Connect with us

Aktuale

Nga e mërkura, qytetarët do të lëvizin vetëm një orë e gjysmë

Published

on

Nga e mërkura, 15 Prill 2020, qytetarët e Kosovës do të kenë të drejtë të dalin vetëm një orë e gjysmë në ditë për nevoja esenciale dhe atë sipas orarit të përcaktuar me numrin e tyre personal.

Këtë e bëri të ditur Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, në një konferencë për media. Ai tha se për të ruajtur funksionimin e administratës shtetërore dhe veprimtarisë esenciale të ekonomisë i kanë bërë këto përjashtime.

“Me dokumentin dhe konfirmimin nga ATK-ja me EDI sistem dhe vetëm për të kryer nevojat e operatorëve ekonomik mundësohet:

-Qarkullim i lirë për operatorët ekonomik dhe institucione të parapara në listën e bashkëngjitur si “aneksi 1” I këtij Vendimi. Të gjitha këto anekse do të publikohen dhe do të njoftohen të gjithë ata operatorë ekonomik që ju lejohet një gjë e tillë.

-Transporti i lirë i mallrave dhe shërbimeve për të siguruar funksionimin e zinxhirit të furnizimit si process që përfshin veprimtarinë nga lënda e parë në prodhim, përpunim e shërbim deri të transporti i produkteve shpërndarja dhe shitja te konsumatori i fundit.

-Për veprimtaritë e lejuara sipas dhe institucioneve të parapara në listë, gjithashtu do të jetë një aneks tjetër dhe këto anekse do të jenë nesër publike”, ka thënë Vitia.

Rregullimi i orarit të lëvizjes do të bëhet si është paraqitur në figurën në vijim:

Vendimet e tërësishme:

  1. Prej datës 15 prill 2020, në orën 17:00, ndalohet qarkullimi i personave fizikë jashtë shtëpive/banesave të tyre në Komuna, përveç rasteve në vijim:

Për personat fizikë mbi moshën 16 vjeçare lejohet qarkullimi për furnizim me mallra të domosdoshme (ushqim dhe barna për njerëz dhe kafshë/shpezë dhe produkte higjienike) dhe për të kryer detyrat dhe nevojat financiare (pagesat, punët bankare), për 1 orë e gjysmë në ditë, sipas orarit të përcaktuar ditor në bazë të shifrës së parafundit të numrit të tyre personal. Për shtetasit e huaj që nuk posedojnë numrin personal të Republikës së Kosovës, orari i lejuar i daljes përcaktohet bazuar në shifrën e parafundit të numrit të pasaportës.

Gjatë qarkullimit të personave fizikë për furnizim me mallra të domosdoshme, nuk lejohet shoqërim nga asnjë person tjetër, përveç në dy raste:

personat me aftësi të kufizuara, të cilët mund të shoqërohen vetëm nga një anëtar tjetër i së njëjtës bashkësi familjare, apo nga një asistent i posaçëm mjekësor dhe

personat nën moshën 16 vjeçare, me kusht që të jenë të shoqëruar nga një anëtar i së njëjtës bashkësisë familjare me të njëjtin shtëpive/banesave.

Për shkak të rrezikshmërisë së lartë të COVID-19 ndaj personave në moshë rekomandohen personat mbi moshën 65 vjeçare që të mos dalin nga shtëpia/banesa përveç në raste urgjente dhe të domosdoshme.

Duhet theksuar se shumica e qytetarëve do të kenë vetëm këtë mundësi të dalin nga shtëpia, një herë në ditë, për 1 orë e gjysmë, për të kryer furnizimin me mallra te domosdoshme, si dhe detyrat dhe nevojat financiare.

Megjithatë, për te ruajtur funksionimin e administratës shtetërore dhe veprimtari esenciale të ekonomisë, jemi pajtuar të bëjmë disa përjashtime.

Me leje të veçantë dhe vetëm për të kryer nevojat e operatorëve ekonomikë, mundësohet:

  • (1) qarkullimi i lirë për operatorët ekonomikë dhe institucionet të parapara në listën e bashkëngjitur si Aneksi I i këtij vendim. Kjo do të bëhet publike dhe do të njoftohen të gjithë ata operatorë ekonomik që ju lejohet një gjë e tillë.
  • (2) transporti i lirë i mallrave dhe shërbimeve për të siguruar funksionimin e zinxhirit të furnizimit — si proces që përfshin veprimet nga lënda e parë në pro­dhim, përpunim e shërbim gjer te transporti i produkteve, shpër­ndarja dhe shitja te konsumatori i fundit — për veprimtaritë e lejuara sipas dhe institucioneve të parapara në listën e bashkëngjitur si Aneksi I në këtë vendim.

Me leje të veçantë të qarkullimit dhe vetëm për të kryer nevojat e institucioneve, lejohet qarkullimi i lirë për “stafin esencial” të institucioneve shtetërore.

Vetëm për të kryer detyrat zyrtare, lejohet qarkullimi i lirë i institucioneve në listën e bashkëngjitur si Aneksi II i këtij vendimi.

Në raste urgjente të shëndetësisë, lejohet dalja nga shtëpia/banesa për të kërkuar trajtim mjekësor në një institucion shëndetësor.

Lejohet qarkullimi për personat fizikë në raste ku është rreptësishtë i domosdoshëm për t’u kujdesur për një ose më shumë të sëmurë, ose për një ose më shumë persona me aftësi të kufizuara.

Ndalimi i qarkullimit të personave fizikë jashtë shtëpive/banesave të tyre nuk zbatohet në raste të viktimave të dhunës familjare. Viktimave të dhunës familjare u lejohet të dalin nga shtëpive/banesave të tyre për të kërkuar strehim në një lokacion alternativ.

Ndalohet rreptësishtë dalja nga shtëpitë/banesat për çfarëdo arsye tjetër përveç për arsyet e lartcekura, duke përfshirë takime shoqërore, vizita familjare, etj.

  1. Për Komunat që janë në karantinë apo që do të vendosen në të ardhmen bazuar në rekomandimet e IKSHP-së, do të ndalohet hyrje-dalja nga Komunat përveç në këto raste:

Me leje të veçantë dhe vetëm për të kryer transportin e mallrave dhe shërbimeve për të siguruar funksionimin e zinxhirit të furnizimit — si proces që përfshin veprimet nga lënda e parë në pro­dhim, përpunim e shërbim gjer te transporti i produkteve, shpër­ndarja dhe shitja te konsumatori i fundit — për veprimtaritë e lejuara sipas dhe institucioneve të parapara në listën e bashkëngjitur si Aneksi I në këtë vendim. Përveç për kryerjen e transportit të mallrave dhe shërbimeve për të siguruar funksionimin e zinxhirit të furnizimit, hyrje-dalja nga Komuna e nuk u lejohet operatorëve ekonomikë, as punëtorëve të tyre.

Me leje të veçantë dhe vetëm për të kryer nevojat e institucioneve shtetërore, për “stafin esencial” të këtyre institucioneve.

III. Gjatë qarkullimit të lejueshëm sipas përjashtimeve të parashikuara me pikat I dhe II më lart, personat fizikë obligohen:

të mbajnë të mbuluara gojën dhe hundën, përmes maskës, shallit, apo ndonjë mbulese tjetër;

në çdo kohë, të ruajnë distancë prej dy metrash nga persona të tjerë.

  1. Prej datës 14 prill, ndalohet qarkullimi i automjeteve në Komuna përveçse ne disa raste te rralla:

Me leje të veçantë dhe vetëm për të kryer nevojat e operatorëve ekonomik, mundësohet:

  • (1) qarkullimi i automjeteve për operatorët ekonomik dhe institucionet të parapara në listën e bashkëngjitur si Aneksi I i këtij vendim.
  • (2) transporti i lirë i mallrave dhe shërbimeve për të siguruar funksionimin e zinxhirit të furnizimit — si proces që përfshin veprimet nga lënda e parë në pro­dhim, përpunim e shërbim gjer te transporti i produkteve, shpër­ndarja dhe shitja te konsumatori i fundit — për veprimtaritë e lejuara sipas dhe institucioneve të parapara në listën e bashkëngjitur si Aneksi I në këtë vendim.

Me leje të veçantë të qarkullimit dhe vetëm për të kryer nevojat e institucioneve shtetërore, lejohet qarkullimi i lirë i automjeteve për stafin esencial.

Lejohet qarkullimi i automjeteve vetëm për të kryer nevojat e institucioneve, të parapara në listën e bashkëngjitur si Aneks këtij vendimi.

Lejohet qarkullimi i automjeteve për personat me aftësi të kufizuara.

Në raste urgjente të shëndetësisë, lejohet lëvizja me automjet për të kërkuar trajtim mjekësor në një institucion shëndetësor.

Përveç në raste emergjente dhe për personat me aftësi të kufizuara nuk lejohet më shumë se një (1) pasagjer në automjet.

Ndalohet rreptësishtë dalja nga shtëpia/banesa për çfarëdo arsyeje tjetër përveç për arsyet e lartcekura.

Mosrespektimi i masave të përcaktuara në këtë vendim konsiderohet, sipas ligjit, si kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë prej 1,000 Euro deri në 2.000 Euro gjobë për personat fizikë dhe prej 3,000 Euro deri në 8.000 Euro për personat juridikë, ndërsa personi përgjegjës i personit juridik dënohet prej 500 Euro gjobë deri me 1,500 Euro.

Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe i njëjti vlen deri më 4 maj 2020. Me hyrjen në fuqi të këtij Vendimi, shfuqizohet çdo dispozitë e mëparshme që bie në kundërshtim me dispozitat e këtij Vendimi.

