Connect with us

Aktuale

Letra e fundit nga arkitekti modern Le Corbusier

Published

on

Unë jam 77 vjeç dhe filozofia ime morale mund të reduktohet në këtë: në jetë është e nevojshme mbi të gjitha të veprohet, dhe me këtë dua të them të veproj në një frymë modestie, me ekzaktësi, me saktësi. Atmosfera e vetme e mundshme në të cilën të vazhdoni punën krijuese është ajo në të cilën mbizotërojnë këto cilësi: rregullsia, modestia, vazhdimësia, këmbëngulja.

Unë tashmë kam shkruar diku se qëndrueshmëria është një përkufizim i jetës, sepse qëndrueshmëria është e natyrshme dhe produktive. Për të qenë konstant, duhet të jesh modest, duhet të jesh këmbëngulës.

Është një shenjë guximi, forca e brendshme, një pronë e vetë natyrës së ekzistencës. Jetët vijnë në botë përmes qenieve njerëzore, ose nëse dëshironi, qeniet njerëzore vijnë, lindin nga jeta. Në këtë mënyrë krijohen të gjitha llojet e ngjarjeve.

Merrni parasysh sipërfaqen e ujërave … Konsideroni gjithashtu të gjithë botën e rrumbullakosur nga qielli i kaltër, i mbushur me të mirën që do të kenë arritur njerëzit … tani, në fund të fundit, gjithçka kthehet në det.

Dhe, kur të arrini përfundimisht, dialogu, konfrontimi bazë, mund të formulohet kështu: njeriu ballë për ballë me veten e tij, mundja e Jakobit dhe engjëllit brenda shpirtit njerëzor. Ka vetëm një gjykatës. Ndërgjegjja e dikujt, kjo është vetja juaj. Dikush mund të jetë askush ose dikush, por mund të kalojë nga ngacmuesi në sublim.

Varet nga secili individ, që në fillim. Dikush mund të zgjedhë drejtimin e denjë, mund të veprojë nga ndërgjegjja e tij, por gjithashtu mund të zgjedhë të kundërtën: interesin, paratë.

E gjithë jeta ime ka kaluar duke u marrë me zbulime. Është një çështje zgjedhjeje. Dikush mund të ngasë Cadillacs ose Jaguars të mrekullueshëm, por gjithashtu mund t’i kushtohet me pasion punës së tij.

Kërkimi për të vërtetën nuk është i lehtë sepse e vërteta nuk gjendet në ekstreme. E vërteta rrjedh midis dy brigjeve, një përrua të vogël ose një përrua të fuqishëm … dhe të ndryshme çdo ditë. Sa për mua, unë i kam kushtuar pesëdhjetë vjet të jetës sime problemit të projektimit të shtëpive. Unë i kam sjellë tempullin familjes, në vatër shtëpiake.

Unë kam vendosur përsëri kushtet e natyrës njerëzore në jetën e njeriut. Unë kurrë nuk mund ta kisha arritur atë që kam pa ndihmën e mrekullueshme të të rinjve në atelienë time: pasion, besim, integritet. I falënderoj të gjithë. Do të mbetet atje, gjithçka që kemi bërë një mbjellje e dobishme.

Ndoshta në vitet në vijim, ata do të mendojnë pak për Père Corbu, i cili tani u thotë atyre: “Ne punojmë në aspektin e ndërgjegjes sonë … Drama njerëzore shpaloset brenda këtij rrethi të mbyllur.”

Monumenti i Dores së Hapur, për shembull, nuk është një emblemë politike, një krijim politikani. Është krijim i një arkitekti; ky krijim është një rast specifik i asnjanësisë njerëzore; kushdo që krijon diçka e bën këtë në sajë të ligjeve të fizikës, kimisë, biologjisë, etikës, estetikës të gjithë të bashkuar në një kupë të vetme: një shtëpi, një qytet.

Kjo Dora e Hapur, simbol i paqes dhe pajtimit, do të ngrihet në Candigarh. Kjo emblemë që ka ndjekur mendimet e mia për shumë vite duhet të ekzistojë për të mbajtur në mendje se harmonia është e mundur midis njerëzve. Ne duhet të pushojmë së paguari për luftë, lufta e ftohtë duhet të pushojë së siguruari jetesën për burrat. Ne duhet të shpikim, dekretojmë projektet e paqes.

Paraja nuk është gjë tjetër veçse një mjet. Aty është Zoti dhe Djalli, forcat që na përballin. Djalli është thjesht në rrugën e tij: bota e vitit 1965 është e aftë të jetojë në paqe.

Ka akoma kohë për të zgjedhur, për t’u pajisur dhe jo për t’u armatosur. Po, asgjë nuk është e transmetueshme përveç mendimit, kurorës së punës sonë. Ky mendim mund të bëhet ose jo një fitore mbi fatin në botën e përtejme dhe ndoshta të marrë një dimension tjetër, të paparashikueshëm. E gjithë kjo ndodh brenda një truri, formulohet dhe rritet pak nga pak gjatë një jete që fluturon si një marramendje, fundi i së cilës vjen para se ta kuptojmë.

