Connect with us

Aktuale

Kërkohet llogaridhënie për fondet publike, projekti “Bashkimi i qytetit të Ferizajt” i nënshtrohet auditimit

Published

on

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka filluar auditimin e performancës në Komunën e Ferizajt me temën “Menaxhimi i projektit bashkimi i qytetit të Ferizajt”.  Fokus kryesor i auditimit janë të gjitha fazat e projektit prej fillimit deri në përfundim të tij.

Objektiv i këtij auditimi është që të vlerësohet nëse Komuna e Ferizajt ishte efikase në planifikimin dhe menaxhimin e projektit “Bashkimi i qytetit”. Ky auditim synon të vlerësojë edhe nëse janë arritur objektivat e këtij projekti.

Ky projekt është rezultat i bashkëpunimit në mes Komunës së Ferizajt dhe Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës. Sipas Memorandumit të Mirëkuptimit kjo e fundit është përgjegjëse për aspektin financiar të projektit ndërsa Komuna e Ferizajt për procedurat e prokurimit, përfshirë edhe menaxhimin e kontratës.

Komuna ka filluar zbatimin e projektit në vitin 2018, një pjesë e tij është inauguruar në vitin 2021 ndërsa është duke u punuar edhe në pjesët e fundit që projekti të përfundohet në tërësi.

Ndërtimi i projektit “Bashkimi i qytetit” ka për qëllim uljen e aksidenteve në trafik, rritjen ekonomike/të hyrave të Komunës përmes qirave dhe parkingjeve nëntokësore, uljen e fluksit të automjeteve dhe lehtësimin e qarkullimit për automjetet që janë në transit. Projekti i lidh dy pjesët e qytetit të ndara nga hekurudha dhe ka vlerën mbi 5.5 milionë euro.

Aktivitetet e prokurimit në Komunën e Ferizajt, sikurse në çdo autoritet tjetër kontraktues, duhet të zhvillohen në pajtim me parimet e ekonomisë, efikasitetit dhe trajtimit të barabartë, parime të sanksionuara me ligjin e prokurimit publik që kanë për qëllim të sigurojnë se prokurimi për mallra/shërbime/punë e arrin qëllimin e përcaktuar të Autoritetit Kontraktues.

Duke pasur parasysh vlerën e lartë të projektit, rëndësinë që ka për qytetarët e Ferizajt si dhe duke qenë se është prej projekteve të rralla të kësaj natyre dhe të përmasave të tilla, është me interes për publikun që projektit t’i bëhet një vlerësim i përgjithshëm nga aspekti i efikasitetit dhe objektivave të synuara të projektit.

Subjekt i këtij auditimi do të jetë Komuna e Ferizajt me njësitë vartëse siç janë: Departamenti i Prokurimit, Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit dhe Drejtoria e Infrastrukturës. Departamenti i Financave në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës përfshihet në fushëveprim sa i përket çështjes së pagesave të kryera në emër të projektit.

Për të siguruar se zyrtarët e zgjedhur veprojnë në interesin më të mirë të qytetarëve që ata i përfaqësojnë, administrata publike duhet të jetë llogaridhënëse për administrimin dhe përdorimin e fondeve publike.

Në këtë aspekt, Zyra Kombëtare e Auditimit është e përkushtuar që përmes auditimit të projekteve kapitale të një rëndësie si financiare ashtu edhe sociale të forcojë llogaridhënien, transparencën dhe integritetin e administratës publike dhe aty ku është e mundshme të ofroj rekomandime që fondet  publike të shfrytëzohen në mënyrë efektive dhe efikase./Media Ndërtimi.

Aktuale

ZRRE paralajmëron shqyrtimin e tarifave të energjisë elektrike

Published

on

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) ka paralajmëruar shqyrtim të tarifave të reja të energjisë elektrike për vitin 2023.

Kryetari i Bordit të ZRRE-së, Ymer Fejzullahu para Komisionit parlamentar për Ekonomi tha se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për këtë shqyrtim të tarifave.

Mirëpo, ai nuk dha detaje se sa mund të shtrenjtohet energjia elektrike.

“Aktivitet për të cilën shumicën e vëmendjes e merr ZRRE-ja për çdo vit, është paraparë që të bëhet shqyrtimi i tarifave të energjisë elektrike dhe termike për vitin 2023, si një proces i rregullt, për të cilën ZRRE-ja e bën për çdo vit, për dy operatorët dhe për furnizuesin e rregullt që është KESCO”, tha Zejnullahu.

Duke paraqitur planin e punës për vitin 2023, ai është shprehur se prioritet gjatë këtij viti është edhe rritja e konkurrencës në sektorin e energjisë , por edhe tregu i përbashkët me Shqipërinë./Media Ndërtimi

Continue Reading

Aktuale

Murati njofton procedimin e ligjit që mundëson faljen e tatimit në pronë

Published

on

Ministri i Financave dhe Transfereve Hekuran Murati, ka thënë se janë shumë shpejt do të procedohet ligji që do të mundësoj që të zbritjen e tatimit në pronë prej 100 euro. Ai ka treguar edhe për ndryshimet që po bëhen në funksionimin e Doganave dhe Administratës Tatimorë të Kosovës (ATK).

Janë deklaratat e Muratit ku flet për mënyrën se si do të falet tatimi në pronë dhe ndryshimet e kodit të akcizës dhe ligjin për ATK dhe doganave.

“Sa i përket kësaj çështje, unë prej ditës së parë e kamë thënë. Ka vullnet nga ana e Komunave, ne do ta procedojmë ligjin e ri i cili do të përmbaj edhe dispozitën, pra që të zbritet nga faturat tatimet tatimore e sivjetshme shuma deri në 100 euro. Pra kjo gjë është thënë dhe po bëhet. Shumë shpejt do ta dërgojmë edhe për konsultime të brendshme fillimisht e pastaj edhe për konsultime publike , projektligjin e ri që do të mundësoj këtë gjë  dhe është me rëndësi që të gjinden sa më shumë mënyra që të lehtësohet jeta e qytetarëve”, ka thënë Murati.

“Ne çka kemi bërë është kodi akcizave dhe ligji për ATK-në. Këto janë ligje që e rregullojnë funksionimi i doganave dhe funksionimin e ATK-së , nuk kanë të bëjnë me politikat fiskale, siç edhe kam parë që është raportua në disa media . Këto janë ligje të cilat rregullojnë funksionimin e dy institucioneve që janë dogana dhe ATK. Nuk ka ndryshim të ligjit për TVSH. TVSH-ja rregullohet me ligjin për TVSH ne çka po bëjmë është ligji për procedurat dhe ATK dhe ligji për Doganave. Pra që rregullon funksionimin e këtyre dy institucioneve”, ka thënë Murati./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Shqipëria afër kthimit të sigurimit të detyrueshëm të shtëpive ndaj tërmeteve

Published

on

Sigurimi i detyrueshëm i njësive rezidenciale (shtëpi) pritet që të kthehet edhe një herë për diskutim në tryezat e qeverisë duke shkuar ndoshta drejt miratimit edhe pse ka vite që mbetet pezull.

Të paktën këtë lë të kuptojë Banka Botërore në një dokument të sajin ku qeveria shqiptare ka kërkuar mbështetjen me 120 milionë dollarë për rritjen e qëndrueshmërisë dhe zhvillimin e gjelbër.

Mes shumë aspekteve që lidhen me qëndrueshmërinë ku buxheti të mos gjendet në shok nga të papriturat që viteve të fundit nuk kanë munguar si tërmeti, pandemia, kriza, theksi vihet tek sigurimi i xhepave të veçantë, që përballojnë financiarisht këto nevoja.

Pra parashikimi i fondeve. Në këtë kontekst Banka argumenton disa nga aspektet që shërbejnë si shkaktarë apo nxitës të këtij projekti të madh ku sigurimi i detyrueshëm i shtëpive nga tërmeti dhe partneritetet publike private janë në vëmendje.

“Parashihet miratimi i Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm të pronave rezidenciale ndaj tërmeteve. Marrja parasysh e ndryshimeve klimatike në procesin e përzgjedhjes së menaxhimit të investimet publike siguron që projektimet e projekteve të jenë më të qëndrueshme kundër katastrofave natyrore dhe ndryshimeve klimatike.

Parashikohet miratimi i ndryshimeve në Ligjin PPP, duke harmonizuar PPP-në dhe kuadrin e prokurimit publik. Për sa i përket familjeve, kjo shtyllë mbështet sigurimin e tyre ndaj tërmeteve dhe ndihmon ata me aftësi të kufizuara dhe më të cenuarit për të përfituar nga rritja e efektivitetit të asistencës për aftësinë e kufizuar”, thuhet në dokumentin e Bankës.

I njëjti raport citon Fondin Monetar Ndërkombëtar në përmbledhjen e fundit për Shqipërinë të 2022-it ku thuhet se Shqipëria përjeton mesatarisht 0.8 fatkeqësi natyrore në vit, dhe kosto mesatare e mediane përkatësisht prej 0.6 për qind të PBB-së dhe 1.3 për qind të PBB-së për ndodhi(fatkeqësi).

 

Drafti i sigurimit të detyrueshëm

Shqipëria mbetet një vend me aktivitet sizmik të ndjeshëm duke e bërë shpesh herë sigurimin ndaj këtyre ngjarjeve pjesë të tryezave . Por pas tërmetit shkatërrues të 26 nëntorit 2019 ku dëmet për Shqipërinë llogariteshin në rreth 1 miliardë euro qeveria nxitoi të deklaronte se do të kishte ndërhyrje ligjore.

Si pjesë e diskutimit të asaj kohe ishte edhe sigurimi i detyrueshëm i banesave për të cilën Banka Botërore kishte vite që lobonte por që nuk ishte arritur të finalizohej asnjëherë.

Në dhjetor 2019 as një muaj nga tërmeti nisi të qarkullonte drafti i parë i sigurimit të detyrueshëm të banesave i cili parashikonte krijimin e një agjencie të dedikuar. Po kështu drafti parashikonte prime në dy shkallë. Prim sigurimi 25 Euro, për risqet e siguruara për ndërtimet me beton dhe 15 Euro, për risqet e siguruara nga ndërtimet me muratura të tjera.

I njëjti dokument nuk parashikonte asnjë fatkeqësi tjetër duke përjashtuar kështu përmbytjet që janë një tjetër eventualitet që ndodh jo rrallë në vend në rajone të ndryshme.

Por që nga ai moment duket se procesi nuk ka avancuar më tej. I vetmi që ka gjetur zbatim është sigurimi 10 vjeçar për ndërtimet e reja por që në vetvete nuk ka të bëjë me tërmetin por me mbulimin e dëmeve ndaj palëve të treta, ku për shkak të terrenit apo defektit në ndërtim, ndërtimi shembet-pjesërisht ose tërësisht, apo paraqet rrezik shembje.

Vlera minimale që u vendos në atë kohë për këtë lloj sigurimi ishte 0.1% për qind e shumës së sigurimit/limit të përgjegjësisë së përcaktuar në kontratën e sigurimit. VKM-ja u miratua në vitin 2019 dhe mori nxitje nga tërmetet e shtatorit të po atij viti.

Continue Reading

Trending