Ky vendim nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë do të rishqyrtohet në konsultim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ekspertët dhe ministritë e tjera të linjës, për të vlerësuar efikasitetin dhe domosdoshmërinë e masave të përcaktuara, si dhe për të vendosur për vazhdimin ose jo të masave përkatëse.

Ne do të ri-analizojë situatën epidemiologjike çdo ditë dhe në lidhje me secilën pikë dhe, pas konsultave paraprake, mund të ndryshojë, plotësojë apo shfuqizojë masat e përcaktuara.

 

 

Aktuale

Nis Konferenca Shkencore Ndërkombëtare e arkitekturës në AAB

Published

on

Edicioni i pestë i Festivalit të studentëve të Artit dhe Arkitekturës do të organizohet mes datave 24-28 Maj në Kolegjin AAB.

Kemi nderin dhe kënaqësinë të ju njoftojmë me Folësit kryesorë të Konferencës Shkencore Ndërkombëtare të arkitekturës

“Në mes të identitetit, transformimit dhe teknologjisë”, e cila mbahet me 24 Maj, në Kolegjin AAB, Objekti #5, në sallën QENDRA MEDIALE, nga ora 11:00.

Ju prezantojmë folësitë e mirënjohur ndërkombëtar si:

🔸FILIP CLAES, dizajner i enterierit dhe profesor në Thomas More University of Applied Sciences, Mechelen, Belgjikë,

🔸DIJANA VUČINIĆ, arkitekte dhe themeluese e Institutit APSS, DVARP

🔸ANDREA GRILETTO, arkitekt, drejtor i Assorestauro, Shoqatës Kombëtare Italiane për restaurimin urban, arkitekturor, arkeologjik dhe artistik./Media Ndërtimi

Continue Reading

Aktuale

Në Fakultetin e Inxhinierisë mbajti ligjëratë zv. Ambasadori i Kroacisë Dr.sc. Nedeljko Špilek

Published

on

Nën organizimin e Departamentit të Komunikacionit dhe Transportit të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, në ambientet e Qendrës së Inovacionit të FIM u mbajt ligjëratë e hapur nga Dr.sc. Nedeljko Špilek, zëvendës Ambasador i Republikës së Kroacisë.

Ai prezantoi temën: “Përzgjedhja e vendndodhjes së terminalit intermodal në kryqëzimet hekurudhore të Zagrebit me metodën AHP duke përdorur kriteret teknologjike.”

Gjatë prezantimit të tij, Dr. Špilek shpjegoi qartë rëndësinë e planifikimit strategjik dhe qasjes shkencore në përzgjedhjen e vendndodhjes për terminalet intermodale. Ai theksoi se metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) mundëson marrjen e vendimeve komplekse përmes analizës së disa kritereve, ku faktorët teknologjikë janë thelbësorë për zgjedhjen optimale të vendndodhjes.

Ligjërata u prit me interes të madh nga pjesëmarrësit dhe nxiti diskutime të frytshme mbi aplikimet praktike të kësaj metodologjie në fushën e logjistikës dhe transportit./Media Ndërtimi

Continue Reading

Aktuale

UP-ja renditet në vendin e 14-të në renditjen botërore për arkitekturë dhe inxhinieri civile

Published

on

Universiteti i Prishtinës është renditur i 14-ti në renditjen botërore universitare të platformës ndërkombëtare INSPIRELI për arkitekturë dhe inxhinieri civile, në një renditje që ka përfshirë 1320 universitete nga e mbarë bota.

Kjo renditje është falë suksesit të vitit të kaluar të studentëve të vitit të pestë të Fakultetit të Arkitekturës të UP-së, të cilët arritën rezultate të shkëlqyeshme në konkursin ndërkombëtar të studentëve “Inspireli”, duke fituar vendin e parë në tri nga gjashtë kategoritë me projektet e tyre në kuadër të resortitturistik “Miris Garden” në Zarë të Kroacisë.

Projektet fituese, të cilat u përzgjodhën nga 163 projekte konkurruese prej 38 vendeve të ndryshme, u punuan nga Besjana Ramadani, Alma Sylejmani dhe Adissa Hajdari – qendër tregtare (mentore: prof. ass. dr. Arta Xhambazi); Era Pelaj, Ermonda Gashaj dhe Elton Bajramaj – projekti i hotelit (mentore: prof. ass. dr. Rozafa Basha); si dhe Lendrit K. Krasniqi, Lirigzon Olluri dhe Albion Hetemi – projekti i apartamenteve (mentore: prof. ass. dr. Rozafa Basha).

Ky konkurs, i nisur nga “Inspireli”, ofroi jo vetëm një mundësi të rëndësishme arsimore, por edhe rriti ndjeshëm ekspozimin global të studentëve ndaj zhvillimit të praktikës arkitekturore.

“INSPIRELI World Architecture University Ranking” mbështetet në aktivitetin e studentëve dhe suksesin ndërkombëtar në kontekst krahasimtar global./Media Ndërtimi

Continue Reading

Trending