Connect with us

Aktuale

Padi ndaj Komunës së Prishtinës, subjekti afarist kërkon mbi 2 milion € kompenzim për objektin banesor që mbeti në gjysmë për t’u ndërtuar

Published

on

Gjykata Themelore e Prishtinës, ka caktuar ekspertizë gjeodezike në seancën e së enjtes, në rastin ku paditësi – subjekti juridik “Oti-com” Sh.p.k p, po kërkon kompensim të dëmit nga Komuna e Prishtinës-Drejtorati për Urbanizëm dhe anulimin e vendimit të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

Propozimin për caktimin e kësaj ekspertize e ka bërë përfaqësuesi i paditësit, avokati Arben Kelmendi, pas pranimit të ekspertizës financiare, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“E kam pranuar ekspertizën, e po ashtu referencën e tij se duhet të caktohet një ekspert gjeodet i licencuar, pasi që i njëjti pa ndihmën e një eksperti nga lëmia e gjeodezisë nuk ka pasur mundësi me përmbyll ekspertizën, sipas detyrave të dhëna në gjykatë, andaj propozojmë nxjerrjen e provës me ekspertin nga lëmia e gjeodezisë”, tha avokati Kelmendi.

Tutje, Kelmendi ia dorëzoi gjykatës provat me të cilat vërtetojnë se paditësi ka kryer të gjitha obligimet e kërkuara nga ana e Komunës, e të cilat kapin shumën totale 393 mijë e 603 euro, si dhe pagesën e korporatës energjetike për kyçje në rrjetin e distributorit në vlerë prej 11 mijë e 692 euro e 80 centë.

Avokati Kelmendi ka deklaruar se Kompania “Oti-com” Sh.p.k i ka paguar taksë deri më tani drejtorisë së Urbanizmit në Komunën e Prishtinës taksë në vlerë prej 400 mijë euro.

Madje, sipas fotografisë më poshtë, avokati Kelmendi thekson se Objekti i Kompanisë të cilin e përfaqëson, është larguar në bazë të ligjeve nga rruga, teksa një gjë e tillë nuk vlenë për objektin tjetër të ndërtuar në cep të rrugës.

Në këtë seancë mungoi prezent pala e paditur, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, e cila sipas gjykatëses Sadiku është ftuar në mënyrë të rregullt.

Ndryshe, sipas padisë së ushtruar më 18 qershor 2015, subjekti juridik – “Oti-com” Sh.p.k p, po kërkon kompensim të dëmit nga Komuna e Prishtinës-Drejtorati për Urbanizëm.

Ndërsa, me precizimin e padisë më 2 shkurt 2021, paditësi ka paditur Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, lidhur me vendimin e lëshuar nga ky organ.

Në vendimit e të paditurës thuhet kërkesa e paditësit është refuzuar me arsyetimin se pas shqyrtimit të ankesave është vërtetuar se nuk është plotësuar dokumentacioni i kërkuar.

Sipas padisë, e paditura nuk ka lëshuar lejen e ndërtimit të Bllokut I deri në ngritjen e kësaj padie, edhe pse paditësi disa herë ka kërkuar lëshimin e lejes së ndërtimit në formë të shkruar dhe gojarisht në takime zyrtare me personat kompetent.

Në padi thuhet se për shkak të mos lëshimit së lejes së ndërtimit të objektit Kalabria B-1, paditësi ka pësuar dëm material dhe jo material për shkak të prishjes së materialit ndërtimor, pagesës së qirasë të blerësve të banesave, pagesat e punëtorëve, shpenzimet lidhur me sigurimin e objekteve dhe mirëmbajtjes./Media Ndërtimi.

Aktuale

Energjia Elektrike pritet të shtrenjtohet sërish

Published

on

Mosekzekutimi i subvencionit prej 100 milionë eurove nga Qeveria e Kosovës para pak muajve tash mund t’i kushtojë Kosovës deri në 5 milionë euro në ditë import, ose mund të sjellë shtrenjtim të energjisë.

Kosovarët prej ditësh po përballen me reduktime të energjisë elektrike. E që të kjo të parandalohej, Zyra e Rregullatorit kishte propozuar një subvencionim prej 100 milion eurosh nga shteti i Kosovës.

Këto mjete qeveria i ndau që të blihet energji më e lirë, por që nuk u ekzekutuan asnjëherë.

Nga KEDS thonë se edhe në rast se kjo ndodhë, tash është vonë.

Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani, paralajmëron se Kosova mund të paguajë shifra marramendëse për import të rrymës muajve të dimrit.

Nga Shoqëria Civile thonë se mos ndarja e mjeteve për energjinë nga Qeveria, do të mund t’iu kushtojë kosovarëve me rritje enorme të tarifave të rrymës.

Në këto ditë  vendi ka prodhuar afër 120 mega vat në orë më pak sesa nga kërkesa e konsumatorëve.

Continue Reading

Aktuale

AKP shpalli shitjen e re të aseteve përmes likuidimit nr. 58 

Published

on

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) zyrtarisht ka shpallur shitjen e aseteve përmes likuidimit nr.58. Lista e tenderëve për privatizim me këtë valë të shitjeve përmban 40 asete/njësi atraktive të ndërmarrjeve shoqërore në Republikën e Kosovës, të cilat paraqesin një mundësi të shkëlqyer për zgjerim të biznesit apo iniciativa të reja biznesore në vendin tonë.

Kjo valë e shitjeve me të gjitha asetet e tenderuara është aprovuar në Bordin e Drejtorëve, kurse AKP i ka njoftuar paraprakisht të gjitha Komunat përkatëse se këto asete të ndërmarrjeve shoqërore do të privatizohen dhe ka shpallur njoftimin për tender në faqen e saj të internetit www.pak-ks.org dhe në mediat e shkruara dhe ato elektronike.

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.58 duhet të dorëzohen në “Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 7 shtator 2022, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Kurse hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30.

Bashkëlidhur (si më poshtë) gjeni shtegun me  listën e aseteve të tenderuara në këtë valë të shitjeve./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Reagon “Prishtina Parking” për kontratën prej 750 mijë euro

Published

on

Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” SH.A. sqaron opinionin publik rreth disa shkrimeve dhe reagimeve të aktivistëve politikë lidhur me vazhdimin e kontratës “Shërbime për Menaxhimin e Parkingjeve”, ku vlera indikative për 36 muajt e ardhshëm është 750,000.00€ (shtatëqind e pesëdhjetë mijë euro).

Ndërmarrja sqaron se kjo nuk është shuma që do t’i paguhet Operatorit Ekonomik, por në bazë të kontratës së nënshkruar, Ndërmarrja do t’i paguajë kompanisë 15 % të të hyrave për çdo shërbim që kryen kompania e kontraktuar nga Ndërmarrja.

Ta zëmë, nëse Operatori Ekonomik kryen shërbime nga të cilat Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” inkason 100€ (njëqind euro), nga kjo shumë 15 % e të hyrave (15€) do t’i marrë kompania e kontraktuar për të kryer shërbimet.

Gjithashtu në bazë të kontratës së nënshkruar, Operatori Ekonomik ka për obligim të furnizojë stafin me pajisje elektronike si telefona dhe printer digjital, ndërtimin e një server room, vijëzimin e të gjitha parkingjeve në të gjitha lagjet e Prishtinës, vendosjen e tabelave vertikale, mirëmbajtjen e sistemit, si dhe trajnimin e stafit për përdorimin e sistemit.

Është me rëndësi të theksohet se kompania e kontraktuar ka krijuar softuerin dhe tre aplikacione: aplikacioni ku palët paguajnë me sms, aplikacioni për banorët rezident si dhe aplikacioni për smart phone, ku për to është investuar një shumë e konsiderueshme e mjeteve nga kompania e kontraktuar.

Prishtina Parking me punën dhe angazhimin e treguar është shndërruar në një Ndërmarrje model në vend, andaj çdo tentim për të prishur imazhin nga informata të pasakta të sponzorizuara që kanë dështuar të implementojnë sisteme të tilla, është i papranueshëm për ne.

Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” SH.A. fton mediat dhe qytetarët që për çdo informatë të drejtohen pranë zyreve të Ndërmarrjes dhe të mos publikojnë njëanshëm qëndrime nga individë politik.

Continue Reading

Trending