Qendra e Shëndetit Mendor në Gjilan furnizohet me kubëza betoni

0

Qendra e Shëndetit Mendor me Shtëpitë për Integrim në Bashkësi Gjilan, do të furnizohet me kubëza betoni të trashësisë T=8 cm.

Për këtë, Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar (ShSKUK), ka dhënë tender me vlerë 975 euro.

Furnizimin me kubëzat e betonit do ta bëjë kompania Sh.P.K “Globus Construction-s”, bëhet e ditur në faqen e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP).

REKLAMA