, shkruan Kallxo.com

Në lidhje me këtë, sipas ZKA-së, Departamenti i Monitorimit në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP), ka vlerësuar se nuk ka pasur ndonjë detyrim emergjent, duke marrë parasysh lëndën dhe natyrën e aktivitetit.

“..andaj ka rekomanduar NPB-në të veprojë sipas nenit 44 të LPP-së dhe këtë aktivitet të prokurimit ta realizojë me afate të rregullta, mirëpo ky rekomandim nuk ishte zbatuar nga ndërmarrja” – thuhet tutje në raport.

Në gjetjen e saj, Zyra Kombëtare e Auditimit ka thënë se shkurtimi i afateve pa arsyetime bindëse dhe të bazuara ligjore, mund të kufizojë konkurrencën dhe për rrjedhojë mosmarrjen e ofertave më të përshtatshme për kompaninë.

Me këtë gjetje të ZKA-së, Ndërmarrja Publike Banesore është pajtuar./Media Ndërtimi

Continue Reading

Trending