Connect with us

Ambienti

Përshtatja ndaj ndryshimt: Strategjitë Urbane për Rezistn ndaj Klimës

Published

on

Sot, ndryshimet klimatike janë një kërcënim serioz që shkakton probleme mjedisore dhe socio-ekonomike në mbarë botën. Veçanërisht qytetet me një dendësi të madhe popullsie shquhen si rajonet që përjetojnë më intensivisht efektet e këtij kërcënimi. Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike në qytete është kritike për përballimin e këtyre ndikimeve dhe ndërtimin e një të ardhmeje të qëndrueshme.

Hapi i parë i përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike në qytete është përcaktimi i skenarëve të ndryshimeve klimatike dhe analizat e rrezikut. Modelimi i klimës dhe analiza e skenarëve ndihmojnë në parashikimin e faktorëve të tillë si rritja e temperaturës, ndryshimet e reshjeve dhe rritja e nivelit të detit që qytetet mund të përballen në të ardhmen. Në përputhje me këto të dhëna, qytetet mund të identifikojnë rreziqet e tyre unike dhe zonat e cenueshme dhe të zhvillojnë strategji në përputhje me rrethanat. Sistemet infrastrukturore janë një nga fokuset kryesore të përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike në qytete.

Ndërtimi i infrastrukturës elastike ndaj ngjarjeve të shpeshta ekstreme të motit dhe rreziqeve nga përmbytjet është e rëndësishme. Në këtë kontekst, sistemet e ruajtjes nëntokësore për menaxhimin e ujërave të shiut dhe projektet e infrastrukturës së gjelbër që lejojnë ujin të depërtojë ngadalë në tokë mund të zhvillohen. Përveç kësaj, mund të planifikohen sisteme të zgjuara kullimi dhe rrugë ujore ku uji mund të shkarkohet në mënyrë efektive për të zvogëluar rrezikun e përmbytjeve.

Zhvillimi i infrastrukturës së gjelbër është një pjesë e rëndësishme e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike në qytete. Kjo ofron avantazhe të mëdha, si estetike ashtu edhe praktike. Krijimi i kulmeve dhe kopshteve vertikale në ndërtesa ndihmon në rregullimin e temperaturës duke kontribuar në rritjen e sipërfaqeve të gjelbra. Transformimi i hapësirave boshe në qytet me parqe, korridore të gjelbra dhe zona të fokusuara në biodiversitet synon të mbështesë jetën natyrore dhe të ofrojë shërbime ekosistemit.

Suksesi i përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike në qytete varet gjithashtu nga pjesëmarrja e banorëve vendas. Edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut rrit fizibilitetin e strategjive të përshtatjes. Përveç kësaj, rritja e ndërgjegjësimit të publikut se si të merren masa kundër efekteve të ndryshimeve klimatike dhe si të sigurohet mbështetje, forcon solidaritetin social.

Pra, përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike në qytete është një proces që kërkon një qasje teknike dhe strategjike. Kërkohen zgjidhje të integruara në fusha të ndryshme, si infrastruktura, energjia, transporti, hapësirat e gjelbra dhe pjesëmarrja e komunitetit. Këto përshtatje jo vetëm që lejojnë qytetet të bëhen rezistente ndaj efekteve negative të ndryshimeve klimatike, por gjithashtu kontribuojnë në krijimin e një mjedisi më të qëndrueshëm dhe të jetueshëm. Qeveritë lokale, institucionet akademike, bota e biznesit dhe të gjitha segmentet e shoqërisë mund të bashkëpunojnë për të siguruar që qytetet të luajnë një rol udhëheqës në luftimin e ndryshimeve klimatike.

Ambienti

Ngrohja nga “Termokos” eliminon ndotjen e ajrit për rreth 135 mijë ton CO2

Published

on

NP “Termokos” gjatë sezonit ngrohës 2023/2024 ka zgjeruar rrjetin e ngrohjes edhe për 13.313 njësi banimi, 317 objekte banesore me një sipërfaqe totale prej 1,122,538.00m². Zgjerimi i rrjetit dhe përfshirja në furnizimin me ngrohje për mbi 13 mijë njësi banesore, ka pasur ndikim të drejtpërdrejtë në kursimin e energjisë elektrike si dhe eliminimin e nevojës së përdorimit të alternativave tjera ngrohëse, të cilat shkaktojnë ndotjen e ajrit.

Sipas kalkulimeve kjo ka ndikuar, që të zvogëlohet emitimi i dioksidit të karbonit (CO2) për 58.000 ton përgjatë një sezoni ngrohës. Ndërkaq, ndikimi në ruajtjen e mjedisit dhe zvogëlimi i ndotjes së ajrit, konsiderohet, se është shumëfish më i lartë dhe arrin në shifra të pallogaritshme, duke pasur parasysh faktin se aktualisht në rrjetin e ngrohjes janë të kyçur rreth 30 mijë konsumatorë.

