Connect with us

Infrastrukturë

Asfalti i shtuar me grafinë kursen shpenzimet e projektit prej 32%

Published

on

Hulumtimet në përdorimin e një supermodifikuesi asfalti të përmirësuar me grafinë kanë zbuluar se kostoja shtesë paraprake së shpejti kompensohet më shumë se sa nga rritja e jetëgjatësisë së sipërfaqes së riparuar.

Qendra Inxhinierike e Transportit në Nottingham në Universitetin e Nottingham ka punuar me Këshillin e Qarkut Kent (KCC) dhe kontraktorin e saj të autostradave Amey për të vlerësuar të mirat dhe të këqijat e përdorimit të Gipave për riparimin dhe rishfaqjen e trotuareve të rrugëve.

Hulumtimi, pjesë e programit të Shoqatës së Drejtorëve të Mjedisit, Ekonomisë, Planifikimit dhe Transportit (ADEPT) me vlerë 22,9 milionë funte, bazohet në gjyqin Gipave KCC dhe Amey në korrik 2020, ku mostrat kryesore nga karrexhata e asfaltit Gipave tregoi përmirësime në shumë faktorë strukturorë, duke përfshirë rezistencën ndaj thyerjes, modulin e ngurtësisë dhe lodhjen. (Shih Amey që provon asfaltin e zgjeruar me grafen.)

Gipave është një supermodifikues polimerik i përmirësuar me grafen që përfshin shkrirjen e peletave (që përmbajnë grafen dhe plastikë të ricikluar) në përzierjen e agregatit kur guri përzihet me bitum. Produkti që rezulton është treguar se zgjat jetëgjatësinë e pritshme të sipërfaqes me afërsisht 2.5 herë mbi alternativën e tij jo-Gipave – duke pritur të zgjasë deri në 25 vjet.

Për të vlerësuar më mirë jetëgjatësinë e Gipave kur përdoret për të ndërtuar ose riparuar trotuare, Universiteti i Nottingham kreu analiza të projektimit të trotuarit që synonte të modelonte performancën strukturore që Gipave mund të shfaqte në botën reale në një gamë të llojeve të ndryshme të rrugëve dhe materialeve të sipërfaqes.

Duke punuar në bashkëpunim me ekipin e Amey’s Kent të autostradave dhe KCC, u identifikuan katër rrugë të rishfaqura së fundmi me lloje të ndryshme ndërtimi, u dhanë rezultatet kryesore të mostrës dhe Universiteti i Nottingham kreu një grup analizash krahasuese të projektimit të trotuarit (PDA) për çdo vend. PDA-të shikuan Gipave kundër asfaltit mastikë prej guri (SMA), Gipave kundër betonit të asfaltit (AC) dhe Gipave kundër bitumit të modifikuar me polimer (PMB)./Media Ndërtimi.

Infrastrukturë

Pompa e derivateve në Mramor përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin!

Published

on

Drejtoria e Inspekcionit – Komuna e Prishtinës, Florian Dushi bashkë me përfaqësues të Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” sh.a. vizituan objektin – pompën jofunksionale të derivateve në fshatin Mramor e cila përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin.

Përveç tjerash, në objektin në fjalë inspektorët e Komunës së Prishtinës kanë hasur edhe në rezervuarë për të cilët dyshohej se ka akoma mbetjet ë derivateve.

Pas inspektimit të drejtpërdrejtë të këtij lokacioni dhe të objektit, Drejtoria e Inspekcionit ka marrë masa mbrojtëse duke e ndaluar hyrjen e personave të paautorizuar në atë lokacion që përbënë rrezik të lartë deri në një vendim tjetër të organeve kompetente komunale./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

Aprovohet programi me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh për sektorin e energjisë të Kosovës

Published

on

Bordi i drejtorëve të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC) kanë aprovuar Programin Kompakt të Kosovës me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh – investimi më i madh në sektorin e energjisë të Kosovës, si dhe një gur themel që mundëson tranzicionin energjetik të Kosovës.

“Lajm i mrekullueshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës! Jam falënderuese ndaj ekipeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kosovës, krenare me ekipin e Kosovës, si dhe e nderuar që kam udhëhequr këto negociata!”, deklaroi ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

KRU Prishtina “dallavere” me pagesat e pranuara nga konsumatorët

Published

on

Paraqitja e pasqyrave financiare, pasqyra e pozicionit financiar duhet të prezantoj pozicionin financiar në datën e raportimit, duke prezantuar gjendjen e aktiveve, detyrimit si dhe kapitalin neto, mbi bazën e të dhënave kontabël në po të njëjtën datë.

Kompania në regjistrat kontabël ka të regjistruar një shumë financiare prej 712,872€ e cila ishte krijuar si rezultat i pagesave të konsumatorëve të ndryshëm ndër vite.

Ne kemi vërejtur se kompania nuk ka dhëna të sakta lidhur me klientët/konsumatorët e tillë dhe si rrjedhojë kjo vlerë ishte regjistruar në zërin kontabël me përshkrimin “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme”.

Sipas zyrtarëve të kompanisë, kjo kishte ndodhur si pasojë e vështirësive në identifikimin e konsumatorëve me rastin e shkarkimit të pagesave nga llogaria bankare.

Sipas zyrtarëve përgjegjës, ky është një problem i bartur që nga fillimi i vitit 2003, kur ka filluar të mbahet në analitikë gjendja e konsumatorëve.

Mos identifikimi i klientëve të cilët kanë paguar në llogari të kompanisë, rritë rrezikun që obligimet e konsumatorëve ndaj kompanisë të mos jenë të sakta, dhe klientët të paguajnë më shumë apo më pak sesa është borxhi faktik.

Rekomandimi i Zyrës së Auditorit është që Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, që janë marrë veprimet e duhura për të identifikuar konsumatorët, paratë e të cilëve janë grumbulluar në llogarinë “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme” dhe zbritjet e llogarive të arkëtueshme t’i alokohen secilit klientë/konsumatorë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending