Connect with us

Infrastrukturë

“Termokos” tejkaloi vlerën e parashikuar të kontratës për ndërtimin e objektit të ri administrativ

Published

on

Në planin përfundimtar të prokurimit për vitin 2023, “Termokos” kishte planifikuar 1,250,000.00 euro për ndërtimin e objektit të ri administrativ dhe renovimin e hapësirave përcjellëse.

Në deklaratën e nevojave dhe përcaktimit të disponueshmërisë së fondeve, dokument me të cilin aprovohet inicimi i aktivitetit të prokurimit, Autoriteti Kontraktues (AK) përmend kodin 77 të planit vjetor të prokurimit, i cili parashihet këtë aktivitet përshkruan këtë aktivitet të prokurimit në vlerë 1,250,000.00 euro, shkruan ne raportin “Monitorimi i Prokurimit Publik në Ndërmarrjet Publike: Termokosi, KRU Bifurkacioni, Trafiku Urban dhe Pallati i Rinisë, të publikuar nga organizata Demokracia Plus.

Kjo shumë u parashikuar për vitin 2023, ndërkohë pjesa e mbetur mbeti për vitin e ardhshëm, ndonëse në deklaratën e nevojave dhe përcaktimit të disponueshmërisë së fondeve, ky projekt nuk është plotësuar si shumë vjeçar.

Në këtë aktivitet të prokurimit morën pjesë tre operatorë ekonomikë, teksa për kontratë u rekomandua grupi i operatorëve ekonomikë (GEO) LimitProject Sh.P.K.; Delta – CCD Sh.P.K.; Rinesa Sh.P.K.; Ilea – Gr Sh.P.K.

Ndonëse në përgjigjen për informata sqaruese, kjo ndërmarrje vlerësoi se vlera e parashikuar e kontratës ishte vlerë reale e cila përputhej me çmimet e tregut, “Termokos” nuk pranoi asnjë ofertë të përgjegjshme brenda çmimit të parashikuar.

Në fakt, oferta e GEO fitues tejkaloi vlerën e parashikuar të kontratës për 233,753.60 euro, por u rekomandua për kontratë pasi dy operatorët e tjerë ofertues u shpallën si të papërgjegjshëm. Para dhënies së kontratës, AK iu drejtua Komisionit Regullativ të Prokurimit Publik (KRPP), me një kërkesë për interpretim, duke sqaruar rrethanat e krijuara, ku oferta e pranuar kishte çmim më të lartë se vlera e mjeteve të ndara për këtë aktivitet.

Në përgjigjen e KRPP-së, u citua nenin 62 i LPP-së, i cili thotë se autoriteti kontraktues mund të përfundojë atë aktivitet të prokurimit, kur të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime që e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit.

Në përgjigje, u theksua se LPP përdor fjalën “mund” dhe jo “duhet”, ndaj nëse AK konstaton se çmimet e ofruara në ofertën më të lirë janë çmime reale të tregut, si dhe mund të sigurojë mjete shtesë duke u siguruar në dëshmi me shkrim nga Zyrtari Kryesor Financiar (ZKF) dhe Zyrtari Kryesor Administrativ (ZKA), atëherë nuk kërkohet anulimi i aktivitetit. AK vendosi që të vazhdojë me nënshkrimin e kontratës, duke u zotuar se do të sigurojë mjetet shtesë në vlerë 233,753.60 euro nga bordi i drejtorëve, mjete të cilat të cilët do të përfshihen në planifikimin e buxhetit për vitin 2024.

“Termokos” është dashur të bëjë një vlerësim më të saktë të tregut, duke siguruar mjete të mjaftueshme për inicimin e këtij aktiviteti të prokurimit konform rrethanave të tregut, në mënyrë që të mundësojë konkurrencën dhe ofertimin e më shumë operatorëve ekonomikë të interesuar.

Kjo dëshmohet me faktin se kompania e cila kishte kërkuar rritjen e buxhetit për këtë tender, nuk ofertoi fare pas përgjigjes së AK-së se shuma e ndarë për këtë projekt ishte e mjaftueshme. Kjo ngrit dyshimet se AK qëllimisht ka kufizuar konkurrencën duke vendosur fillimisht një vlerë të parashikuar e cila nuk përkonte me çmimet në treg, duke bërë që të ulet numri i ofertueseve e pastaj pas mbylljes së ofertave, ka rritur shumën për këtë tender për operatorin ekonomik fitues.

Shkalla e lartë e interesimit për këtë tender dëshmohet nga fakti se 99 operatorë ekonomikë kanë shkarkuar Dosjen e Tenderit, ndërsa numri i ulët i ofertuesve (vetëm 3), tregon se konkurrenca ishte e bllokuar nga çmimi i kuotuar dhe kërkesat teknike që nuk përdoren më. Përveç ndikimit negativ në konkurrencë, që është mekanizimi që siguron kontraktimin e çmimeve më të lira, tejkalimi i shumës së planifikuar pritet të ndikojë në projektet e tjera të planifikuara për vitin 2024, nga të cilat do të hiqen mjetet të cilat do të zotohen për këtë projekt.

Ndonëse në përgjigjen për informata sqaruese, kjo ndërmarrje vlerësoi se vlera e parashikuar e kontratës ishte vlerë reale e cila përputhej me çmimet e tregut, “Termokos” nuk pranoi asnjë ofertë të përgjegjshme brenda çmimit të parashikuar. Në fakt, oferta e GEO fitues tejkaloi vlerën e parashikuar të kontratës për 233,753.60 euro, por u rekomandua për kontratë pasi dy operatorët e tjerë ofertues u shpallën si të papërgjegjshëm.

Para dhënies së kontratës, AK iu drejtua Komisionit Regullativ të Prokurimit Publik (KRPP), me një kërkesë për interpretim, duke sqaruar rrethanat e krijuara, ku oferta e pranuar kishte çmim më të lartë se vlera e mjeteve të ndara për këtë aktivitet. Në përgjigjen e KRPP-së, u citua nenin 62 i LPP-së, i cili thotë se autoriteti kontraktues mund të përfundojë atë aktivitet të prokurimit, kur të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime që e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit.

Në përgjigje, u theksua se LPP përdor fjalën “mund” dhe jo “duhet”, ndaj nëse AK konstaton se çmimet e ofruara në ofertën më të lirë janë çmime reale të tregut, si dhe mund të sigurojë mjete shtesë duke u siguruar në dëshmi me shkrim nga Zyrtari Kryesor Financiar (ZKF) dhe Zyrtari Kryesor Administrativ (ZKA), atëherë nuk kërkohet anulimi i aktivitetit. AK vendosi që të vazhdojë me nënshkrimin e kontratës, duke u zotuar se do të sigurojë mjetet shtesë në vlerë 233,753.60 euro nga bordi i drejtorëve, mjete të cilat të cilët do të përfshihen në planifikimin e buxhetit për vitin 2024. “Termokos” është dashur të bëjë një vlerësim më të saktë të tregut, duke siguruar mjete të mjaftueshme për inicimin e këtij aktiviteti të prokurimit konform rrethanave të tregut, në mënyrë që të mundësojë konkurrencën dhe ofertimin e më shumë operatorëve ekonomikë të interesuar. Kjo dëshmohet me faktin se kompania e cila kishte kërkuar rritjen e buxhetit për këtë tender, nuk ofertoi fare pas përgjigjes së AK-së se shuma e ndarë për këtë projekt ishte e mjaftueshme.

Kjo ngrit dyshimet se AK qëllimisht ka kufizuar konkurrencën duke vendosur fillimisht një vlerë të parashikuar e cila nuk përkonte me çmimet në treg, duke bërë që të ulet numri i ofertueseve e pastaj pas mbylljes së ofertave, ka rritur shumën për këtë tender për operatorin ekonomik fitues. Shkalla e lartë e interesimit për këtë tender dëshmohet nga fakti se 99 operatorë ekonomikë kanë shkarkuar Dosjen e Tenderit, ndërsa numri i ulët i ofertuesve (vetëm 3), tregon se konkurrenca ishte e bllokuar nga çmimi i kuotuar dhe kërkesat teknike që nuk përdoren më. Përveç ndikimit negativ në konkurrencë, që është mekanizimi që siguron kontraktimin e çmimeve më të lira, tejkalimi i shumës së planifikuar pritet të ndikojë në projektet e tjera të planifikuara për vitin 2024, nga të cilat do të hiqen mjetet të cilat do të zotohen për këtë projekt./Media Ndërtimi

Infrastrukturë

NEOM zbulon një destinacion të ri të quajtur Elanan

Published

on

NEOM (zonë e re urbane e planifikuar nga Mbretëria e Arabisë Saudite për t’u ndërtuar në provincën e saj veriperëndimore Tabuk) ka prezantuar një destinacion të ri të quajtur Elanan në Gjirin e Akaba të Arabisë Saudite, i cili përfshin 80 dhoma dhe suita. Fokusi kryesor i repartit është mirëqenia dhe kërkon një qasje bashkëkohore ndaj mirëqenies, duke përzier teknologjitë e reja me një atmosferë diskrete, luksoze që promovon relaksimin dhe introspeksionin.

Pajisjet kryesore të Elanan-it u ofrojnë mysafirëve disa mundësi për t’u zhytur në paqe, pushim dhe përtëritje. Vizioni arkitektonik i vendstrehimit është ndërtuar mbi inovacionin dhe harmoninë natyrore, duke përdorur teknika të avancuara të projektimit për të krijuar skulptura të ndërlikuara që përzihen me natyrën përreth.

Projekti u projektua nga Mark Foster Gage Architects, dhe kompani të tilla si JT+P, Desimone Engineering dhe RLB bashkëpunuan në projekt.

Ndërsa ka një estetikë moderne, ajo ende ruan një lidhje me natyrën, duke ofruar një përvojë unike arkitekturore për të gjithë. Ky zhvillim i ri pason njoftimet e fundit të Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum dhe Zardun./Media Ndërtimi

Continue Reading

Infrastrukturë

Hapet Biblioteka e Pekinit, përmban hapësirën më të madhe të leximit të klimatizuar në botë

Published

on

Biblioteka e qytetit të Pekinit të Snøhetta ka hapur dyert e saj për publikun, duke prezantuar një hapësirë ​​unike për të mësuar dhe shkëmbyer njohuri në skenën kulturore të Pekinit.

Si një nga projektet më të pritura të vitit 2024, biblioteka përmban hapësirën më të madhe të leximit të klimatizuar në botë, përveç objekteve të ndryshme që synojnë krijimin e një destinacioni të gjallë kulturor në qytet. Snøhetta iu dha Biblioteka e Qytetit të Pekinit në vitin 2018 përmes një konkursi ndërkombëtar dhe projekti u përfundua me partnerin lokal ECADI.

Snøhetta e pa bibliotekën jo vetëm si një depo librash, por më tepër si një qendër për të mësuar, kulturë dhe komunitet. Dizajni i hapësirës ndjek këtë koncept, duke integruar zona për konferenca, ekspozita, shfaqje dhe restaurim të librave antikë. Në vend që t’i shihte bibliotekat si një tipologji të së kaluarës, projekti filloi të eksploronte potencialin e tyre për të ushqyer një “lidhje emocionale midis librave, njerëzve dhe peizazhit natyror përtej”.

Biblioteka e qytetit të Pekinit ndërthur peizazhin natyror me arkitekturën. Në qendër të tij, një forum 16 metra i gjatë mirëpret vizitorët dhe shërben si arteria kryesore e qarkullimit brenda ndërtesës. I rrethuar nga tarraca me shkallë të lakuar, forumi pasqyron peizazhin e lumit Tonghui aty pranë.

Tarracat shërbejnë si një zonë informale për t’u çlodhur, për të folur ose për të lexuar duke qëndruar të lidhur me hapësirën më të madhe. Zonat më të vogla gjysmë-private të leximit janë të ngulitura në ‘kodra’.

Ky peizazh i brendshëm ndodhet nën një çati në formë tende të frymëzuar nga pemët xhinko, duke sjellë dritën e ditës përmes hapjeve të vogla midis petaleve. Pemët e vërteta xhinko në hyrje përmirësojnë më tej ambientin natyror, duke festuar trashëgiminë e Pekinit përmes integrimit të leximit, performancës dhe peizazhit.

Projekti përpiqet të adresojë sfidat klimatike duke përfshirë teknologji për të minimizuar gjurmën e karbonit të trupëzuar dhe funksionale të ndërtesës.

Ai përdor komponentë modularë me një rrjet strukturor të racionalizuar për të reduktuar mbetjet e prodhimit.

Një modul i vetëm përdoret për kolonat e pemës së xhinko, të cilat rrotullohen për të krijuar pamjen e shumëllojshmërisë. Kolonat janë gjithashtu të pajisura me teknologji të kontrollit të klimës, duke përfshirë ndriçimin, kontrollin e akustikës dhe mbledhjen e ujit të shiut. Hapjet me xham rregullohen sipas ekspozimit të diellit, ndërsa çatia ka elementë fotovoltaikë të integruar për të siguruar prodhimin e energjisë së rinovueshme./Media Ndërtimi

Continue Reading

Infrastrukturë

Rigjallërimi i shtëpive dhe pallateve të vjetër i nevojshëm për formësimin e qyteteve

Published

on

Gjatë gjithë historisë së qyteteve, ndërtesat kanë ndryshuar përdorimin dhe funksionin e tyre, gjë që është e pashmangshme, pasi çdo epokë paraqet çështje dhe kërkesa unike.

Faktorë të tillë si llojet e banesave, dendësia e popullsisë në zona specifike dhe shfaqja e bizneseve dhe shërbimeve të reja riformësojnë peizazhin e qytetit, shpesh duke tejkaluar përshtatshmërinë e strukturave ekzistuese. Prandaj, rigjallërimi ose rehabilitimi i ndërtesave është logjik por edhe i nevojshëm për të përmbushur kërkesat e një peizazhi në ndryshim.

Meqenëse prishja e plotë e qytetit për rindërtim është jopraktike dhe e dëmshme për mjedisin, aktivitetet e reja akomodohen brenda ndërtesave ekzistuese përmes përshtatjeve dhe rinovimeve për të adresuar nevojat në ndryshim. Kjo qasje është e njohur në historinë urbane. Megjithatë, ndryshimet më të gjera dhe bashkëkohore – që do të thotë zgjidhje të rëndësishme për të tashmen – ofrojnë përgjigje më praktike dhe krijuese të përshtatura për çdo kontekst.

Brenda dinamikës së jetës urbane, zona të caktuara mund të neglizhohen, ndërsa të tjerat vlerësohen. Krijimi i planeve të zhvillimit urban mund të ndryshojë përdorimin ligjor ose parësor të zonave të veçanta, duke u ofruar pronave të prekura mundësi të reja për banim.

Ndonjëherë, ndërtesat boshe mbeten të pabanuara, pa plane për prishje, duke u përkeqësuar ngadalë dhe duke paraqitur rreziqe sigurie për rrethinat e tyre dhe banorët e mundshëm për shkak të strukturave të vjetruara dhe objekteve të pasigurta. Në të gjitha këto raste, rehabilitimi del si një zgjidhje e qëndrueshme dhe përgjithësisht e dobishme për qytetin. Në fund të fundit, ndërtesat e pushtuara janë thelbi i arkitekturës.

Strehimi është shkalla më e gjerë dhe urgjente në metropolet bashkëkohore. Numri i madh i rezidencave, duke filluar nga pallate deri tek shtëpitë e një familjeje, ofron madhësi të ndryshme që mund të ripërdoren për objektiva të ndryshëm.

Ekziston mundësia e përdorimit të vetëm ose shumëfamiljare, si dhe akomodimi për shërbime dhe tregti. Sidomos në vendet e veriut global, ku qytetet tashmë janë “të kufizuara” në hapësirë ​​dhe po përjetojnë flukse të konsiderueshme migratore, rehabilitimi i ndërtesave ekzistuese në banesa kolektive, për shembull, ka shumë kuptim.

Skenari ideal do të ishte investimi global në banesat sociale, duke u shtrirë përtej Evropës, siç tregohet nga shembujt e mbledhur këtu. Rehabilitimi i jep jetë të re hapësirave urbane duke ripërdorur shtëpitë e vjetra në dyqane, duke transformuar pallate për banim kolektiv dhe duke i kthyer magazinat në rezidenca private./Media Ndërtimi

Continue Reading

Trending