Connect with us

Aktuale

Bordi i “Infrakos”-it paralajmëron masa nëse shkarkohet nga Qeveria e Kosovës

Published

on

Në mbledhjen e nesërme të Qeverisë së Kosovës është paraparë “Shqyrtimi i Propozim-vendimit për shkarkimin e Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike Qendrore – Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës – ‘Infrakos’”. Përmes një komunikate ka reaguar “Infrakos”, duke theksuar se në rast se Qeveria e Kosovës merr vendim për shkarkim, bordi  do të ndjek të gjitha rrugët ligjore kundër këtij vendimi, deri ne realizimin e të drejtës ligjore si dhe me qëllim te ruajtjes se integritetit tonë.

Bordi i Infrakos-i thotë se është përzgjedhur sipas procedurave ligjore dhe konkursit me datë 02.04.2019 dhe nuk ka një vit të plotë që nga marrja e detyrës.

“Gjatë kësaj periudhe Bordi ka kryer te gjitha detyrat me përkushtim dhe përgjegjësi te larte ligjore dhe etike. Në lidhje me këtë nuk kemi pranuar asnjëherë ndonjë vërejtje nga aksionari, auditorët e brendshëm apo te jashtëm. Andaj, shtrohet pyetja si ka mundësi te behet shkarkimi i Bordit ende pa u dorëzuar Raporti Vjetor i Punës i vitit 2019 nga ndërmarrja, pa u mbajtur Takimi Vjetor i Aksionarit (përfaqësuesit te Qeverise) si dhe pa u bere vlerësimi i performances se Bordit. Për me tepër, ne si Bord nuk jemi thirrur asnjëherë nga aksionari ne ndonjë takim konsultues apo te punës për te diskutuar ne detaje rreth punëve, rezultateve, te arriturave dhe sfidave ne këtë ndërmarrje”, thuhet në njoftim.

Bordi i “Infraskos”-it  ka cituar Ligjin për Ndërmarrje Publike , duke theksuar se përcakton qarte mbikëqyrjen e Bordit nga Qeveria, si dhe sqaron mënyrën e vlerësimit te performances

“Neni 7 paragrafi 7.2:  Nëse performanca e NP-se devijon nga caqet e përcaktuara nga Plani I Biznesit te miratuar nga BoD për vitin perkates financiar, Aksionari do te kërkojë nga BoD te përgatis dhe dërgoj një raport i cili shpjegon arsyet për performances e dobët. Neni 7 paragrafi 7.3: Nëse një ndërmarrje publike dështon në arritjen e caqeve të saj të performancës për dy vite financiare radhazi, personi(at) përgjegjës për ushtrimin e të drejtave përkatëse të aksionarit është i detyruar që të marrë parasysh shkarkimin dhe zëvendësimin e Bordit të Drejtorëve ose shumicës së anëtarëve të tij. Një veprim i këtillë mund të ndërmerret edhe në mungesë të provave bindëse të neglizhencës nga Bordi ose anëtarët përkatës të bordit, përveç nëse Aksionari(ët) konstatojnë se performanca e dobët ka ndodhur kryesisht për shkak të rrethanave ose ngjarjeve negative të paparashikueshme “, citohet ligji në njoftim.

Bordi i drejtoreve thotë se gjatë kësaj periudhe disa muajshe te ushtrimit te detyrës ka marrë vendime të cilat kanë shkuar në dobi të ndërmarrjes, duke ulur shpenzimet në masën rreth 25%, ka realizuar te hyrat qe varen nga ndërmarrja mbi 95% nga planifikimi, si dhe ka ruajtur stabilitetin e ndërmarrjes përkundër mos mbështetjes nga Qeveria. Këto fakte i kemi bere te njohura me dhjeta here përmes shkresave zyrtare.

 

Aktuale

Rritet çmimi i faturës së mbeturinave nga 4.70 euro në 6.20 euro

Published

on

Çmimi i faturave të mbeturinave do të rritet nga 4.70 euro në 6 euro e 20 cent. Kjo pasi Kuvendi Komunal i Prishtinës votoi rregulloren e re.

Kryeshefi i kompanisë Pastrimi, Petrit Reçica tha për Radio Kosovën se kjo nuk është ndonjë rritje e madhe pasi që kompania ka shpenzime të mëdha. Ndërkohë që Radio Kosova merr vesh se faturat do të rriten nga janari  2024.

Kuvendi Komunal i Prishtinës ka miratuar të enjten rregulloren e re për menaxhimin e mbeturinave, e cila parasheh ndryshime në fatura të mbeturinave. Kryeshefi i ndërmarrjes “Pastrimi”, Petrit Rreçica, tha për Radio Kosovën se në rregulloren e re përfshihet edhe rritja e çmimit të faturave nga 4.70 cent në 6.20 cent.

“Në mesin e ndryshimeve në rregullore të re përfshihet edhe ndryshimi i çmimit të tarifës për shërbime të qytetarëve. Nuk është ndonjë rritje e madhe nga 4.70 euro është diku 6.20 cent”, tha ai.

Reçica, tha se si kompani e kanë mirëpritur këtë rritje për shkak të shpenzimeve jashtëzakonisht të mëdha, siç thotë ai të kompanisë. Ai shtoi se këto çmime do të ndikojnë në sigurim të makinave të reja dhe shërbime sa më cilësore për qytetarët.

“Kemi shpenzime jashtëzakonisht të mëdha duke përfshirë derivatet, pjesëve, mirëmbajtjes së kamionëve dhe duke shtuar faktin se ka ndryshime edhe të çmimeve kanë prekur edhe operimin tonë çdo ditë. Ne si kompani kemi shpenzime jashtëzakonisht të mëdha edhe në deponi, ku ne kemi një vendim të qeverisë i cili rritë me automatizëm çdo 1 janar të vitit për një euro në ton. Prandaj kjo rritje e faturave do të ndikojë sadopak që si kompani të arrijmë të sigurojmë makineri të reja dhe të ofrojmë shërbim sa më cilësor edhe për qytetarët”, shtoi ai.

Reçica, nuk bëri të ditur se prej cilës datë do të zbatohet rritja, mirëpo Radio Kosova merr vesh se kjo do të ndodhë në janar 2024./Media Ndërtimi

Continue Reading

Aktuale

Tregu i Fundvitit në Prishtinë, bizneset do të përzgjidhen me short

Published

on

Komuna e Prishtinës ka thënë se për arsye të numrit të lartë të bizneseve të cilat i kanë përmbushur kriteret e thirrjes publike për Tregun e Fundvitit dhe numrit të kufizuar të shtëpizave, është vendosur që përzgjedhja të bëhet përmes procedurës së shortit.

Ata kanë ftuar të gjitha bizneset të cilat i kanë plotësuar kriteret dhe emrat i gjejnë në listën që sot në ora 10:00 në sallën e Kuvendit Komunal të jenë të pranishëm në zhvillimin e procedurës së përzgjedhjes me short.

Tutje është thënë se bizneset të cilat nuk i kanë përmbushur kriteret, rrjedhimisht nuk janë ftuar në procesin e shortit, kanë të drejtë ankese tri ditë.

Ankesa u tha se duhet të drejtohet në Komisionin për Ankesa dhe Parashtresa./Media Ndërtimi

Continue Reading

Aktuale

Targat KM gati po zhduken nga veriu i Kosovës

Published

on

Targat me shkurtesën KM (Mitrovicë e Kosovës) dikur përbënin shumicën e targave të automjeteve që qarkullonin në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Mirëpo, vetëm gjatë javëve të fundit, mijëra serbë të Kosovës i kanë konvertuar ato në targa RKS, nën frikën se do t’iu ndalohet qarkullimi.

https://www.evropaelire.org/a/veriu-pa-targat-km-/32708694.html

Continue Reading

Trending