Connect with us

Ambienti

80 milionë dollarë për pastrimin e Vjosës

Published

on

Vjosa duket se do të ketë tashmë një vëmendje më të madhe financiare për përmirësimin e treguesve mjedisorë por edhe ndikimit në ekonominë lokale.

Banka Botërore publikoi së fundmi setin e plotë të dokumenteve të projektit “Mjedis i pastër dhe i qëndrueshëm për një det blu”, ose shkurt, CARE4BlueSea që përveç Vjosës përfshin edhe vijën bregdetare të Jugut në investime të rëndësishme.

Projekti që parashikohet të zgjasë gjashtë vjet dhe ka një paketë prej 80 milionë dollarësh është i ndarë në disa komponentë. I pari është ai për promovimin dhe qasjen e integruar dhe qarkulluese për mbrojtjen e peizazheve dhe burimeve të ujit.

Ky komponent do të mbështesë aktivitetet që synojnë përmirësimin e mjedisit nëpërmjet asistencës teknike dhe financiare për zbatimin e zgjidhjeve lokale për mbrojtjen e peizazheve të me vlera dhe burimeve ujore brenda kufijve të gjerë të Jugut të Vlorës -Zonës së Mbetjeve në Gjirokastër, shkruan revista Monitor.

Projekti do të aplikojë një qasje të integruar për investimet në Menaxhimin e mbetjeve të Ngurta duke pasur parasysh parimet e ekonomisë qarkulluese.

Komponenti ka tre nënkomponentë të tjerë përbërës që lidhen me mbështetjen ndaj institucioneve për performancë të qëndrueshme dhe tranzicion drejt ekonomisë qarkulluese, përmirësim të menaxhimit të mbetjeve të ngurta në Bashkitë e përfshira në projekt, ndryshime në sjellje me synim orientimin drejt metodave më të përmirësuara. Komponenti i dytë ka të bëjë me uljen e ndotjes në lumin Vjosë.

“Ky komponent do të mbështesë aktivitetet për të zvogëluar ndikimet negative të ndotjes nga burimet e ujërave të zeza komunale të patrajtuara dhe rrjedhjet e ujërave të stuhive si dhe ndotjes nga pika të papërcaktuara që paraqesin kërcënime domethënëse për ekosistemet ujore dhe mjedisin.

Ndërhyrjet e propozuara në kuadër të këtij komponenti do të ndihmojnë qeverinë shqiptare në arritjen e objektivit 6.3 i SDG-ve, për të “përmirësuar cilësinë e ujit duke reduktuar ndotjen,

duke eliminuar hedhjen dhe minimizuar çlirimin e kimikateve dhe materialeve të rrezikshme, duke përgjysmuar deri në vitin 2030 përqindjen e ujërave të zeza të pa trajtuara dhe rritjes së konsiderueshme të riciklimit dhe ripërdorimit të sigurt globalisht.”

Të gjitha investimet do të marrin në konsideratë rreziqet që lidhen me ndryshimet klimatike për të siguruar qëndrueshmërinë klimatike të infrastrukturës.

Ky komponent do të financojë punimet e ndërtimit, shërbimet e konsulencës, shërbimet jokonsulente, mallrat dhe trajnimet. Ndikimi në komuntetet afër lumit Vjosa llogaritet të jetë gjithashtu shumë i lartë.

Komponenti i tretë është ai që ka të bëjë me menaxhimin, vlerësimin dhe monitorimin e projektit./Media Ndërtimi.

Ambienti

Konventa e Bernës do të monitorojë projektin e Skavicës për shkelje të mundshme, shpresë për lumin e Drinit të Zi dhe speciet e rrezikuara

Published

on

Konventa e Bernës*, në mbledhjen e saj të prillit ka vendosur të monitorojë HEC-in e Skavicës dhe të kërkojë nga qeveria Shqiptare t’i përgjigjet shqetësimeve të përbashkëta të mëposhtme:

– HEC-i i Skavicës në lumin Drini i Zi mund të prekë një zonë të mundshme të Rrjetit Emerald dhe gjithashtu specie të shumta të mbrojtura në Konventën e Bernës, të cilën Shqipëria e ka ratifikuar në ligj, shkruan Monitor.al

– Shqetësim i veçantë është për Rrëqebullin e Ballkanit të rrezikuar në mënyrë kritike dhe korridoret e tij migratore. Konventa e Bernës ka theksuar se projekti i HEC-it të Skavicës bie ndesh me Projektin e Rimëkëmbjes së Rrëqebullit, në të cilin Shqipëria ishte propozuesi kryesor për renditjen e rrëqebullit të Ballkanit si një specie rreptësisht e mbrojtur.

– Byroja e Konventës së Bërnës theksoi gjithashtu se projekti mund të prekë tre liqene të rëndësishëm të Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë liqenet e Ohrit dhe të Shkodrës.

– Një çështje që kërkon monitorim të ngushtë është përpilimi i Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social për HEC-in e Skavicës që është ende i pa finalizuar,

– Së fundi, Byroja vuri në dukje mbrojtjen e kafshëve mishngrënësve të mëdhenj, të cilët gjithashtu preken nga HEC-i i Skavicës.

Konventa e Bernës i ka kërkuar Shqipërisë të zbatojë parimin e parandalimit gjatë fazës së parë aktuale të projektit. Kjo do të thotë të mos zhvillohen projekte që mund të ndikojnë negativisht në habitatet dhe speciet e Shqipërisë dhe të territorit të Konventës së Bernës.

Continue Reading

Ambienti

Sheffield, qyteti me më shumë pemë në Europë

Published

on

Qyteti anglez, Sheffield, i cili dikur njihej më së shumti për çelikun, prandaj edhe është mbiquajtur “qyteti i çelikut”, sot në vend të industrisë “ushqen” gjelbërim.

Qyteti me nëntë herë më shumë pemë se njerëzit ka pak më shumë se gjysmë milioni banorë të cilët janë dakord se natyra duhet të ushqehet.

Qyteti ndodhet në bashkimin e pesë burimeve ujore, lumit Don dhe katër degëve të tij: Sheaf, Rivelin, Loxley dhe Porter Brook, të cilat luajtën një rol të rëndësishëm në evolucionin e Sheffield. Uji i vrullshëm nxiste rrotat e ujit dhe qindra mullinj që nga shekulli i 12-të.

Por fakti që Qyteti i Çelikut është sot kampioni britanik në gjelbërimin urban konfirmon se vetëm ndryshimi është konstant. Besoni apo jo, më shumë se gjashtëdhjetë për qind e zonës është e mbuluar me parqe, pyje dhe kopshte, duke përfshirë një të tretën e Parkut Kombëtar të Distriktit Peak. Autoritetet e qytetit janë të vendosur të ruajnë natyrën dhe plani i tyre është që qyteti të reduktojë emetimet e karbonit në zero deri në vitin 2025.

Sot, me rreth 4.5 milionë pemë që rriten në të gjithë qytetin, Sheffield ka më shumë pemë për person se çdo qytet tjetër në Europë./Media Ndërtimi

Continue Reading

Ambienti

Nxehtësia ekstreme në Ballkanin Perëndimor është përkeqësuar

Published

on

Banka Botërore e Kosovës ka njoftuar se nxehtësia ekstreme në qytetet e Ballkanit Perëndimor është përkeqësuar ndjeshëm dhe valët e të nxehtit pritet të rriten edhe më shumë në pak dekada në vijim.

Në njoftim thuhet se për shembull, Tirana, Shkodra, Vlora, Mostari, Sarajeva dhe Shkupi janë deri në 4.5-7.5°C më të nxehtë në verë krahasuar me rrethinat e tyre rurale. Po ashtu, shumë qytete në rajon tejkalojnë nivelet e sigurta të grimcave PM2.5 dhe janë ndër më të ndoturit në Evropë.

“Raporti rekomandon veprim në tre fronte kryesore për t’i bërë qytetet në rajon më të gjelbër. Së pari, të zvogëlohet shtrirja urbane dhe qytetet të bëhen më kompakte. Kjo mund të bëhet nëpërmjet investimeve për rigjenerimin e zonave urbane për të rritur dendësinë, inkurajimin e përdorimit të përzier të tokës në zonat kryesore dhe rizhvillimin e hapësirave tashmë të përdorura”, thuhet në njoftim.

“Së dyti, qytetet duhet të ulin emetimet e tyre. Fokusi duhet të jetë në sektorët kryesorë duke përfshirë transportin, ndërtesat dhe menaxhimin e mbetjeve. Së treti, qytetet duhet të ndërmarrin veprime për të zvogëluar nxehtësinë ekstreme urbane dhe për të rritur gatishmërinë për të”, thuhet tutje në njoftim.

Masat, të tilla si çatitë e gjelbra, parqet dhe kopshtet urbane, dhe ligatinat e ndërtuara, duhet të promovohen duke pasur parasysh kostot e tyre të ulëta të zbatimit dhe përfitimet e larta mjedisore dhe sociale./Media Ndërtimi

Continue Reading

Trending