Paris, korrik 1965

*Kjo letër është shkruar nga Le Corbusier një muaj para vdekjes së tij.

Është gjëja e fundit që ai ka shkruar.

Lexohet si një monografi autobiografike, si një testament intelektual, ose si monologu i një njeriu në përmbledhjen e veprës së jetës së tij.

“Asgjë nuk është e transmetueshme përveç mendimit”, fragment nga Le Corbusier, ishte një arkitekt, dizajner, piktor, planifikues urban, shkrimtar dhe nismëtar i të ashtuquajturës arkitekturë moderne me preardhje franceze dhe zvicerane.

Aktuale

Interesim i pakët i qytetarëve në raport me komunat e tyre

Published

on

Mosinformimi i mjaftueshëm, interesimi i pakët i qytetarëve në raport me komunën, nepotizmi dhe mundësitë jo të barabarta për gratë janë vetëm disa nga sfidat që hasin qytetarët të evidentuara nga të  gjeturat e “Anketës Mbi Kënaqshmërinë e Qytetarëve” të organizatës DEMOS që mbështet të gjitha komunat e Kosovës për të sjellë ndryshime sistematike që nxisin qeverisjen e mirë dhe ofrimin më të mirë të shërbimeve që ndikojnë pozitivisht në jetën e përditshme të qytetarëve.

Një sistem i qëndrueshëm i vetëqeverisjes lokale mbetet i qëndrueshëm atëherë kur mbahet nga disa shtylla bazë që në epiqendër kanë parimin e transparencës dhe pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në procese vendimmarrëse qeverisëse.

Për të arritur deri tek qëndrimi dhe perceptimi i qytetarëve të Kosovës lidhur me qeverisjen e tyre lokale, projekti DEMOS hulumtoi një sërë fushash që kishin të bënin me qasjen në informacione, pjesëmarrjen e qytetarëve, rolin e Kuvendit të Komunës, menaxhimin komunal, ofrimin e shërbimeve dhe kënaqshmërinë e përgjithshme me komunat.

Qytetarët shpesh drejtojnë pyetje në drejtim të komunave të tyre, dhe ata kanë plotësisht të drejtë të kërkojnë përgjigje dhe të marrin informacion nga të zgjedhurit e tyre. Pyetjet e tyre kanë karakter të ndryshëm të llojit si: “Çfarë po planifikon komuna për lagjen time? Sa buxhet ka ndarë? A është hapur ndonjë konkurs pune? A mund të jem përfitues i ndonjë subvencioni?” etj.

Ani pse sipas një ankete bërë nga  Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) del që 96.1% e familjeve në Kosovë kanë qasje në internet, sërish gjysma e të anketuarve pjesë e anketës së lartëpërmendur informohen për vendimet komunale me anë të komunikimit gojor.

Zhvillimi dinamik i teknologjisë ka krijuar nevojën që komunat t’i zëvendësojnë praktikat tradicionale me mjete më efektive si platformat e ndryshme të komunikimit masiv dhe rrjetet sociale. Por, pavarësisht kësaj mundësie, në përgjithësi, duket se qytetarët besojnë se për autoritetet komunale është më e favorshme që t’i mbajnë qytetarët në terr rreth vendimeve të tyre. Sipas pjesëmarrësve të fokus grupeve, kjo ndodh për shkak se i hap rrugë informalitetit, veçanërisht në proceset e rekrutimit. “Ndodh shpesh që vendimet komunale apo shpalljet për konkurse të mos publikohen në kohën e duhur dhe si rrjedhojë paraqitet nepotizmi dhe anshmëria.” – thotë një pjesëmarrës i fokus grupit. Kjo praktikë nuk u jep të gjithëve një qasje të barabartë në informacion, duke përjashtuar kështu mundësinë për t’u përgatitur për procesin e rekrutimit.

Gjithashtu, informaliteti në procesin e rekrutimit ka marrë forma të ndryshme.

Gjetja e një vendi pune në komunë shihet të jetë e lidhur ngushtë me përkatësinë politike.

Një pjesëmarrësi të diskutimeve në fokus grup, një vend pune në administratë tatimore iu kushtëzua me 5 mijë euro, kurse një tjetër u refuzua 7 herë edhe pse sipas tij ai ishte kanidadati më i përgatitur në fushën përkatëse që kishte aplikuar.

Qytetarët me një shumicë prej 64% besojnë se përkatësia politike është faktori më i rëndësishëm që merret parasysh gjatë rekrutimit të punëtorëve në komunë, e pasuar nga lidhjet familjare (54%).

Pjesëmarrësit e këtij studimi fajet nuk ia faturuan vetëm qeveritarëve por thanë se edhe qytetarët duhet të mbahen përgjegjës për përfshirjen e vazhdueshme të këtij fenomeni.

Shqetësuese del të jetë edhe mos stabilitieti i binomit komunë-qytetar, pasi 74% e të anketuarve nuk kanë pasur ndonjë ndërveprim me komunën e tyre gjatë 12 muajve të fundit dhe vetëm 16% e tyre deklarojnë se kanë marrë pjesë në takime publike.

Ndër projektet që qytetarët besojnë se komuna duhet të prioritizojnë mbeten gjërat bazike si uji i pijshëm, hapësirat e gjelbërta, infrastruktura, e planifikimi urban, ndonëse një shumicë prej 77% nuk ia kanë idenë se si ndahet buxheti i tyre komunal.

Sa i përket aspektit gjinor, stereotipet dhe paragjykimet mbi rolin e gruas duket se vazhdojnë të jenë të rrënjosura në shoqërinë kosovare.

Prania e grave në nivelet e larta të vendimmarrjes është një mjet që rrit cilësinë e kontributit të gjysmës së shoqërisë në hartimin e politikave të dobishme dhe gjithëpërfshirëse për komunitetin.

Por përkundër kësaj, në përgjithësi duket se gratë nuk shihen si kompetente për të kryer role udhëheqëse dhe vendimmarrëse, dhe edhe ato që tashmë janë në pozita udhëheqëse nuk marrin përsipër përgjegjësinë e plotë në marrjen e vendimeve të rëndësishme të pavarura nga ndikimi i burrave.

Detyrimi nga kuota për pjesëmarrësit duket të jetë arsyeja se pse komunat rekurtojnë gra më shumë, dhe jo ekspertiza e tyre. Të paktën kështu është thënë në një fokus grup të organizuar në shërbim të anketës. Një shumicë e thjeshtë prej 54% besojnë se komuna e tyre ofron deri diku mundësi të barabarta për pozita udhëheqëse për gratë ndërsa 24% e të anketuarve besojnë se grave u ofrohen shumë pak mundësi të barabarta.

Pavarësisht sfidave dhe problemeve të vazhdueshme që u theksuan, optimizmi tek qytetarët vazhdon të mbetet i lartë.

Rreth 73% e të anketuarëve u shprehën optimist se komuna e tyre është në rrugën e duhur për të qenë një vend më i mirë pas gjysmë dekade. Kurse 27% të qytetarëve u deklaruan si pesimist për drejtimin që ka marrë komuna e tyre. Pjesëmarrësit nga diskutimi i fokus grupeve serbe përkundrazi, besonin se situata vetëm do të përkeqësohej në të ardhmen.

Qytetarët e pakënaqur theksuan se me koordinimin dhe bashkëpunimin e duhur ndërmjet nivelit lokal dhe atij qendror të qeverisjes, udhëheqësve të tyre u jepet autoriteti për të krijuar mundësi punësimi, që sipas tyre është i vetmi hap për një mënyrë jetese dinjitoze.

“Anketa Mbi Kënaqshmërinë E Qytetarëve” është përgatitur nga UBO Consulting për projektin DEMOS i cili implementohet nga HELVETAS Swiss Intercooperation. Gjetjet dhe konkluzionet e shprehura në këtë raport nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht qëndrimin e donatorëve të projektit: Zyrës së BE-së në Kosovë, ambasadave të Zvicrës, Suedisë dhe Norvegjisë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Hapet aplikimi për 4 trajnerë në Qendrat e Aftësimit Profesional për Ndërtimtari dhe Parukeri

Published

on

Nëse keni minimum dy vite përvojë pune në parukeri  apo ndërtimtari, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve shpallë katër pozita të lira për trajnerë në Qendrat e Aftësimit Profesional në Prishtinë, Mitrovicë, Ferizaj dhe Pejë.

Mjafton që të keni diplomën e shkollës së mesme apo të universitetit dhe mund të aplikoni që të angazhoheni si trajner/e me kontratë të rregullt.

Aplikimi bëhet përmes platformës eprokurimi, në vegëzën në vijim: https://e-prokurimi.rks-gov.net/SPIN…/APPLICATION/IPN/Docu

mentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2017319

Në vegëzën në vijim gjeni më shumë detaje se si bëhet aplikimi hap-pas-hapi https://youtu.be/065yLSWt_cQ.

Për ndihmë gjatë aplikimit mund të kontaktoni në: +383 038 200 82 000, +383 45 403 443 apo [email protected]

Continue Reading

Aktuale

Bashkohuni për të ilustruar artikujt në Wikipedia me foto cilësore

Published

on

Ju ndodh shpesh të shfletoni artikuj në Wikipedia pa ilustrime me imazhe?

Të shtunën, më 27 gusht, Grupi i Përdoruesve Wikimedian-ët e Gjuhës Shqipe organizon redaktimin e  “Wikipedia Pages Wanting Photos” online dhe offline, ku do të ilustrohen me foto artikuj të ndryshëm në Wikipedia.

Edhe pse ndër vite, kontribues e vullnetarë të Wikimedia-s kanë ngarkuar me mijëra imazhe në Wikimedia Commons përmes programeve e garave ndërkombëtare, si:

Wiki Loves Monuments, Wiki Loves Earth, etj., vetëm një pjesë e vogël janë përdorur për të ilustruar me imazhe artikujt në Wikipedia.

Takohemi të shtunën më 27 gusht, ora 10:00: Kosovë: Prishtina Hackerspace Shqipëri: Coolab./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending