Connect with us

Infrastrukturë

Kontestet pronësore ndikojnë në zvarritjen e investimeve publike

Published

on

Një ndër problemet më të theksuara të investimeve publike në Kosovë është dinamika e realizimit të punimeve. Kjo është vërejtje e cila ngritet në vazhdimësi nga qytetarët dhe adresohet në raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit.

Gjatë një viti, komunat kanë në dispozicion rreth 145 milionë euro për investime kapitale.

Por, komunat ballafaqohen me sfida të ndryshme gjatë procesit të ekzekutimit të punimeve. Kjo ndodh kryesisht për katër arsye: mos planifikimi i duhur i projektit investues, mos zotimi i plotë i mjeteve financiare në buxhet për projektin investues, konteste pronësore në terren dhe mungesa e kapaciteteve teknike dhe profesionale të kompanive private për kryerjen e punëve publike.

Mos planifikime të duhura të projekteve lidhen me rastet kur institucionet nisin investimin pa pasur projekt ose ekziston projekti, por është i përgjithësuar  (jo projekt detaj teknik). Ndër arsyet kryesore për vonesat në këtë drejtim  janë:

  1. Mos llogaritja ose mos përfshirja e duhur e materialeve që do të përdoren gjatë ekzekutimit të punimeve;
  2. Mos saktësimi i infrastrukturës publike ekzistuese në një terren investues, si shtritja e kabllove të rrymës, internetit, telefonisë, gypave të ujit;
  3. Nënvlerësimi i kostos për kryerjen e punimeve, ku kompanitë private aplikojnë me çmime që nuk janë reale për treg dhe pastaj gjatë fazës së investimit, kompania nuk siguron materialin e specifikuar në kontratë, gjë e cila pastaj shkakton ndërprerjen e punimeve dhe vonesa në ekzekutimin e punimeve.

Kontestet pronësore janë problemet më të shpeshta që hasen gjatë ekzekutimit të investimeve publike. Kjo mund të ndodh për shkak se autoriteti kontraktues nuk i ka saktësuar vijat kadastrale (publike-private) gjatë hartimit të projektit, apo për shkak se projekti ka nisur së ekzekutuari pa u përfunduar shpronësimi.

Në disa raste, pronarët e tokave në afërsi të të cilëve kryhen punimet, çështjen e shpronësimeve e kanë adresuar në gjykatë, dhe pa një vendim gjykate nuk mund të vazhdohen punimet në terren.

Mungesa e kapaciteteve teknike dhe profesionale të kompanive private që marrin punë publike është arsye shtesë që shkakton vonesa në kryerjen e punëve në terren. Autoritetet kontraktuese nuk bëjnë vlerësim të duhur sa i përket kapaciteteve implementuese të kompanive private për kryerjen e punëve publike.

Në shumë raste, kompanitë private janë të angazhuara në shumë projekte njëkohësisht. Nga të dhënat konstatohet se projekte që janë planifikuar të zgjasin 140 ditë kanë bërë 900 ditë apo akoma nuk kanë përfunduar, ndërsa projektet e planifikuara që të zgjasin mesatarisht tre muaj janë zvarritur deri në katër vite./Media Ndërtimi.

Infrastrukturë

Një kompania me ofertën mbi 26 mijë euro, rekomandohet ta ndërtojë rrugën “Nekibe Kelmendi” në Prishtinë!

Published

on

Komuna e Prishtinës e ka rekomanduar për kontratë një kompani me ofertë mbi 26 mijë euro më shumë se sa vlera të cilën e kishte parashikuar për ndërtimin e rrugës “Nekibe Kelmendi” në kryeqytet.

Vlera e parashikuar e kontratës ka qenë 500 mijë euro.

Ndërsa, për tender është rekomanduar kompania  “Gërlica” Sh.p.k, me ofertën prej 526 mijë e 736 e 83 euro.

Të gjithë operatorët ekonomikë kanë ofertuar me çmime mbi vlerën e parashikuar prej 500 mijë eurove.

Më e lira ka qenë kompania e rekomanduar, “Gërlica”, raporton Kallxo.com.

Njoftimi për kontratë është publikuar më 3 mars 2022.

Ndërsa, njoftimi për dhënien e kontratës është publikuar pesë muaj më vonë, saktësisht më 4 gusht 2022.

Lloji i procedurës së përdoruar në këtë tender është ajo e kufizuar.

Rruga “Nekibe Kelmendi” fillon në rrugën Prishtinë – Gjilan (M25.2) dhe vazhdon në drejtim të Pallatit të Drejtësisë.

Gjatësia e saj është 2,098.57 metra ndërsa gjerësia është rreth 5 deri në 5.5 metra.

Në raportin teknik thuhet se rruga ekzistuese është rrugë mjaft e dëmtuar.

Sipas Komunës së Prishtinës, ka dëmtime në shtresën qarkulluese si dhe në bazën e saj.

Aty përshkruhet se asfalti është mjaft i dëmtuar.

Më tej thuhet se bankinat nga dheu, largimi i ujerave atmosferike bëhet në sipërfaqe dhe nuk ka kanalizim atmosferik./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

Furnizimi me ujë 24 orë në bregdetin shqiptar do të arrihet vitin 2025

Published

on

Gjithçka përcaktohet në programit buxhetor afatmesëm 2023 – 2025, duke zgjatur edhe me 2 vjet objektivin e përcaktuar në programin 2022 – 2024, ku synohej që furnizimi me ujë pa ndërprerje në bregdet të arrihej në vitin 2023.

Ndërkaq, programi i ri specifikon se mesatarja e orëve të furnizimit me ujë të pijshëm në rang kombëtar parashikohet të rritet në 14 orë në ditë në 2024, nga 12.5 orë në ditë që është aktualisht.

Sipas dokumentit të publikuar në Fletoren Zyrtare, mbulimi me shërbim furnizimi me ujë të pijshëm në zonat urbane parashikohet të rritet me 1%, duke arritur në  95% në vitin 2025, ndërsa për zonat rurale parashikohet të arrijë në 62% në vitin 2025 nga 59% që është aktualisht, raporton SCAN tv.

Në fakt, zgjerimi i aksesit dhe cilësisë së shërbimit të ujit të pijshëm dhe kanalizimeve përmes një portofoli të investimeve publike dhe përmirësimit rrënjësortë menaxhimit të shoqërive aksionere të ujësjellës kanalizimeve është renditur si një prej prioriteteve kryesore të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

Ndërkohë që, shpenzimet buxhetore për furnizimit me ujë dhe kanalizime parashikohet të rriten përgjatë periudhës afatmesme.

Për vitin 2022, buxheti i akorduar për këtë program është 14.2 mld lekë, ndërkohë që sipas programit buxhetor afatmesëm për vitin 2023 parashikohet një rritje në 15 mld lekë.

Për vitin 2024 shpenzimet buxhetore për furnizimin me ujë dhe kanalizime parashikohet të jenë 17.2 mld lekë, ndërkohë që 2025-ën parashikohet një rritje në 20 mld lekë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

Kompanitë kosovare lejohen të konkurrojnë për tenderin e autostradës Shkup-Prishtinë

Published

on

Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka hapur ofertën për tender ndërkombëtar për autostradën e shumëpërfolur Shkup-Prishtinë.

Data e parashikuar e fillimit të prokurimit është data 17.10.2022 dhe aty mund të marrin pjesë edhe kompanitë nga Kosova, të cilat tashmë janë prezentë në projektet infrastrukturorë në Maqedoninë e Veriut.

“Prokurimi në kuadër të këtij projekti do të kryhet duke përdorur Portalin E-Prokurimit të Klientit të BERZH-it (ECEPP). Nëse keni ndërmend të merrni pjesë në ndonjë prokurim sipas këtij projekti, ju lutemi sigurohuni që të jeni regjistruar në ECEPP.

Subjektet e dokumentuara do të njoftohen drejtpërdrejt kur të publikohen mundësitë e prokurimit”, thuhet në njoftimin paraprak të këtij tenderi.

Vlera totale e parashikuar e projektit është 186,700,000.00 euro per rreth 12 km.

Nënseksioni i mbetur prej 2 km nga Kryqi i Bllacës deri te vendkalimi Kufitar Bllacë me Republikën e Kosovës financohet nga buxheti i qeverisë maqedonase dhe aktualisht është në ndërtim e sipër.

Sipas dosjes së tenderit, projekti do të bashkëfinancohet nga një grant investimi prej 20.8 milionë euro të siguruar nga Bashkimi Evropian përmes Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor.

Continue Reading

Trending