Sipas një përllogaritje të thjeshtë për çdo sezon ngrohës NP “Termokos” nëpërmes furnizimit me ngrohje për rreth 30 mijë konsumatorë, eliminon ndotjen e ajrit të Prishtinës për afërsisht 135 mijë ton CO2.

NP Termokos përgjatë sezonit të fundit ngrohës 2023/2024 ka ekstraktuar nga KEK-u 303.15 GWh energji, që në raport krahasues me sezonin ngrohës paraprak ka një rritje prej 14.6%.

Gjatë këtij sezoni ngrohës janë liferuar 270 GWh energji termike tek konsumatorët apo 14.6% më shumë energji, gjë që ka qenë rrjedhojë e zgjerimit të rrjetit të ngrohjes./Media Ndërtimi

Continue Reading

Ambienti

Konventa e Bernës do të monitorojë projektin e Skavicës për shkelje të mundshme, shpresë për lumin e Drinit të Zi dhe speciet e rrezikuara

Published

on

Konventa e Bernës*, në mbledhjen e saj të prillit ka vendosur të monitorojë HEC-in e Skavicës dhe të kërkojë nga qeveria Shqiptare t’i përgjigjet shqetësimeve të përbashkëta të mëposhtme:

– HEC-i i Skavicës në lumin Drini i Zi mund të prekë një zonë të mundshme të Rrjetit Emerald dhe gjithashtu specie të shumta të mbrojtura në Konventën e Bernës, të cilën Shqipëria e ka ratifikuar në ligj, shkruan Monitor.al

– Shqetësim i veçantë është për Rrëqebullin e Ballkanit të rrezikuar në mënyrë kritike dhe korridoret e tij migratore. Konventa e Bernës ka theksuar se projekti i HEC-it të Skavicës bie ndesh me Projektin e Rimëkëmbjes së Rrëqebullit, në të cilin Shqipëria ishte propozuesi kryesor për renditjen e rrëqebullit të Ballkanit si një specie rreptësisht e mbrojtur.

– Byroja e Konventës së Bërnës theksoi gjithashtu se projekti mund të prekë tre liqene të rëndësishëm të Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë liqenet e Ohrit dhe të Shkodrës.

– Një çështje që kërkon monitorim të ngushtë është përpilimi i Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social për HEC-in e Skavicës që është ende i pa finalizuar,

– Së fundi, Byroja vuri në dukje mbrojtjen e kafshëve mishngrënësve të mëdhenj, të cilët gjithashtu preken nga HEC-i i Skavicës.

Konventa e Bernës i ka kërkuar Shqipërisë të zbatojë parimin e parandalimit gjatë fazës së parë aktuale të projektit. Kjo do të thotë të mos zhvillohen projekte që mund të ndikojnë negativisht në habitatet dhe speciet e Shqipërisë dhe të territorit të Konventës së Bernës.

Continue Reading

Ambienti

Sheffield, qyteti me më shumë pemë në Europë

Published

on

Qyteti anglez, Sheffield, i cili dikur njihej më së shumti për çelikun, prandaj edhe është mbiquajtur “qyteti i çelikut”, sot në vend të industrisë “ushqen” gjelbërim.

Qyteti me nëntë herë më shumë pemë se njerëzit ka pak më shumë se gjysmë milioni banorë të cilët janë dakord se natyra duhet të ushqehet.

Qyteti ndodhet në bashkimin e pesë burimeve ujore, lumit Don dhe katër degëve të tij: Sheaf, Rivelin, Loxley dhe Porter Brook, të cilat luajtën një rol të rëndësishëm në evolucionin e Sheffield. Uji i vrullshëm nxiste rrotat e ujit dhe qindra mullinj që nga shekulli i 12-të.

Por fakti që Qyteti i Çelikut është sot kampioni britanik në gjelbërimin urban konfirmon se vetëm ndryshimi është konstant. Besoni apo jo, më shumë se gjashtëdhjetë për qind e zonës është e mbuluar me parqe, pyje dhe kopshte, duke përfshirë një të tretën e Parkut Kombëtar të Distriktit Peak. Autoritetet e qytetit janë të vendosur të ruajnë natyrën dhe plani i tyre është që qyteti të reduktojë emetimet e karbonit në zero deri në vitin 2025.

Sot, me rreth 4.5 milionë pemë që rriten në të gjithë qytetin, Sheffield ka më shumë pemë për person se çdo qytet tjetër në Europë./Media Ndërtimi

Continue Reading

Trending