Connect with us

Infrastrukturë

Tenderi për ndërtimin prej 2.2 milionësh të QKMF-së në Ferizaj u vlerësua nga persona të paautorizuar

Published

on

Ishte apo nuk ishte vartësi i Agim Aliut pjesë e komisionit për tenderin 2.2 milionësh?

Komuna e Ferizajt ka paraparë ndërtimin e objektit të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) në vlerë të parashikuar 2 milionë e 250 mijë euro. Komuna kishte themeluar komisionin për vlerësimin e ofertave për këtë tender.

Më 7 maj 2021, kryetari i komunës Agim Aliu ka marrë vendim për formimin e komisionit për vlerësim, ekzaminim dhe krahasim të tenderëve në përbërje prej tre anëtarëve: Ilir Beqiri- Kryetar i komisionit, Skender Baftiu- anëtar dhe Emin Misini – anëtar, shkruan Nacionale.com

Mirëpo, në vlerësim të tenderit për ndërtimin e objektit të QKMF-së është përfshirë edhe vartësi i kryetarit Aliu, Meriton Hajdini, dhe ku dyshohet se s’ka pasur asnjë autorizim për të qenë pjesë e komisionit për vlerësim të tenderit të majmë prej 2.2 milionësh.

Meriton Hajdini, Drejtor i Drejtorisë për Infrastrukturë, është bërë pjesë e komisionit dhe kjo është shkelje e rëndë ligjore, pasi s’ka vendim për një gjë të tillë. Së paku kështu insiston Inciativa për Progres (INPO), organizatë që vazhdimisht monitoron procesin e prokurimit nëpër komuna.

“INPO ka gjetur se pjesëmarrës në proces të vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve de facto ka qenë zyrtari Meriton Hajdini, tani Drejtor i Drejtorisë për Infrastrukturë, i cili nuk kishte asnjë autorizim ligjor për të qenë anëtar apo për të zëvendësuar anëtarin e autorizuar në komision,” thuhet nga INPO.

“Sipas dokumenteve të tenderit, INPO ka gjetur se komuna ka rekomanduar për kontratë grupin e operatorëve ekonomik “VMM GROUP Sh.P.K., AL-BER Sh.P.K. & EURO – INFRASTRUKTURA”. Mirëpo, ankesë në Organin Shqyrtues të Prokurimit (OShP), ka parashtruar “EUROING SH.P.K.”,  dhe në mungesë të Bordit të këtij institucioni, nuk ka vendim të panelit, por vetëm raport të ekspertit, i cili ka rekomanduar që lënda të kthehet në ri-vlerësim,” – thotë INPO.

Organizata insiston se këto janë shkelje të rënda ligjore e procedurale dhe ka kërkuar nga kryetari i komunës që të ushtrojë të gjitha autorizimet dhe kompetencat ligjore për të mbajtur përgjegjës zyrtarët e përfshirë në këto shkelje ligjore.

Po ashtu, është kërkuar që të mundësohet aktiviteti i prokurimit vetëm sipas rregullave të LPP-së dhe rregullave të prokurimit. Po ashtu, dyshimet për falsfikim të dokumenteve, organizata kërkon që të hetohen nga ogranet e drejtësisë./Media Ndërtimi.

Infrastrukturë

Pompa e derivateve në Mramor përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin!

Published

on

Drejtoria e Inspekcionit – Komuna e Prishtinës, Florian Dushi bashkë me përfaqësues të Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” sh.a. vizituan objektin – pompën jofunksionale të derivateve në fshatin Mramor e cila përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin.

Përveç tjerash, në objektin në fjalë inspektorët e Komunës së Prishtinës kanë hasur edhe në rezervuarë për të cilët dyshohej se ka akoma mbetjet ë derivateve.

Pas inspektimit të drejtpërdrejtë të këtij lokacioni dhe të objektit, Drejtoria e Inspekcionit ka marrë masa mbrojtëse duke e ndaluar hyrjen e personave të paautorizuar në atë lokacion që përbënë rrezik të lartë deri në një vendim tjetër të organeve kompetente komunale./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

Aprovohet programi me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh për sektorin e energjisë të Kosovës

Published

on

Bordi i drejtorëve të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC) kanë aprovuar Programin Kompakt të Kosovës me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh – investimi më i madh në sektorin e energjisë të Kosovës, si dhe një gur themel që mundëson tranzicionin energjetik të Kosovës.

“Lajm i mrekullueshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës! Jam falënderuese ndaj ekipeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kosovës, krenare me ekipin e Kosovës, si dhe e nderuar që kam udhëhequr këto negociata!”, deklaroi ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

KRU Prishtina “dallavere” me pagesat e pranuara nga konsumatorët

Published

on

Paraqitja e pasqyrave financiare, pasqyra e pozicionit financiar duhet të prezantoj pozicionin financiar në datën e raportimit, duke prezantuar gjendjen e aktiveve, detyrimit si dhe kapitalin neto, mbi bazën e të dhënave kontabël në po të njëjtën datë.

Kompania në regjistrat kontabël ka të regjistruar një shumë financiare prej 712,872€ e cila ishte krijuar si rezultat i pagesave të konsumatorëve të ndryshëm ndër vite.

Ne kemi vërejtur se kompania nuk ka dhëna të sakta lidhur me klientët/konsumatorët e tillë dhe si rrjedhojë kjo vlerë ishte regjistruar në zërin kontabël me përshkrimin “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme”.

Sipas zyrtarëve të kompanisë, kjo kishte ndodhur si pasojë e vështirësive në identifikimin e konsumatorëve me rastin e shkarkimit të pagesave nga llogaria bankare.

Sipas zyrtarëve përgjegjës, ky është një problem i bartur që nga fillimi i vitit 2003, kur ka filluar të mbahet në analitikë gjendja e konsumatorëve.

Mos identifikimi i klientëve të cilët kanë paguar në llogari të kompanisë, rritë rrezikun që obligimet e konsumatorëve ndaj kompanisë të mos jenë të sakta, dhe klientët të paguajnë më shumë apo më pak sesa është borxhi faktik.

Rekomandimi i Zyrës së Auditorit është që Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, që janë marrë veprimet e duhura për të identifikuar konsumatorët, paratë e të cilëve janë grumbulluar në llogarinë “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme” dhe zbritjet e llogarive të arkëtueshme t’i alokohen secilit klientë/konsumatorë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending