Connect with us

Punëtori

Agjencia Kadastrale mbanë punëtori rreth Informacionit Hapësinor

Published

on

Bazuar në Ligji Nr. 08/L-010 për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor (IKIH), Strategjinë e IKIH-së e harton Agjencia Kadastrale e Kosovës.

Ky aktivitet po realizohet me mbështetjen e projektit REGIP të Bankës Botërore përmes konsulentit individual Frank Haugan.

Në kuadër të kësaj Strategjie me date 4 dhe 5 shtator është mbajtur trajnimi për stafin e AKK në temat: qeverisja dhe çështjet ligjore të IKIH-së, të dhënat hapësinore dhe standardet, çështjet financiare, politikat, inovacioni dhe partneriteti për IKIH, si dhe me datë 6 dhe 7 shtator punëtori me aktoret e IKIH-së në Kosovë në temat: Metodologjia e IGIF duke u fokusuar në vlerësimin bazë dhe Kontrolli i cilësisë së të dhënave hapësinore. Gjatë kësaj punëtorie është prezantuar edhe draft Strategjia e IKIH-së si dhe shtojcat të saj./Media Ndërtimi

Punëtori

Punëtoria “Aplikimi i masave të qëndrueshme në dizajnimin e hapësirave urbane” do të mbahet në Mitrovicë

Published

on

Organizata 7Arte dhe YARL (Youth are the real leaders) – Architech Festival Ftojnë të gjithë entuziastët nga fusha e arkitekturës, dizajnit, planifikimit hapësinor, sociologjisë, shëndetit publik, bujqësisë, inxhinierisë së mbrojtjes së mjedisit dhe inxhinierisë së energjisë të bëhen pjesë e punëtorisë “Aplikimi i masave të qëndrueshme në dizajnimin e hapësirave urbane”.

YARL, do të sjellë në Mitrovicë eksperiencën e tyre me fermat urbane nga projekti “(Ri)dizajnimi i hapësirave publike nëpërmjet angazhimit publik (Fermat urbane)” që është implementuar në lagjen Ulpiana në Prishtinë, si pjesë e Architech Festival.

Kjo punëtori realizohet në kuadër të projektit të 7Arte “Harmonia në dizajn: Nxitja e komuniteteve gjithëpërfshirëse dhe miqësore me mjedisin përmes arkitekturës së qëndrueshme”, mbështetur nga KFOS.

Thirrja është e hapur nga 16 deri me 25 tetor./Media Ndërtimi

Continue Reading

Punëtori

Komuna e Kamenicës organizon punëtori për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal

Published

on

Komuna e Kamenicës, ka mbajtur punëtorinë e dytë në lidhje me hartimin e Planit Zhvillimor Komunal (PZhK).

Edhe kjo punëtori ishte vazhdimësi e puntorisë së parë ku ende në fazë diskutimi është hartimi i vizionit të komunës dhe koncepti zhvillimor hapësinor përmes skenarëve.

Pjesëmarrësit e ndarë në grupe vazhduan punën për temat  lidhur me të gjithë sektorët e komunës, si dhe hartuan qëllimet dhe objektivat që shërbejnë si udhërrëfyes për arritjen e vizionit të planit./Media Ndërtimi

Continue Reading

Punëtori

Festivali i Arkitekturës së Kopenhagës mbanë seminar njëjavor të filmit dhe dizajnit në Tiranë

Published

on

Festivali i Arkitekturës së Kopenhagës dhe Universiteti Barleti po zhvillojnë një seminar njëjavor të filmit dhe dizajnit gjithëpërfshirës në Tiranë për arkitektë, projektues, planifikues dhe kineast profesionistë ose aspirantë të interesuar për qëndrueshmërinë sociale.

Atyre do t’u bashkohen shokët e LINA-s, Lemonot (Lorenzo Perri, Sabrina Morreale), Filter Café Filtré Atelier dhe Rebeka Bratož Gornik.

Tre anëtarë të përzgjedhur të LINA-s do të kontribuojnë në projekt duke ndarë dhe zgjeruar njohuritë e tyre rreth dizajnit jodiskriminues, filmit si një mjet kërkimi hapësinor, krijimit të vendeve përfshirëse dhe/ose filmave të angazhuar socio-hapësinor, dhe/ose duke prodhuar filmin e tyre të shkurtër, krahas pjesëmarrësve të seminarit, duke dokumentuar një zgjidhje gjithëpërfshirëse projektimi që gjendet në mjedisin e ndërtuar, të rritur dhe të planifikuar të Tiranës.

Në kuadër të programit njëjavor, LINA Fellows do të angazhohet me partnerë të projektit dhe pjesëmarrës të seminarit (një grup ndërkombëtar studentësh të arkitekturës, filmit, dizajnit dhe urbanizmit me interes për gjithëpërfshirje) dhe do të takojë studiues të tjerë vendas urbanë dhe kineast me të cilët ata do të njohë kontekstin hapësinor të kryeqytetit shqiptar./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending