Connect with us

Aktuale

Nuk ka leje ndërtimore për rregullimin e përrockës në Hajvali!

Published

on

Rregullimi i shtratit te përrockës ne Hajvali sipas hulumtimit të Raportit të Grupit Punues Për Projektet Kapitale në Fushën e Ujërave rezulton se ky projekt nuk ka leje ndërtimore, pëlqim ujor, e as pëlqim mjedisor.

-Vlera e kontratës është 380,290.40 EUR, vlera e tërësishme e pagesave te avansit 57,043.56 EUR, apo 15%.

-Situacioni I, II, III, IV, janë paguar ne vlerë prej 347,962.11 EUR.

-Vlera e tërësishme e mbikëqyrjes profesionale 12,929.87 EUR.

Zyrtari përkatës i njësisë kërkuese, i cili e ka iniciuar kërkesën për procedurat e prokurimit, e konfirmon se nuk ka pasur projekt kryesor, por procedurat e prokurimit janë zhvilluar vetëm në bazë te paramasës dhe parallogarisë.

Mbikëqyrjen profesionale te zbatimit te punëve e ka bërë Alb-Architect, pa projekt. Shtrohet pyetja se si e ka bërë mbikëqyrjen e kryerjes se punimeve, “Alb-Architect”, pa dokumentacion ndërtimor.

Për më shumë, kërkesa për inicimin e procedurave te prokurimit për projektin rregullimi i shtratit te përrockës në Hajvali, pa paramasë dhe parallogari te bashkangjitur, i përmbanë vetë 3 rreshta.

Nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor thonë se: Divizioni i Prokurimit nuk e kishte kthyer për plotësim ketë kërkesë për inicim te procedurës, por kishte vazhduar me procedura te prokurimit deri ne finalizim.

Ndërsa paramasën dhe parallogarinë për rregullimin e shtratit te përrockës në Hajvali nga Kabineti Politik i ish-Ministrit ne atë kohë, me e-mail i kishte dërguar te Njësia kërkuese me datën

07.08.2019, në të njëjtën datë me e-mail elektronik njësia kërkuese ia kishte dërguar Divizionit të Prokurimit, në bazë të kërkesës së ish-Drejtorit të ARPL-së./Media Ndërtimi.

Aktuale

Hapni dyert për instalimin e Valvulës Termostatike nga ekipet e autorizuara të Prishtina HeatSave

Published

on

Hapni dyert për ekipet e autorizuara ashtu që të përfitoni pajisjet si dhe instalimin e tyre falas. Pas nëntorit, këto pajisje së bashku me instalim do të kushtojnë deri në 500 euro për konsumator.

Andaj, nëse nuk do të jeni në shtëpi në datat e paralajmëruara për instalim në lagjen tuaj, ju lutem kontaktoni në 080099000 sa më parë, që të mos humbisni rastin për instalimin e pajisjeve të reja për radiatorët tuaj si:

Valvulës Termostatike e cila rregullon qarkullimin e ujit të ngrohtë nga sistemi i Ngrohtores Termokos deri tek radiatori.

Termo-Kokës e cila ndihmon në përcaktimin e temperaturës në radiator. Rrotullojeni për të caktuar temperaturën dhe për të kontrolluar shpenzimet e energjisë.

Alokatorit cili vendoset në radiator për të matur temperaturën dhe për të përcjellur shfrytëzimin e energjisë.

Prishtina HeatSave është investim 10M dollarësh nga Fondacioni i Mileniumit i Kosovës (MFK) & Korporata e Sfidave të Mileniumit (MCC), me qëllim të modernizimit të sistemit të matjes së shpenzimeve të ngrohjes përmes Termokos./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Raporti i UN-Habita alarmon qytetet botërore

Published

on

UN-Habitat sapo ka publikuar Raportin e tij vjetor të Qyteteve Botërore gjatë sesionit të njëmbëdhjetë të Forumit Urban Botëror, i cili u zhvillua në Katowice, Poloni nga 27 qershor deri më 30 qershor 2022.

I titulluar “Parashikimi i së ardhmes së qyteteve”, pikat kryesore të publikimit të vitit 2022 janë njohuri për të ardhmen e sferës urbane, bazuar në “tendencat, sfidat dhe mundësitë ekzistuese, si dhe kushtet përçarëse, duke përfshirë mësimet e vlefshme nga pandemia COVID-19”.

Në fakt, ai synon t’u paraqesë qyteteve mënyra për t’u përgatitur për sfidat e ardhshme dhe për të adresuar çështjet aktuale.

Meqenëse popullsia globale që jeton në zonat urbane do të rritet nga 56 përqind në 2021 në 68 përqind në 2050, kryesisht në Afrikë dhe Lindjen e Mesme, transformimi i qyteteve tona për të arritur një të ardhme më të mirë duhet të jetë një interes global.

Duke pasur nevojë urgjente për “zgjidhje inovative për zonat urbane për t’iu përgjigjur kësaj krize të trefishtë C të COVID, klimës dhe konfliktit”, siç deklarohet nga Nënsekretari i Përgjithshëm i OKB-së dhe Drejtori Ekzekutiv i UN-Habitat Maimunah Mohd Sharif, Raporti i Qyteteve Botërore 2022 bën thirrje për më shumë angazhim nga qeveritë kombëtare, rajonale dhe lokale dhe inkurajon adoptimin e mëtejshëm të teknologjive inovative dhe koncepteve të jetesës urbane./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Studentët e Arkitekturës të UP-së eksplorojnë ndërtimin e zonave urbane në Cottbus të Gjermanisë

Published

on

Studentët Behar Iberhysaj, Tringa Rama, Vanesa Nikqi, Dafina Balaj, Marina Frrokaj, ishin pjesë e Summer School – Introverted and Extroverted Spaces: Neë pedagogical approaches to the house and the city, në Cottbus të Gjermanisë, me dt. 11.06.2022 – 19.06.2022. Kjo vizitë është realizuar fal marrëveshjeve që Fakulteti i Arkitekturës ka me profesorët dhe universitetet në Gjermani.

Studentët kanë eksploruar se si është ndërtuar dhe përvetësuar hapësira urbane në disa territore në Cottbus përmes përjetimit të përvojës së tyre.

Gjate hulumtimit dhe punës së bërë janë përdorur metoda etnografike dhe vizuale për të identifikuar hapësirat që janë dhe mund të bëhen të dukshme dhe ato që janë dhe mund të mbeten të padukshme.

Qëllimi i shkollës verore ka qenë të rikonceptohet raporti mes shtëpisë dhe qytetit, duke reflektuar mbi nocionin se pjesët e dukshme dhe dimensionet prezentë e përbëjnë qytetin, ndërsa e padukshmja dhe jo-prezentja përfaqësojnë shtëpinë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending