Connect with us

Uncategorized

Të veçantat e “Stadiumit 974”

Published

on

“Stadiumi 974” është një arena futbollistike në Doha, Katar, që u inaugurua më 30 nëntor 2021. Është një vend i përkohshëm i ndërtuar nga 974 kontejnerë transporti të ricikluar që do të presë ndeshje gjatë Kupës së Botës FIFA 2022. Kontejnerët e transportit dhe ulëset e përdorura nga stadiumi më vonë do të çmontohen dhe do të ofrohen si ndihmë për vendet e tjera të pazhvilluara në botë

Stadiumi është ndërtuar në një zonë ujore prej 450,000 metrash katrorë dhe është i vendosur në një kep artificial.

7 përballje do të zhvillohen në këtë stadium në kuadër të Kampionatit Botëror të Futbollit 2022. Aty do të luhet edhe ndeshja e ‘zjarrtë’ Zvicër-Serbi./Media Ndërtimi.

Privatizimi

Fillon procesi i sistemimit dhe arkivimit të dokumenteve masive të Ndërmarrjeve Shoqërore

Published

on

Fillon procesi i sistemimit dhe arkivimit të dokumenteve masive të Ndërmarrjeve Shoqërore

Agjencia Kosovare e Privatizimit, përveç mandatit të vet të rregulluar me ligj të veçantë lidhur me ndërmarrjet shoqërore, siç është privatizimi, likuidimi, administrimi i aseteve dhe ruajtja e rritja e vlerës së tyre, ka në administrim dokumente të shumta e të ndryshme të Ndërmarrjeve Shoqërore.  Pas analizave të gjata se si të menaxhohet dhe të gjendet zgjidhja më mirë e arsyeshme për selektim, sistemim dhe mundësisht arkivimin fizik dhe digjital të atij arkivi të shumtë dhe të rëndësishëm në procesin e likuidimit dhe ruajtjes në arkivat kompetentë, Bordi i Drejtorëve të AKP-së e ka miratuar “Rregulloren “Rregullorja për Procedurat për Rregullimin e Lëndës Arkivore, Digjitalizimin dhe Dorëzimin në Arkivin Kompetent për Ndërmarrjet Shoqërore në Likuidim”.

Për të kursyer buxhet dhe realizuar këtë projekt me kosto sa më optimale buxhetore, por edhe kohore, AKP ka krijuar kushte dhe politika të brendshme që këtë projekt madhor ta realizojë përmes resurseve të veta, duke kursyer qindra mijëra EURO, pasi ne këtë projekt të këtyre përmasave, mendojmë ta realizojmë me një kosto të përafërt prej 320.000 EURO, ku përshihen të gjitha kostot e nevojshme, si transporti, asgjësimi materialeve të panevojshme, blerja e materialeve për paketim dhe pjesë përcjellëse, angazhimi i stafit shtesë për punë në terren (ofrues të shërbimeve me angazhim të përkohshëm në të gjitha zyrat rajonale), si dhe elemente tjera infrastrukturore të nevojshme për realizim të projektit.

Nëse ky projekt do të realizohej përmes tenderit publik dhe kompanive private që trajtojnë çështje të tilla, duke u bazuar edhe në rekomandimet dhe informatat qe kemi marrë nga Arkivi i Kosovës, por edhe kompani private, do t’i kushtonte AKP-së vlera të mëdha, respektivisht shumë që do sillej rreth 1 milion EURO.

Materialet e NSH-ve të cilat do t’i nënshtrohen procesit të sistemit dhe arkivimit, janë të llojeve dhe madhësive të ndryshme që datojnë nga vitet 50-ta dhe të cilat përbëjnë një sfidë në vete për AKP-në, sepse në të ardhmen AKP planifikon të bëhet bëj dorëzim-pranim të dokumentacionit në arkivin shtetëror, respektivisht atë komunal.

Nga analizat e këtyre arkivave, del se rreth 70% deri 80% mund të jetë material i panevojshëm, por që duhet menaxhuar dhe selektuar me kujdes nga zyrtarët kompetentë, çka do të ndihmonte që edhe hapësira fizike ku do të ruhet ky dokumentacion do të ishte shumë më e vogël, rrjedhimisht edhe me ulje të kostos në hapësirat e ruajtjes eventuale.

Materiali që administrohet nga AKP në emër të NSH-ve dhe që do të trajtohet në këtë proces, përmban rreth 20.000 metra gjatësi, që konsiderohet shumë voluminoz dhe me përmasa tepër të mëdha në kontekstin e Republikës së Kosovës. Pas sistemit dhe arkivimit, materiali i mbetur nuk i nënshtrohet plakjes, nuk zë hapësira të mëdha, do të jetë lehtë për t’u administruar, lehtë për tu kopjuar dhe më e rëndësishmja, ky dokumentacion para se të digjitalizohet (si procesi final i arkivimit), pastrohet dhe selektohet vetëm materiali që ka vlera të ruajtjes, e më pas digjitalizohet, e ndërsa origjinali arkivohet në Arkivin Kompetent.

Continue Reading

Uncategorized

Digital Deal Ideas – Using the VDR As Your Dealmaking Vessel

Published

on

There is a wide variety of virtual deal equipment on the table when you know best places to look. The most effective is the VDR which stands out for its ubiquity. In terms of a standardized, efficient process, the VDR may be the envy of its colleagues. Using the VDR as your dealmaking vessel can easily reduce costs and eliminate the complications of dealing with multiple stakeholders. Moreover, that allows you to concentrate your time and attention relating to the important job of shutting the offer. It’s also the best way to test the waters before diving in a multi-million look here dollar offer. For instance, it is going to allow you to measure whether or not your prospective buyers are a good match before you dive in. Therefore, you are able to prevent the pitfalls and weed out the bad apples. Lastly, you can observe all your relevant data within a well organized style. Likewise, you aren’t going to prone to a mishap by a kinky neighbour.

Continue Reading

Uncategorized

Primary advantages of Board Software

Published

on

Board software allows table members to communicate, collaborate, and stay informed about the organization’s activities. It also streamlines the board’s process, letting them prepare meetings quickly and effectively.

Board management software https://dierentuin.biz/avast-antivirus-reddit-users-review gives a centralized location for all files, emails, and other important information. Documents are stored in the cloud, avoiding them from being misplaced, lost, or broken. Additionally , it offers board people the ability to get materials of their personal units.

Basic mother board software packages consist of meeting scheduling, document storage, and email notifications. Improved options can incorporate file-sharing features and customized information. They may be built-in with other tools, like a calendar, to realise a streamlined panel meeting method.

Many panel management alternatives offer contemporary features like conversation & discussion tools. These features let members to voice the opinions about key issues, and even add documents. The information is definitely private, making it simpler to manage.

Another benefit of applying board software is that that saves period, allowing board people to prepare appointments in just a couple of a matter of minutes. The platform permits them to work on documents mutually without a have to print out and distribute packets.

The software also offers a number of secureness measures to guard the level of privacy of information. Depending on the software, users can easily set up guest accounts. This can extend diverse access liberties to external stakeholders, such as auditors.

Aboard management software is a useful tool with respect to both mother board members and administrators. Administrators can generate survey forms and forms, organize committees, and configure protection settings. With advanced authorization settings, it’s easy to ensure that the particular right people may access the knowledge they need.

Continue Reading

Trending