Connect with us

Punëtori

Komuna e Kamenicës organizon punëtori për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal

Published

on

Komuna e Kamenicës, ka mbajtur punëtorinë e dytë në lidhje me hartimin e Planit Zhvillimor Komunal (PZhK).

Edhe kjo punëtori ishte vazhdimësi e puntorisë së parë ku ende në fazë diskutimi është hartimi i vizionit të komunës dhe koncepti zhvillimor hapësinor përmes skenarëve.

Pjesëmarrësit e ndarë në grupe vazhduan punën për temat  lidhur me të gjithë sektorët e komunës, si dhe hartuan qëllimet dhe objektivat që shërbejnë si udhërrëfyes për arritjen e vizionit të planit./Media Ndërtimi

Punëtori

Agjencia Kadastrale mbanë punëtori rreth Informacionit Hapësinor

Published

on

Bazuar në Ligji Nr. 08/L-010 për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor (IKIH), Strategjinë e IKIH-së e harton Agjencia Kadastrale e Kosovës.

Ky aktivitet po realizohet me mbështetjen e projektit REGIP të Bankës Botërore përmes konsulentit individual Frank Haugan.

Në kuadër të kësaj Strategjie me date 4 dhe 5 shtator është mbajtur trajnimi për stafin e AKK në temat: qeverisja dhe çështjet ligjore të IKIH-së, të dhënat hapësinore dhe standardet, çështjet financiare, politikat, inovacioni dhe partneriteti për IKIH, si dhe me datë 6 dhe 7 shtator punëtori me aktoret e IKIH-së në Kosovë në temat: Metodologjia e IGIF duke u fokusuar në vlerësimin bazë dhe Kontrolli i cilësisë së të dhënave hapësinore. Gjatë kësaj punëtorie është prezantuar edhe draft Strategjia e IKIH-së si dhe shtojcat të saj./Media Ndërtimi

Continue Reading

Punëtori

Festivali i Arkitekturës së Kopenhagës mbanë seminar njëjavor të filmit dhe dizajnit në Tiranë

Published

on

Festivali i Arkitekturës së Kopenhagës dhe Universiteti Barleti po zhvillojnë një seminar njëjavor të filmit dhe dizajnit gjithëpërfshirës në Tiranë për arkitektë, projektues, planifikues dhe kineast profesionistë ose aspirantë të interesuar për qëndrueshmërinë sociale.

Atyre do t’u bashkohen shokët e LINA-s, Lemonot (Lorenzo Perri, Sabrina Morreale), Filter Café Filtré Atelier dhe Rebeka Bratož Gornik.

Tre anëtarë të përzgjedhur të LINA-s do të kontribuojnë në projekt duke ndarë dhe zgjeruar njohuritë e tyre rreth dizajnit jodiskriminues, filmit si një mjet kërkimi hapësinor, krijimit të vendeve përfshirëse dhe/ose filmave të angazhuar socio-hapësinor, dhe/ose duke prodhuar filmin e tyre të shkurtër, krahas pjesëmarrësve të seminarit, duke dokumentuar një zgjidhje gjithëpërfshirëse projektimi që gjendet në mjedisin e ndërtuar, të rritur dhe të planifikuar të Tiranës.

Në kuadër të programit njëjavor, LINA Fellows do të angazhohet me partnerë të projektit dhe pjesëmarrës të seminarit (një grup ndërkombëtar studentësh të arkitekturës, filmit, dizajnit dhe urbanizmit me interes për gjithëpërfshirje) dhe do të takojë studiues të tjerë vendas urbanë dhe kineast me të cilët ata do të njohë kontekstin hapësinor të kryeqytetit shqiptar./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Punëtori

Konferenca ndërkombëtare “Rigjenerimi Urban dhe Qëndrueshmëria 2022” mbahet në Tiranë

Published

on

Për të gjithë Arkitektët dhe Urbanistët e interesuar, Universiteti “Barleti” në bashkëpunim me institutin prestigjioz të kërkimit shkencor IEREK do të organizojë konferencën e III-të ndërkombëtare me titull “Urban Regeneration and Sustainability URS  2022” në ambientet e institucionit në datat 13-14 Dhjetor 2022.

Instituti IEREK është i njohur ndërkombëtarisht për organizimin e konferencave dhe punëtorive në vende të ndryshme të botës, ku marrin pjesë studiues të njohur nga fusha të ndryshme akademike. Bashkëpunimi i këtij institucioni me Universiteti “Barleti” për organizimin e konferencës “URS 2022” përbën një arritje për Institucionet e Arsimit të Lartë në vendin tonë sepse e rendit Shqipërinë përkrah vendeve të cilat përzgjidhen nga IEREK për zhvillimin e eventeve të kësaj rëndësie.

Universiteti “Barleti” është i nderuar t’iu ftojë në cerominë e hapjes së konferencës IEREK e cila do të mbahet në ambientet e Forum Theatër, Universiteti Barleti (Rruga “Frang Bardhi”, Selitë) si dhe leksionet e hapura nga Mr. Ivan Blasi dhe Mr. Reinier de Graaf.

Datë: 13 Dhjetor 2022

Ora 9:00-10.30: Ceremonia e hapjes dhe fjala përshëndetëse nga organizatorët e Konferencës si dhe ministria e Edukimit dhe Sporteve, Znj. Evis Kushi.

Ora 09:40 – 10:30 | KEYNOTE 1

Mr. Ivan Blasi, the director of programs and prizes at the Mies van der Rohe Foundation in Barcelona, Spain (Physical). Speech Title: “Re-engaging with the present”

Datë: 14 Dhjetor 2022

Ora 17:30 – 18:30    | KEYNOTE 2

Mr. Reinier de Graaf, A partner in the Office for Metropolitan Architecture (OMA), Rotterdam, the Netherlands (Physical) Speech Title: “Masterplan”./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending