Connect with us

Ambienti

Elaborohen opsionet e ndërtimit të digës së Firajës dhe Shtimes

Published

on

Nën organizimin e kompanisë implementuese, në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, u prezantua Raporti Fillestar i Paketës së VSMN-së dhe projektit paraprak të Hidrosistemit “Ibër-Lepenc” – Faza e Parë.

Ekspertët e kompanisë COWI, elaboruan opsionet e ndërtimit të digës së Firajës dhe opsionet për fazën e dytë të digës së Shtimës.

Ministri i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu shprehu gatishmërinë e tij për bashkëpunim të mëtejshëm me të gjitha palët e involvuara në këtë projekt dhe vlerësoj me rëndësi jetike implementimin e tij.

Në takim, përveç zyrtarëve të Ministrisë, ishin edhe përfaqësuesit e BERZH-it, Ibër Lepencit dhe ekspertë të tjerë nga fusha të ujërave, me ç’rast bashkarisht u dakorduan që të analizohet deri në detaje për tu zgjedhur opsioni më i arsyeshëm dhe të vazhdohet më tej me projektin.

Përmes programit të WBF, studimi i fizibilitetit për Ndërtimin e Kanalit të Lepencit dhe Digave të Firajës dhe Shtimes ka përfunduar në vitin 2020. Në studim ishte e përfshirë Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe përfituesja kryesore është Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së bashku me institucionet tjera relevante. Studimi rekomandoi ndarjen e projektit në 2 faza:

  • Faza 1 do të konsistonte në ndërtimin e tubacioneve të ujit nga diga e Firajës deri te rezervuarët e shërbimit të tri Kompanive Rajonale të Ujit (KRU) përgjegjëse për furnizimin me ujë të pijshëm të popullatës që jeton në 9 komunat në pjesën lindore dhe jugore të Kosovës, konkretisht KRU Bifurkacioni, KRU Hidromorava dhe KRU Prishtina. Kjo do të plotësonte të gjitha nevojat për pije të mbi 400,000 njerëzve për një afat të gjatë, së bashku me kërkesat e konsumatorëve komercial dhe institucional. Popullsia në këto qytete aktualisht përjeton vazhdimisht mungesë të konsiderueshme uji dhe pothuajse 40% e popullsisë nuk ka qasje të sigurt në furnizimet publike me ujë për shkak të mungesës së disponueshmërisë së resurseve adekuate ujore në këto zona. Pasi të ndërtohet projekti i Fazës 1, do të ketë ujë të mjaftueshëm për të zgjidhur çështjet e mungesës së ujit sidomos në periudha të thatësisë.
  • Faza 2 e projektit do të përfshijë ndërtimin e digës së Shtimes dhe kanaleve ujitëse për t’u siguruar me ujë të mjaftueshëm për ujitjen e rreth 20,000 hektarëve.

Dy fazat së bashku llogaritet të sigurojnë ujë për këtë regjion dhe do të rrisnin potencialin e zhvillimit ekonomik si dhe mirëqenien socio-ekonomike të asaj zone.

Qeveria dhe BERZH pranuan rekomandimet e Studimit të Fizibilitetit. BERZH është zotuar të sigurojë financimin e huasë për Fazën 1 të mbështetur nga fonde shtesë nga qeveria dhe donatorët e jashtëm, pra do të synohet një kombinim i granteve dhe kredive. Tani më veçse ka filluar përgatitja e fazës së parë të Projektit, tani e riemërtuar Hidro-Sistemi Ibër Lepenc Faza 1.

Kjo do të përbëhet nga disa komponentë.

Konsulentët që punojnë në këtë projekt kanë ndërmarrë detyrat e mëposhtme:

  • Përgatitja e Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS)
  • Përgatitja e Projektimit Paraprak për Digën e Firajës dhe tubacionet e furnizimit me ujë me shumicë në rezervuarët e shërbimit të tre KRU-ve./Media Ndërtimi.

Ambienti

Transporti dhe ndikimi i tij në mjedis

Published

on

Nevojat e njeriut për të lëvizur dhe zgjerimi i tyre në mbarë botën ka ndikuar në zhvillimin e transportit dhe modernizimin e tij ndër vite.

Zhvillimi ekonomik dhe nivelet më të larta të të ardhurave kanë bërë që transporti të jetë një sektor i fuqishëm, e me fuqizimin e tij janë rritur edhe ndikimet në mjedis.

Pjesa më e madhe e ndotjes së mjedisit shkaktohet nga transporti rrugor.

Atmosfera kërcënohet nga djegia e karburantit nga automjetet rrugore, duke kontribuar kështu në ngrohjen globale të Tokës.

Përveç tjerash transporti rrugor gjithashtu sjell edhe efekte të jashtme si ndotja akustike, dridhjet, bllokimet dhe aksidentet e trafikut.

Në disa vende – shpesh vende më të pasura me popullsi që udhëtojnë shpesh – transporti mund të jetë një nga indikatorët më të mëdhenj të gjurmës së karbonit të një individi.

Në përgjithësi, mënyrat më efikase për të udhëtuar janë ecja, biçikleta, autobusët (urban e ndërurban) dhe treni./Media Ndërtimi.

Artikull nga organizata Ec Ma Ndryshe./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Ambienti

Thirrje për të pastruar brigjet e Lumbardhit

Published

on

Kompania Regjionale për menaxhimin e mbeturinave “Ambienti” në bashkëkoordinim me komunën e Pejës, Let’s Do It-Ta Pastrojmë Kosovën dhe mbështetur nga WWF, do t’ju bashkohen me kapacitetet e tyre në aksionin për pastrimin e  brigjeve të lumit Lumbardhi i Pejës.

KRM Ambienti përveç angazhimit të tyre të përditshëm në grumbullimim e mbeturinave dhe mirëmbajtjen e qytetit, j’u bashkohen për të ndihmuar organizata të ndryshme mjedisore në aktivitete pastrimi, me qëllim të ngritjes së ndërgjegjësimit qytetarë për ruajtjen e mjedisit dhe pastrimin e ambientit.

Aksioni do të zhvillohet më datë 24 shtator 2022, nga ora 11:00 (Lokacioni-Pejë, afër tregut të gjelbër) ndërkaq nisja bëhet nga zyret e organizatës (Rr. Mujë Krasniqi, Ulpianë) në ora 09:30.

Continue Reading

Ambienti

Me rritjen e përshpejtuar urbane, Prishtina u bë qytet me zona të kufizuara të gjelbra

Published

on

Prishtinën, gjatë dy dekadave të fundit ka parë rritje të shpejtë urbane dhe të popullsisë, por pak investime në infrastrukturën e gjelbër.

Një studim i fundit mbi efektin UHI në Prishtinë e konfirmoi këtë, duke thënë se qyteti është më i nxehtë në krahasim me zonat me nivel më të lartë të vegjetacionit, duke përmendur dendësinë e popullsisë së Prishtinës dhe mungesën e gjelbërimit si kontribuesit kryesorë.

Zonat e kufizuara të gjelbra së bashku me temperaturat e larta rekord paraqesin sfida shëndetësore për jetën e përditshme të njerëzve, veçanërisht për grupet vulnerabël si të moshuarit, njerëzit me sëmundje kronike, fëmijët, gratë shtatzëna – dhe për njerëzit që punojnë jashtë, si punëtorët e ndërtimit dhe atletët.

Rreziqet mund të jenë serioze dhe variojnë nga lodhja e nxehtësisë deri te ngërçet dhe më e rënda – goditjet nga nxehtësia.

Me rritjen e përshpejtuar urbane, është e rëndësishme të njihen sfidat dhe faktorët që i bëjnë qytetet në mënyrë unike të prekshme ndaj ndryshimeve klimatike, ndotjes së ajrit dhe nxehtësisë urbane.

UNDP punon me autoritetet e Kosovës në nivel qendror dhe lokal për të avancuar tranzicionin e gjelbër.

Kjo organizatë mbështet bashkitë në zhvillimin e planeve të veprimit për të trajtuar ndotjen e ajrit dhe ndryshimet klimatike, promovimin e lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane si dhe instalimin e paneleve diellore – duke kontribuar në zhvillimin neutral ndaj karbonit duke ushqyer zgjidhje inovative për tranzicionin e gjelbër dhe sisteme më të qëndrueshme dhe elastike.

Duke përdorur shkencën e sjelljes, ne synojmë të zvogëlojmë numrin e makinave në qendër të qytetit të Prishtinës, gjë që do të rezultojë në zvogëlimin e emetimeve dhe ndotjes së ajrit.

Së bashku me komunitetin, ne po bashkë-dizenjojmë një platformë bashkëpunuese që u mundëson komuniteteve, bizneseve lokale, bashkive dhe këshillave vendore të punojnë së bashku drejt zhvillimit të parqeve dhe zonave të gjelbra që do të reduktojnë akumulimin e nxehtësisë në strukturat urbane.

Edhe pse jo e lehtë, ndërmarrja e veprimeve klimatike për t’i bërë qytetet të qëndrueshme dhe më elastike ndaj krizave – duke përfshirë valët ekstreme të të nxehtit – është e mundur dhe urgjentisht e nevojshme për të mbajtur veten dhe brezat e ardhshëm të sigurt.

Duke vepruar kështu, ne jo vetëm që e kthejmë natyrën në qytete – ne gjithashtu përmirësojmë cilësinë e përgjithshme të jetës dhe sigurojmë zona urbane të jetueshme për nesër./Media Ndërtimi.

Artikull i botuar në UNDP KOSOVO.

Continue Reading

Trending