Connect with us

Prokurim Publik

Kërkohet të anulohet tenderi “Pajimet dhe sinjalizimi trafikut rrugor” të udhëhequr nga Komuna e Gjakovës

Published

on

Inciativa për Progres ka reaguar kundër shkeljeve ligjore dhe procedurale në tenderin me titull “Pajimet dhe sinjalizimi trafikut rrugor” të udhëhequr nga Komuna e Gjakovës dhe kërkon që ky tender të anulohet dhe të sigurohet integritet dhe sundim i ligjit në prokurimet publike të Komunës së Gjakovës.

Në kuadër të monitorimit sistematik të prokurimit publik, INPO është duke e monitoruar edhe aktivitetin e prokurimit të iniciuar nga Komuna e Gjakovës me titull “Pajimet dhe sinjalizimi trafikut rrugor”, me numër të prokurimit 632-21-8848-1-1-1 dhe vlerë të parashikuar 200,000 euro.

Më 9 nëntor 2021, Komuna e Gjakovës ka publikuar njoftimin për kontratë. INPO ka gjetur se komuna ka vepruar në kundërshtim me ligjin gjatë vendosjes së afateve për pranimin e tenderëve, ku këtë afat e ka shkurtuar nga katërdhjetë (40) ditë sa është minimumi i lejuar me ligj, në njëzet e një (21) ditë, duke përdoruar “urgjencën” si arsyetim. Sipas komunës, shkurtimi i afateve për pranim të tenderëve është bërë: “Duke u bazuar në rëndësinë që kontrata e sinjalizimit ka për mirëmbajtje të rrugëve po ashtu duke u bazuar në pozicione të kësaj kontrate të cilat ndërlidhen me projekte që tash më kemi nisur siç janë shtyllat lëvizëse anti-park, ekranet për informim të trafikut ndriçimi i vendkalimeve për këmbësorë.” Sipas ligjit ky arsyetim nuk është i pranueshëm, rrjedhimisht me këto veprime komuna ka kufizuar në mënyrë të kundërligjshme afatet për tenderim për operatorët ekonomik.

Më 2 dhjetor 2021 është publikuar procesverbali i hapjes publike, ndërsa më 7 dhjetor janë emëruar anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave. Për këtë aktivitet kanë aplikuar katër (4) operatorë ekonomik. Më 10 janar 2022, komisioni kishte kërkuar sqarime shtesë prej të gjithë OE-ve. Të gjithë kishin ofruar sqarime, përveç OE-së “N.Sh.T. VIKTORY COM” i cili më 17 janar kishte kërkuar nga komuna shtyrjen e afatit për dhënie të sqarimeve edhe për një javë tjetër, me pretekstin se “kompanitë me të cilat bashkëpunon ky OE janë ndërkombëtare dhe gjenden në pushim dhe për rrjedhojë nuk mund të jep sqarimet e kërkuara derisa ata të kthehen në punë.”

Më 18 janar, Komuna e Gjakovës i drejtohet Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP)  me kërkesë për interpretim të nenit 72 të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP), respektivisht ka kërkuar interpretim se a i lejohet që t’i ofroj afat shtesë  OE-së në fjalë sipas kërkesës së tij.

***

Andaj, INPO i bën thirrje kryetarit të Komunës së Gjakovës dhe zyrtarit përgjegjës të prokurimit që të sigurojnë sundimin e ligjit dhe integritetin e procedurave të prokurimit, përkatësisht duke u bazuar në nenin 45.5 të RrUOPP, ta anuloj në tërësi këtë aktivitet të prokurimit, në mënyrë që të kthehet ligjshmëria dhe besimi i publikut në këtë tender.

Po ashtu, INPO kërkon nga KRPP-ja që të jetë me e angazhuar dhe të ushtroj me integritet të plotë profesional autorizimet e saja ligjore dhe të siguroj se Ligji për Prokurim Publik respektohet dhe implementohet me rigorozitet nga autoritetet konktraktuese./Media Ndërtimi.

Prokurim Publik

Ndahen gjysmë milioni euro për ndërtimin e tri mbikalime të përkohshme në ‘Aktash’, ‘Lakrishtë’ dhe ‘Arbëri’

Published

on

Komuna e Prishtinës planifikon të ndaj rreth 500 mijë euro për ndërtim të përkohshëm të mbikalimeve në lagjet ‘Aktash, ‘Lakrishtë’ dhe ‘Arbëri’.Afatet kohore për përfundim të këtij tenderi janë 120 ditë nga dhënia e tij.

Sipas detajeve në dosjen e tenderit, Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata për punë të ngjashme, në vlerë minimale prej 700,000.00 euro në 3 vitet e fundit.

Po ashtu, për kryerje të këtyre punëve, pperatori ekonomik duhet të angazhoj  personelin profesional të cilët duhet të kenë kualifikimet shkollore si: Menaxheri i projektit inxhinier i diplomuar i ndërtimit (drejtimi konstruktiv) – 5 vite përvojë pune pas diplomimit, udhëheqës i punishtes -Inxhinier i dip.i ndërtimtarisë , drejtimi  konstruktiv – 3 vite përvojë pune pas diplomimit, Një inxh.i gjeodezisë (inxhinier ose bachelor) drejtimi gjeodezisë – 3 vite përvojë pune pas diplomimit, dy teknik  drejtimi- ndërtimtari dhe një teknik drejtimi i makinerisë.

Gjithashtu, Operatori ekonomik duhet të ofroj dëshmi të kënaqeshme Autoritetit Konktraktues (Komunës) se qarkullimi bankar, gjatë tri viteve të fundit ka qenë jo me pak se 900,000.00 euro.

Kriter për dhënie të këtij tenderi është operatori ekonomik që ofron çmimin më të ulët.

Komuna e Prishtinës ka bërë të ditur se për vitin 2023 pritet të alokojë 40 milionë euro nga buxheti, për projekte të Investimeve Kapitale./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Prokurim Publik

1.7 milionë euro po planifikohet t’i jepen kompanisë të gjobitur nga Dogana për shmangie të akcizës

Published

on

Një tender që “peshon” gati 1.7 milionë euro po planifikohet t`i jepet kompanisë “Hib Petrol”, e gjobitur pak muaj më parë nga Dogana për shmangie të akcizës.

Është Agjencia Qendrore e Prokurimit ajo që më 24 gusht të këtij viti ka rekomanduar për kontratë biznesin, e udhëhequr nga Ibrahim dhe Kujtim Bucaliu. Sipas marrëveshjes, e cila pritet të nënshkruhet ditëve në vijim, parashihet furnizimi me karburante i FSK-së për 12 muaj.

AQP është organ që kryen aktivitetet e prokurimit ne emër të autoriteteve kontraktuese në rastet kur këto të fundit kërkojnë diçka të tillë. Në rrethanat konkrete, Ministria e Mbrojtjes e ka ngarkuar këtë organ për të realizuar aktivitetetin e prokurimit – ani pse ka mundur të merret vetë me të, raporton “Front Online”.

Kontrata është publike kornizë, çka nënkupton se shuma prej gati 1.7 milionë euro mund të mos harxhohet e tëra. FSK paguan vetëm për litrat e derivateve që shpenzon.

Tenderi ka shkuar me procedurë të hapur. Për të kanë aplikuar dy kompani, raporton “Front Online”.

“Petrol Company” ka ofertuar me 1 milion e 649 mijë euro. Kurse “Hib Petrol” me një çmim prej 1 milion e 625 mijë eurove.

Dhënia e tenderit për “HIB Petrol” vjen dy muaj pasi kompania në fjalë “hëngri” një gjobë të madhe.

Ajo u ndëshkua nga Dogana e Kosovës me rreth 1 milion euro. I kishte dërguar për muaj të tërë Doganës dokumentete, të nënshkruara nga zyra ndërlidhëse e Greqisë, si subjekt pranues i derivateve të naftës. Importi i naftës për ambasadat, zyret ndërlidhëse e misionet e huaja lirohet nga akciza. Mirëpo këto dokumente të “HIB PETROL” ishin të falsifikuara, raporton “Front Online”.

Dogana kishte njoftuar se jo vetëm kjo kompani, por edhe dy të tjera ishin të përfshira në këtë skemë. Llogaritej se ato, të trija bashkë, i janë shmangur akcizës në vlerë mbi gjysmë milionë euro.

“Si rezultat është zbuluar lirimi i bazuar ne dokumente te falsifikura nder vite, fillimisht nga këto tri subjekte që kanë deklaruar edhe ndërlidhjen mes vete. Dyshimi është se këto subjekte kanë liruar në import derivate duke i shkaktuar dëm buxhetit të shtetit prej mbi 600 mijë euro gjatë tre viteve të fundit”, njoftonte Dogana e Kosovës.

Si rezultat i aksionit të Doganës në pranga patën përfunduar tre persona. Në mesin e tyre edhe Fatbardh Xhaferi, atë kohë, menaxher i kontratave në kompaninë, “Hib Petrol”./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Prokurim Publik

Gjykata e Tenderëve nuk do të shqyrtojë fare 800 ankesa të bizneseve kosovare

Published

on

Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) apo siç njihet ndryshe Gjykata e Tenderëve, ka vendosur që të gjitha ankesat e deri datës 8 qershor 2022, të operatorëve ekonomik që kanë marrë pjesë nëpër tenderët e institucioneve publike, nuk do të shqyrtohen fare.

E numri i këtyre ankesave që nga data 1 prill 2021 e deri në qershor 2022 ka arritur në 800.

Arsyeja e grumbullimit të këtyre ankesave është sepse Bordi i OSHP-së ka qenë i pa funksionalizuar që nga 1 prilli 2021 deri më 23 qershor 2022, pasi që atij të kaluarit i kishte përfunduar mandati, ndërsa të riun Kuvendi i Kosovës e kishte vonuar për miratim.

Në një përgjigje për Kallxo.com, Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP), ka thënë se të gjitha vendimet që do lëshohen në lidhje me ankesat, do të jenë të pashqyrtuara dhe për secilën ankesë do të ketë një vendim me bazë të njëjtë ligjore.

Sipas OSHP-së, arsyeja e mos shqyrtimit të ankesave, është sepse iu ka kaluar të gjithave afati ligjor për shqyrtim.

“Anëtarët e Bordit të OSHP-së pas analize të të gjithë situatës në tërësi dhe diskutimeve të shumta, përparësive për shqyrtim dhe mos shqyrtim të ankesave që janë pranuar gjatë kohës sa Bordi ka qenë jo funksional, në mbledhjen e mbajtur me datën 12 korrik 2022, me shumicë votash konstatuan se ankesat e parashtruara nuk mund të shqyrtohen për faktin se kanë kaluar afatet ligjore për shqyrtim dhe të njëjtat janë jashtë afatit për shqyrtim”- ka thënë OSHP-ja.

Sipas OSHP-së, afati për një vendim përfundimtar për një ankesë është 34 ditë dhe OSHP-ja mund të përcaktojë ndonjë çështje si të ndërlikuar dhe të shtyjë afatin për jo më shumë se 20 ditë.

Dhe duke u bazuar në kalimin e afatit ligjor dhe pamundësisë për të nxjerrë një vendim përfundimtar, OSHP-ja ka vlerësuar se shqyrtimi i këtyre ankesave do të ishte në kundërshtim me ligjin.

“Meqë ka kaluar një kohë relativisht e gjatë, rrjedhimisht kemi edhe kontrata te nënshkruara nga autoritetet kontraktuese, pastaj disa autoritete kontraktuese këto aktivitete te prokurimit të cilat janë objekt i ankesës nuk i kanë në planin buxhetor të këtij viti andaj është e pamundur të bëhet edhe zotimi i mjeteve që është kusht për  nënshkrim të kontratave publike” – thotë OSHP-ja.

Por, edhe një arsye tjetër që e ka shtyrë OSHP-në të marrë këtë vendim, është edhe rritja e çmimeve dhe sipas tyre, mund të mos ketë interes nga operatorët që të nënshkruajnë kontratat.

Kuvendi i Kosovës me 23 qershor 2022 ka zgjedhur bordin e Organit Shqyrtues të Prokurimit, pas 15 muajve që ky institucion nuk ishte funksional. Atij të kaluarit i kishte përfunduar mandati me 1 prill 2021./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending