Pse duhet të përdoret në ndërtim rëra nga fabrikat, e jo ajo natyrale

0

Rëra artificiale që nxirret nga gurthyesit dhe ajo që merret direkt nga shtrati i lumejve për t’u futur në përpunim industrial kanë shumë dallim, teksa të dyja janë dhe përdoren ende.

Rërë artificiale e prodhuar nga makinat e duhura mund të jetë një zëvendësim më i mirë për rërën e lumit. Rëra duhet të jetë e klasifikimit të duhur (duhet të ketë grimca nga 150 mikronë në 4.75 mm në proporcion të duhur), shkruan Ndertimi.info

Kur grimcat e imëta janë në proporcion të duhur, rëra do të ketë më pak zbrazëtira. Sasia e çimentos së kërkuar do të jetë më e vogël. Rërë e tillë do të jetë më ekonomike. Kërkesa për materiale të prodhuar, që shërbejnë në prodhim betoni, po rritet dita-ditës pasi. Teksa, rëra e lumit nuk mund të plotësojë kërkesën në rritje të sektorit të ndërtimit. Rëra natyrore e lumit kërkon miliona vjet për t’u formuar dhe nuk është e riprodhueshme.

Për shkak të furnizimit të saj të kufizuar, kostoja e rërës së lumit natyral është ngritur në qiell dhe furnizimi i saj i qëndrueshëm nuk mund të garantohet. Nën këto rrethana, përdorimi i rërës së prodhuar bëhet i pashmangshëm.

Rëra e lumit në shumë pjesë të vendit nuk klasifikohet si duhet dhe ka baltë të tepërt, papastërti organike, që mund të dëmtojnë qëndrueshmërinë e çelikut në beton. E rëra e prodhuar nuk ka baltë ose papastërti organike, që mund të dëmtojë makineritë apo edhe hekurin që mbulohet nga betoni në ndërtim.

Çështje me rërë të prodhuar

Inxhinierët, arkitektët, ndërtuesit dhe kontraktorët pajtohen se rëra e lumit, e cila është e disponueshme sot, është e mangët. Prania e papastërtive të tjera si qymyri, eshtrat, lëvozhgat, mika (lloj balte), balta, etj., e bën atë më inferiore për përdorim në çimento të betonit. Prishja e këtyre materialeve, për shkak të efektit të motit, shkurton jetën e betonit.

Heqja e rërës nga shtrati i lumit ndikon në mjedis, pasi niveli nën të cilin toka është e ngopur me ujë bëhet më i thellë dhe i thatë.

Kërkesat e përgjithshme të rërës së prodhuar

Të gjitha grimcat e rërës duhet të kenë forcë më të madhe. Tekstura sipërfaqesore e grimcave duhet të jetë e butë. Skajet e grimcave duhet të jenë mirë të balancuara. Raporti i copëzave nën 600 micron në rërë nuk duhet të jetë më pak se 30%, teksa papastërtia organike nuk vjen në shprehje.

Ndikimi mjedisor

Kur rëra që hiqet nga shtrati i lumit, ndikon mjedisin në shumë mënyra:

Për shkak të gërmimit të rërës nga shtrati i lumit burimi, kështu që ka më pak rrjedhje të ujit të shiut në tokë, gjë që rezulton me nivel më të ulët të ujit nëntokësor.

Rrënjët e pemës mund të mos jenë në gjendje të marrin ujë.

Uji i shiut që rrjedh në përmbajtjen e lumit ka më shumë papastërti.

Erozioni i tokës së afërt për shkak të heqjes së tepërt të rërës.

Çregullimet për shkak të gërmimeve për rërë dhe heqjen e saj, shkatërron florën dhe faunën në zonat përreth.

Rrugët lidhëse të fshatit do të dëmtohen rëndë për shkak të mbingarkesës së kamionëve, prandaj rrugët bëhen problem për përdoruesit e saj dhe gjithashtu bëhen aksidente të prirura.

Përfundim

Duke pasur parasysh mungesën akute të rërës së lumit, kostos së lartë, ndikim më të madh në dëmtimin e rrugëve dhe efektet mjedisore, rekomandohet që Industria e Ndërtimit duhet të fillojë përdorimin e rërës së prodhuar në masë të plotë si alternativë, zvogëlon ndikimet në mjedis duke mos përdorur rërën e lumit. /Ndertimi.info/

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here