Connect with us

Uncategorized

Skender Këpuska – arkitekti që iku në heshtje

Published

on

Këto ditë na la doajeni i fundit i arkitektëve shqiptar të Kosovës i cili tërë veprimtarinë e vet artistike dhe inzhinjerike ia përkushtoi popullit të vet. Qenka shumë vështirë me shkruar një shkrim ”post-mortum’’, për arkitektin e madhë gjakovar Skender Këpuska i cili iku në heshtje përgjithmonë, aq ma parë pasi isha bashkëpunëtorë i tij,pjesë e pa ndarë e ekipës profesional të cilin e themeloi dhe e udhëheqi mu në vitët ma kreative të veprimtarisë së tij të begatshme arkitektonike dhe urbanistike në Gjakovë dhe në tërë Kosovën.

I lindur në një familje të vjetër gjakovare,i frymëzuar me ideale të larta për të bukurën,e vijoj rrugën e paraardhësve të vendlindjes së tij,që vetëm i arsimuar dhe me dituri dhe punë të pa lodhshme,mundet ma së shumti të kontribuoi për kombin e vet. Me sukses ndoqi rrugën e shkollimit dhe morri titullin arkitekt,që për rrethanat tona atë kohë ishte profesion i huaj,por i një rëndësie të veçantë për vendin. Ai e ndjeu peshën e obligimit moral që e kishte ndaj popullit të tij,i cili kishte nevojë të madhe për prolet e profesionit të tij dhe u kthye të veproi në Kosovë,për të kontribuar sado pak në arkitekturën dhe në urbanistikën e qyteteve kosovare.

Kur filluan disa investime kapitale në Kosovën e rehabilituar,pas shumë katrahurave nëpër të cilat kaloi populli ynë,ai dha kontribut të çmueshëm me angazhimin e tij profesional. Ishte i detyruar të ballafaqohej me problemet elementare të funksionimit të një komuniteti të cilat në aspektin arkitektonik dhe urban ishin të huaja për ata.

Me punë dhe angazhim të pa parë profesional e toi respektin e të gjithëve e posaqërisht të strukturave vendimmarrëse në komunë dhe ma gjërë. Të gjitha sdat urbanistike dhe arkitektonike që ishin të shumta u realizuan falë sugjerimeve të tija, duke zbatuar principet bashkohore të urbanistikës si ishte metoda e aplikimit të konkurseve ndërkombëtare urbanistike dhe arkitektonike.

Atëherë kur u plotësuan kushtet e realizoi njenin nga synime e tija që të gjitha zhvillime urbane dhe arkitektonike në qytetin Gjakovës ti projektojnë dhe ti realizojnë ekspertët vendor të angazhuar në atë byronë projektuse,sipas kushteve specike që i lejonte koha. Para luftës isha pjesë e ekipit që ka zgjidhur shumë probleme të mëdha urbane për një qytet kosovar,për atë në atë kohë jemi mburrur në takimet kombëtare dhe ndërkombëtare. Të gjitha veprimet tona janë përcjell me përpilimin e dokumenteve hapësinore dhe urbane të kohës,të cilët kanë denuar konturat e zhvillimit hapësinor dhe urban të Komunës së Gjakovës. Kishte zili patologjike nga të tjerët se si e kemi arritur ketë,me mburrje mund të them se mbas tërë kësaj ka qëndruar puna e pa lodhshme e të gjithë neve profesionistëve në krye me Skender Këpuskën,e para të gjithash dashuria e madhe ndaj qytetit dhe banorëve të saj.

Vlenë për të theksuar aftësit e tija origjinale të bazura në forcën e argumenteve bindëse ndaj bashkëbisedusëve të prolëve të ndryshme, që hapte rrugën e realizimit të shumë projekteve dhe ndërmarrjeve urbanistike në teren. Diskutimet dhe debatet publike me qytetarët e lagjeve të ndryshme të qytetit të Gjakovës në vitët e shtatëdhjeta, edhe sot duhet të shërbejnë si shembull i mirë për ne dhe vendet e regjionit,se si duhet shpenzuar parat e vetkontributit popullor, që qytarët e Gjakovës kishin dhanur në tre mandate, për ndërtimin e infrastrukturës teknike komunale dhe Pallatit të Kulturës që me sukses u realizuan në ato kohëra, që ishte vepër madhore arkitektonike e tij, që ende rrezaton në qendër të qytetit si një ‘’zonjë e rëndë’’ e kulturës gjakovare.

Në një konkurs ndërkombëtar në vitet e shtatëdhjeta,ishte përvetësuar zgjidhja urbanistike e qendrës së qytetit e përthekuar me objektet kryesore të një qendre bashkëkohore të asaj kohe. Realizimi i saj u përcoll me shumë peripeci të dhimbshme të ndërlidhura me ç-vendosjen e banorëve të vjetër të qendrës së qytetit. Qëllimi i pushtetit të asaj kohe ishte që qyteti i tyre të tonte një qendër me atribute që do të mbështeteshin në të arriturat e urbanizmit bashkëkohor,ishte kjo një ndërmarrje shumë e vështirë në atë kohë e cila me sukses u arrit falë angazhimit të tij dhe ekspertëve të tjerë komunal.

U punua me përkushtim me vite të tëra për të jetësuar këtë projekt me ndërtimin e Postës,Shtëpisë të mallrave,objekteve administrative,objekteve të banimi,hotelit të qytetit, për një jetë ma të mirë të banorëve të saj. U arrit unikimi i vështirë urban i të vjetrës dhe të resë dhe pritej vetëm vazhdimësia e rritjes urbane të qyteti.

Pas luftës së vitit 1999 në llim u vazhdua me sanimin e gjendjes së krijuar dhunshëm nga regjimi serb (kisha dhe një objekt banimi në rrugën e këmbësorëve),si dhe me objekte të reja gjithnjë duke e respektuar zgjidhjen urbanistike të aprovuar para shumë viteve. Së shpejti u vërejtën synimet e pushtetit të ri i cili duke injoruar tërësisht Skenderin dhe ekipin multifunksional,lloi lojërat e ndyta duke ndërtuar vetëm atje ku ishin interesat individuale apo klanore, duke mos respektuar dokumentet hapësinore të kohës. Kjo e dëshpëroi atë dhe bashkëpunëtorët e ngushtë të tij pasi qyteti vetëm e kishte lluar të krijoj identitetin urban dhe nuk kishte nevojë për devijim të tilla urbane.

Degradimi urban i qendrës së qytetit lloi me mos respektimit të rregullave elementare urbane me ndërtimi i një objekti afarist-banesor mu në “Sheshin e Fontanës”,në anën veriore të qendrës, në mes të objektit të ish “Bankkosit” dhe shtëpisë së mallrave “Agimi”,pa u respektuar asnjë rregull urbane,morale apo kanunore. Ishte uzurpuar edhe prona e huaj,një çmenduri të tillë urbane as që e kishte imagjinuar ndonjëherë.

Kjo i hapi rrugë mos respektimit të rregullave elementare urbane të denuar për qendrën e qytetit,lluan ndërtime çoroditëse të disa objekteve “surrogate”,që qendrën e ngushtë të qytetit e kthyen në një “burg urban”,të pa shembull për një qytet i cili i kishte denuar më parë kriteret urbane për qendrën e qytetit,duke i mbrojtur vizurat ndaj Çabratit, jetike për gjakovarët.

Pak kush në Gjakovë e din se me cilat akuza janë ballafaquar vendimmarrësit gjakovarë në vitet tetëdhjetë,lidhur me konceptin e ri të zhvillimit urban të qytetit të tyre,të aprovuar pas një konkursi urbanistik ndërkombëtar. Ishte fjala për bulevardin këmbësor që kishte lluar të realizohet nga qendra e qytetit (sheshi i “Fontanës”),pallati i kulturës,rruga e “Dibranëve” e do të përfundonte në Orize. Ishte ky një koncept i ri urban i fundshekullit XX, që kishte lluar të aplikohej në tërë botë e civilizuar. Në ndërkohe pësuan ndryshime të mëdha politike,struktura politike të Gjakovës kishin presione të pa imagjinuara politike nga Serbia me qëllim që të “bllokohet” ai plan pasi “rruga këmbësore” kalonte nëpër rrugën e “shkijeve”. Pas shumë takimeve të mundimshme me politikëbërësit e kohe,me forcën e argumenteve profesionale të bëra nga ekspertët gjakovar në krye me Skender Këpuskën, strukturat e atëhershme serbe të nivelit të lartë shtetëror u “binden”në atë si kishin vepruar profesionistët gjakovar dhe u tërhoqën.

Është e pa shpjegueshme, është mëkat i madh si mos të shfrytëzohen kapacitete e pashtershme intelektuale,profesionale dhe eksperienca mbi 40 vjeçare që aq shumë iu nevojiteshin këshillat e tij, aq të domosdoshme për të ardhmen Hapësinore Urbane dhe Arkitektonike të vendit. U anashkalua,u izolua,u anatemua u lejua që për së gjalli në paturpësi të përjeton degradimin urban të qytetit të Gjakovës dhe qendrave tjera urbane dhe rurale në tërë Kosovën,që ndodhi në vitet vijuese pas luftës. Si duket ky ishte qëllimi i tyre parësor i pushtetarëve të rinj, që në fushën e urbanistikës të mos ketë ligjshmëri,për të pasur lirinë e abuzimit me territorin e vendit, çka edhe e realizuan këto vite, duke i shkaktuar dëme të pa riparueshme territorit të Kosovës.

I tillë ishte dhe shkoi në rrugën e pa kthim në heshtje,me një breng të thellë në veprimet e pa kontrolluara të shoqërisë gjakovare dhe kosovare në fushën e planikimit hapësinor dhe urbanistik e posaçërisht të kolegëve të profesionit që paturpësisht vepruan kështu, pasi që pasojat e të gjithë ne po i përjetojmë sot dhe do ti ndiejnë edhe gjeneratat e ardhshme. /Autori është ish-Kryetar i Këshillit për Planikim Hapësinor të Kosovës (KPHK)/

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Uncategorized

Las Vegas NIGHTCLUBS Guide for Hookup

Published

on

There are a lot of wonderful reasons to become a member of an Las Vegas hookup dating local community. First, if you’re looking for love, it’s easy to find like minded people in a group that shares your interests and hobbies, of all. This offers you an opportunity to meet up with someone that works with you inside the exact same basic way you happen to be. Most of us have such varied interests and tastes that it can be difficult to find someone to date, especially when you’re searching for someone with whom you have nothing in common.

Secondly, not only do you meet other people in these online dating services, but you’ll also be surrounded by like-minded people. This can be great for mingling. If you meet someone interesting and intriguing, chances are you’ll have plenty of similar interests, for instance. It might even bring about you getting together with at a diner or bar. That in itself can be a useful process or start of a partnership. So, it is free,. That’s it can be a win-win situation.

casual fling USA

But, perhaps the greatest benefit of online dating! You don’t be forced to pay just one cent up front to utilize a dating service. No inquiries questioned. Each of the members’ information is kept strictly confidential and private.

On the internet hookup dating residential areas are not just for dating, needless to say. They are also ideal for interacting. You can chat with other members to see what their likes and dislikes get and are to know them on a a lot more personal degree. This gives you a great idea of who you need to satisfy.

You’ll have the opportunity for additional details on people. You could meet someone that you imagine maybe you have some thing in normal with. Possibly you’ll find a person through your chapel or any other chapel organizations. Or maybe you can interact with a person out of your nation.

No matter what your objectives are, be sure you stay realistic about finding someone in this manner. Realistic desired goals like going for meal or grooving by no means injured any individual. Of course, if it doesn’t work out, a minimum of you didn’t waste materials just one $ upon an on the web dating https://www.usasexguide.online/las-vegas/ Las Vegas NIGHTCLUBS website! So, go for the matchmaking fun! There are several hookup dating services from which to choose!

But be careful. If you meet someone in person who is not of the same moral standards as yourself, do not allow your dates to proceed if you don’t think you could ever trust this person. It could be unfortunate permit a person move-in jointly whilst you discover you are unable to stand up her or him. Just make sure before you take the plunge, even though Las Vegas online dating does work!

Some Las Vegas hookup dating services are free, some are membership dependent. The paid versions generally offer you far better possibilities and a better quality of user profiles. For more information, check out their websites. You’ll get a lot of information and facts there. And perhaps you’ll even fulfill someone on the web that you just will fall in love with!

Continue Reading

Uncategorized

Mało znane argumenty na temat Kasyno Platnosc Blik.

Published

on

Co do maksymy depozyt przy kasynie nie zaakceptować powinien obciążyć cię dodatkową należnością, jednak przetestuj regulamin własnego banku. Płatności BLIKIEM do kupienia są na rzecz użytkowników produktów mobilnych mnogości banków na terytorium polski. Żeby upewnić się, bądź Twój financial institution na pewno współpracuje z BLIKIEM, wystarczy wizytować oficjalną witrynę BLIK.

Użytkowanie on line casino online BLIK z wykorzystaniem tego systemu płatności nie jawi się być trudne, bowiem działanie aplikacji oraz kodu jest bardzo intuicyjne. Jedynym wymaganiem, poza kontem w banku, jest właśnie posiadanie produktów mobilnej. Lecz pamiętaj, iż financial institution, z którego ofert korzystasz, może pobierać opłaty. Dokładnie stwierdź regulamin swego banku, jakiego używasz służące do dokonywania płatności BLIK na rzecz kasyn online. Podczas gdy już skorzystamy z tego sposobu płatności, to możemy liczyć na bonusy od depozytu po kasynach, którymi właśnie mogą być darmowe spiny. Zachęcamy służące do sprawdzenia polskiej listy najkorzystniejszych kasyn z Blikiem jak i również free spinami. Korzystanie z Blik w kasyno on-line wydaje się wygodne i polega w zatwierdzeniu operacji przez przepisanie 6 cyfrowego kodu, który pojawia się w programów banku lub na jego stronie www.

Kasyno Platnosc Blik: Jak znaleźć to tanie

Natychmiastowe transfery pieniędzy Blik kasyno online istnieją już osiągalne w najlepszych naszych kasynach online. Dzięki Blik gracze mają możliwość bezpłatnie, pewnie i bardzo szybko składać depozyty, obstawiać zakłady i zdobywać wysokie rekompensaty oraz jackpoty na najznamienitszych automatach online. Wystarczy przepisanie 6 cyfrowego kodu Blik i kilkukrotne naciśnięcie przycisków potwierdzających całą czynność. Cała czynność jest bardzo prosta, zautomatyzowana i nieskomplikowana.

Najistotniejsze kasyna on-line, które posiadają ważną, europejską licencję mają możliwość oferować płatności Blik. Kolejne okno, to lista wraz z wszystkimi przydatnymi opcjami tworzenia depozytu w legalnym kasynie Energy Casino wraz z Blik. Wybieramy usługę Szybkiego Transferu Bankowego, aby dokonać wpłaty do kasyna z Blik.

Dlaczego jakiekolwiek ciało nie jest tym, jak powinieneś obecnie robić jak i również mówić o Kasyno Platnosc Blik

Od momentu chwili wybrania kształty płatności, aż do znalezienia się pieniędzy w twoim koncie, nie powinno minąć większą ilość wiadomości niż kilka minut. Gracze nieczęsto mogą w tej chwili odnaleźć kasyna z opcja BLIK, ze względu na jej miejscowy zasięg.

Płatności bezdotykowe, będą inicjowane i uwierzytelniane bezpośrednio przy aplikacji mobilnej każdego banku, który podaje Blika, natomiast ich ochrona życia i zdrowia będzie gwarantowane m. in. Za sprawą technologi tokenizacji Mastercard Digital Enablement Service. Taka osobiście procedura obowiązuje podczas należności pieniędzy z kasyna online np. Szyfr przepisujesz na portalu banku lub na monitorze bankomatu.

Free Spiny I Promocje Kasynowe W Redbox

BLIK działa na podstawie o sześciocyfrowy kod, który możemy wygenerować w aplikacji mobilnej własnego banku. System kodowania jest aktualny przez dwóch minuty i należy go wpisać przy odpowiednim rejonie. Do zakończenia transakcji niezbędne jest zatwierdzenie płatności w produktów mobilnej, spośród której ów kod wygenerowaliśmy. Gdy całokształt przebiegło pomyślnie, czyli zdążyliśmy wpisać i zatwierdzić system kodowania BLIK, pieniążki zostaną przekazywane błyskawiczne. BLIK to popularna w Polsce strategia płatności elektronicznych, uruchomiona w lutym 2015 roku. System został opracowany i wydaje się obsługiwany poprzez PSP (Polski Standard Płatności), gdzie należą najogromniejsze banki w kraju. Pozwala na zwykłe błyskawiczne przekazywanie pieniędzy.

  • Blik powstał bowiem w 2015 r. i posiadał służyć przyspieszeniu płatności online.
  • Pierwotnym krajem, który ma użyczyć w swoich bankach płatności BLIKiem, będzie prawdopodobnie Rumunia.
  • Istnieją także banki, które w ogóle nie pobierają żadnych opłat związanych z korzystaniem spośród Blika.

Energy Casino, to dzięki główniej stronie www serwisu wybiera „Wpłata”. Co więcej wpisuje sumę depozytu, walutę, wybiera premia i klika w pas z procedurami płatności. Przy kasynie Fortune Clock do kupienia są informacje o tym jak korzystać wraz z bonusów jak i również free spinów. Zobaczcie, dlaczego powinno się korzystać spośród tej formy płatności. Jedną wraz z najważniejszych zalet Blik w kasynach on-line, to, że wszystkie operacje finansowe są bezpłatne. Internauci, którzy chcą zagrać na automatach online Blik, muszą tylko przepisać kod i przycisnąć kilka razy przycisk potwierdzający całą czynność.

Polacy uwielbiają zabawy slotowe ze względu na brak zagmatwanych reguł i zasad, interesującą fabułę i wygląd, https://socialmixin.com/picking-out-effortless-methods-for-chinese-brides/ niskie zapłaty, ale głównie wysokie rekompensaty pieniężne oraz jackpoty. Najczęściej to spółki czy banki współpracujące z BLIKIEM zabierają na własnej osoby wszystkie koszta transakcji. Płatność BLIK w kasynie raczej nie zaakceptować będzie różniła się dlatego od innych płatności, jak na przykład np.

Powszechność programu, bezpieczeństwo oraz całkowita anonimowość transakcji Blik kasyno on-line powinny namówić każdego gracza z naszego kraju. Kasyna online z licencją najczęściej przyjmują wygrane w trakcie kilku godzin. Czasami aczkolwiek zdarza się naprawdę, że wypłata wygranej przy kasynie internetowym z Blik może zając odrobinę więcej czasu. Powodem tegoż są bardzo surowe wymogi licencyjne, które nakładają organizacje państwowe dzięki kasyna online. Muszą one szczegółowo sprawdzać ważność depozytów i stawianych warsztatów.

Continue Reading

Uncategorized

The value of Strategic Planning for Board Management

Published

on

Developing and implementing ideal plans is among the most important jobs of board directors. They are in charge of setting and having company desired goals, overseeing financial records and treatments and creating a strategic plan that aligns with the business.

How the board will go about managing strategy varies dramatically from one company to a different. Some planks are dominated by managers who have more time and insight to focus on the strategy, while others prefer to have their board associates help out in the expansion process.

Best practices suggest that panels start the method by completing a SWOT analysis. This requires analyzing the organization’s talents, weaknesses, possibilities and dangers to create a tactical roadmap for the future.

The board should use the outcomes of your SWOT examination to set strategic goals that are BRILLIANT and significant. These desired goals are designed to achieve the quest and vision of the nonprofit or for-profit business.

In addition , the plank should create metrics to measure improvement toward appointment these SENSIBLE desired goals and develop strategies for achieving each objective. They should likewise review the over here progress of the ideal goals for least quarterly.

The board will need to monitor a company’s improvement against the strategic desired goals to ensure that management is definitely making a good choices and executing in those alternatives effectively. The board can do this by analyzing progress upon specific objectives, looking at progress against strategic desired goals and assessing the impact of acquisitions and divestitures at the business.

Continue Reading

Trending