Connect with us

Uncategorized

Ministria e Kulturës po kërkon punëtorë për gërmime Arkeologjike në Ulpianë

Published

on

Sfond për projektin: “Vazhdim i Projektit Kapital ‘Ulpiana 2021; Gërmime Arkeologjike dhe Hulumtime ndër-disciplinare”

 

Projekti “Vazhdim i Projektit Kapital “Ulpiana 2021; Gërmime Arkeologjike dhe Hulumtime ndër-disciplinare”, realizohet sipas Marrëveshjës së Mirëkuptimit Trepalëshe përfaqësuar nga Institutit Arkeologjik  i Kosovës (IAK) dhe udhëhiqet nga M.A. Milot Berisha (Phd Cand.)-Instituti Arkeolgjik i Kosovës, Arkeolog, Udhëheqës i projektit Ulpiana dhe Përgjegjës i Parkut Arkeologjik Ulpiana, në bashkëpunim me Prof.Dr.sc. Christophe J. Goddard, Drejtor i AOROC/ENS Paris, Francë dhe Dr.sc. Arben Hajdari, profesor dhe Arkeolog, Departamenti i Antropologjisë/Arkeologjisë, Universiteti i Prishtinës

Në kuadër të kësaj, në vazhdën e punimeve disa vjeçare me partnerët nga Franca dhe në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës, mbështetur dhe nga marrëveshja trepalëshe e mirëkuptimit, hulumtimet kërkimore (gërmime) arkeologjike dhe çasja ndër-disciplinare arkeobotanike, gjeomagnetike dhe gjeolelektrike që parashihet të bëhet në arealin e Parkut Arkeologjik Ulpiana. Synim primar ka mbledhjen e rezultateve shkencore arkeologjike, trajtimin e mostrave në laboratorët përkatës, konservimin e artefakteve, strukturave dhe promovimin arkeoturistik të Parkut Arkeologjik Ulpiana.

Sezoni 2021, fillon pas pregatitjeve që janë bërë si punë kabinetike, projektim dhe pastrim paraprak i tërë hapësirës së dezignuar prej mbi 3 hektarë që tashmë janë në shfrytëzim nga Instituti Arkeologjik i Kosovës-DTK/MKRS.

Shpall

KONKURS

Për rekrutimin e  punonjësëve teknik për zbatimin e projektit  “Vazhdim i Projektit Kapital ‘Ulpiana 2021; Gërmime Arkeologjike, Hulumtime ndër-disciplinare si dhe konsolidime, konservime e rregullime të infrastrukturës së Parkut Arkeologjik ULPIANA, me qëllim të promovimit arkeo-turistik”.

I.

Institucioni: Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sportit/ IAK

Titulli i punës:  Teknik Gërmimi-Dokumentimi

Numri i personave që do të rekrutohen: 3

Ditët angazhimi: 40

Kategoria funksionale /Koeficienti:

Një ditë = 23.00 Euro

 

Numri i referencës: 01-08/2021

Vendi: Parku Arkeologjik Ulpiana-Graçanicë

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Të ndjekin të gjitha udhëzimet e Arkeologut Udhëheqës
 2. Të zbatojnë procedurat e teknikave, praktikave dhe metodave të gërmimit dhe dokumentimit teknik si dhe të jenë të përgjegjshëm gjatë punimeve/gërmimeve të kuadrateve duke udhëzuar, përcjellë dhe punuar ngushtë me punëtorët fizik dhe me Arkeologët tjerë.
 3. Të ndjekin me përpikëri dokumentimin e detajuar të gjetjeve, artefakteve e ekofakteve dhe dokumentimin teknik të strukturave të zbuluara in situ.

Shkollimi i kërkuar, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale:

 1. Njohës me përvojë (teknik) i gërmimit/dokumentimit arkeologjik, me shkollim apo eksperiencë nga fusha e arkeologjisë apo disiplinave relevante.
 2. Të dorëzohet një CV me detaje të shkollimit dhe përvojës, veçanërisht përvojës në gërmimet arkeologjike.
 3. Së paku një rekomandim që dëshmon përvojën në këtë fushë.

 

II.

Institucioni: Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sport/ IAK

Titulli i punës:  Student (gërmues)

Numri i personave që do të rekrutohen:  4

Ditët angazhimi: 40

Kategoria funksionale /Koeficienti:

Një ditë = 18.00 Euro

 

Numri i referencës: 02-08/2021

Vendi: Parku Arkeologjik Ulpiana-Graçanicë

 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Të ndjekin të gjitha udhëzimet e Arkeologut Udhëheqës
 2. Marrin masat e lokalitetit dhe ndihmoni në gërmime
 3. Zbulojnë strukturat dhe ndihmoni në mirëmbajtjen e tyre
 4. Pastroni dhe mirëmbajnë objekte e gjetura

Shkollimi i kërkuar, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale:

 1. Studentët nga fushave përkatëse të afërta me Arkeologjinë ( Arkeologji, Histori, Antropologji, Arkitekturë a Art) me njohuri bazë mbi proceset e gërmimeve arkeologjike
 2. Të dorëzohet një CV me detaje të shkollimit dhe përvojës, veçanërisht përvojës në gërmime arkeologjike
 3. Së paku një rekomandim që dëshmon përvojën në këtë fushë.

III.

Institucioni: Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sport/ IAK

Titulli i punës:  Gjeodet

Numri i personave që do të rekrutohen:  1

Ditët angazhimi: 20

Kategoria funksionale /Koeficienti:

Një ditë = 23.00 Euro

 

Numri i referencës: 03-08/2021

Vendi: Prishtinë

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Përcaktojnë pikat referente marrin masat e lokalitetit
 2. Bene dhe piketimi e kudaranteve
 3. Përdor mjete te avancuara teknologjike për incizim gjeomekanik dhe gjeodezike
 4. Shënimin e shtresave historike me përdorimin e GIS-it
 5. Inventarizimin e gjetjeve me Total Station

 

Shkollimi i kërkuar, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale:

 1. Ekspert i gjeodezisë me njohuri për përdorimin e total station GPS/GIS me njohuri ne për aplikimin e këtyre teknologjive ne lëminë e arkeologjisë
 2. Të dorëzohet një CV me detaje të shkollimit dhe përvojës, veçanërisht përvojës në skicim
 3. Së paku një rekomandim që dëshmon përvojën në këtë fushë.

IV.

Institucioni: Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sport/ IAK

Titulli i punës:  Skicograf

Numri i personave që do të rekrutohen:  1

Ditët angazhimi: 40

Kategoria funksionale /Koeficienti:

Një ditë = 23.00 Euro

 

Numri i referencës: 04-08/2021

Vendi: Prishtinë

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Të ndjekin të gjitha udhëzimet e Arkeologut Udhëheqës
 2. Marrin masat e lokalitetit dhe i paraqet ato ne mënyre digjitale
 3. Skicon me dorë dhe ne mënyre digjitale objekte e gjetura

 

Shkollimi i kërkuar, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale:

 1. Studentët nga fushave përkatëse të afërta me Arkeologjinë ( Arkeologji, Arkitekturë a Art) me njohuri për vizatimin e planimetrive dhe materialit te luajtshëm arkeologjik
 2. Të dorëzohet një CV me detaje të shkollimit dhe përvojës, veçanërisht përvojës në skicim
 3. Së paku një rekomandim që dëshmon përvojën në këtë fushë.

V.

Institucioni: Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sport/ IAK

Titulli i punës:  Punëtor

Numri i personave që do të rekrutohen:  12

Ditët angazhimi: 40

Kategoria funksionale /Koeficienti:

Një ditë = 20.00 Euro

 

Numri i referencës: 05-08/2021

Vendi: Prishtinë

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Të ndjekin të gjitha udhëzimet e Arkeologut Udhëheqës
 2. Ndihmojnë në marrjen e masave të lokalitetit
 3. Asistojnë në gërmime sipas udhëzimeve te Arkeologut Udhëheqës

 

Shkollimi i kërkuar, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale:

 1. Punëtor krahu me njohuri për njohuri bazë mbi proceset e gërmimeve arkeologjike
 2. Të dorëzohet një CV me detaje e përvojës, veçanërisht përvojës në gërmim
 3. Së paku një rekomandim që dëshmon përvojën në këtë fushë.

 

Institucioni: Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sport/ IAK

Titulli i punës:  Restaurator-Konservator

Numri i personave që do të rekrutohen: 2

Ditët angazhimi: 40

Kategoria funksionale /Koeficienti:

Një ditë = 23.00 Euro

 

Numri i referencës: 06-08/2021

Vendi: Prishtinë

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Të ndjekin të gjitha udhëzimet e Arkeologut Udhëheqës
 2. Analizojnë përmbajtjen fizike/kimike te materialeve të lokalitetit dhe jep rekomandime për teknikat e konservimit/konsolidimit.
 3. Zbaton punët mirëmbajtëse dhe konservuese/konsoliduese ne lokalitet.
 4. Njohës me përvojë i konservimit të artefakteve, fragmenteve dhe strukturave arkeologjike qoftë të luajtshme ose të paluajtshme.

Shkollimi i kërkuar, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale:

 1. Ekspert i konservimit nga fusha të afërta me Arkeologjinë ( Konservim/Arkeologji, Konservim/ Arkitekturë etj)
 2. Të dorëzohet një CV me detaje të shkollimit dhe përvojës, veçanërisht përvojës në konservim
 3. Së paku një rekomandim që dëshmon përvojën në këtë fushë.

 

Përzgjedhja e kandidateve:

Përzgjedhja e kandidateve  do të bëhet nga komisioni profesional  përmes intervistimit të secilit kandidat që i plotëson kushtet dhe kriteret e përcaktuara në këtë konkurs.

 

Procedurat e konkurrimit:

 

Konkursi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar që i plotësojnë kriteret e përcaktuara në konkurs.

Përparësi kanë kandidatët me njohje të gjuhëve të huaja, (Anglisht dhe Frengjisht).

 

 

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT

 

Data e aplikimit është nga 06.08.2021.

 

Dokumentacioni i kandidateve duhet të dërgohet deri me 13.08.2021 në adresën:

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit /Departamenti Trashëgimisë Kulturore për Projektin “Vazhdim i Projektit Kapital ‘Ulpiana 2021; Gërmime Arkeologjike dhe Hulumtime ndër-disciplinare”.

Infrastrukturë

Brigada e Zjarrfikësve-Prishtinë merr pajisje të reja operuese

Published

on

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama së bashku me Zëvendës Shefin e Misionit të Ambasadës Amerikane në Kosovë, Nicholas J. Giacobbe, Jr, ishim prezent në ceremoninë e nënshkrimit të donacionit nga Shefi i Bashkëpunimit të Mbrojtjes së Amerikës në Kosovë Major Ryan Conley, dhe Zëvendës Komandanti i Brigadës së Zjarrfikësve, Malë Gashi.

“Uroj që këto pajisje të shërbejnë në fuqizimin dhe ngritjen e kualitetit të shërbimeve për sigurinë e qytetarëve të Prishtinës, në raste emergjente e të fatkeqësive.

Falënderoj Komandën Ushtarake të 🇺🇸 për 🇪🇺, të cilët nëpërmjet programit për Ndihmë Humanitare, në koordinim me Zyrën për Bashkëpunim në Mbrojtje, kanë mbështetë këtë donacion.”, tha kryetari Rama./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Uncategorized

Rëndësia e gjelbërimit urban dhe pyllit vertikal mbi ekosistemin

Published

on

Praktikat e urbanizmit të paplanifikuar dhe shndërrimi i hapësirave të gjelbra në gri janë “zhvilluesit” më të shpejtë të zonave urbane. Duke u njohur me efektet e ishullit të nxehtësisë urbane, kthimi ndaj natyrës siç është gjelbërimi vertikal do të ishte zgjidhje alternative për një zhvillim të qëndrueshëm.

Nxehtësia e gjeneruar nga trafiku, aktivitetet industriale, ndërtimet dhe të ngjashme ndikojnë në shkatërrimin e biodiversitetit duke bërë që temperatura e ajrit në mjediset urbane të jetë më e lartë se në vendet rurale. Hapësirat e gjelbra bëjnë që qytetet të jenë më eko-miqësore me zhvillim holistik (tre-dimensional).

Sipas organizatës Ec Ma Ndryshe, koncepti i gjelbërimit urban nuk nënkupton vetëm mbjelljet konvencionale në parqe dhe hapësirat publike që jemi mësuar t’i hasim por edhe forma të tjera si përfshirja e gjelbërimit vertikal në ndërtesa, muret e gjalla në vend të fasadave, çatitë e gjelbra në vend të atyre të zakonshme etj.

Vlen të theksohet se më shumë se 70% e investimeve në Kosovë janë investime në ndërtim dhe ky sektor në tërësi është punëdhënësi më i madh në Kosovë në sektorin privat, ku vetëm gjatë dekadës së fundit ka dyfishuar numrin e të punësuarve.

Ajo çka dëmton më së shumti hapësirat e gjelbra janë padyshim numri i lartë i ndërtimeve pa leje, ku në Kosovë janë regjistruar 352,836 ndërtime pa leje.

Vetëm në 3 muajt e parë të vitit 2022 në Prishtinë janë dhënë më shumë se 40 leje ndërtimore dhe nga ky numër më shumë se 30% janë objekte shumë banesore. Ndërsa në vitin 2021 janë lëshuar 171 leje ndërtimi, nga të cilat afro 50% janë objekte shumë banesore me afarizëm. Ajo çka vlen të cekët bazuar edhe në të dhënat e mësipërme të ofruara nga vet Komuna e Prishtinës është se pjesa më e madhe e tyre vazhdojnë të mos i japin prioritet proporcionit në mes sipërfaqes së gjelbëruar dhe sipërfaqes së pllakosur.  Zbatimi i proporcionit përveç aspektit estetik është i nevojshëm ne radhë të parë për gjendjen psiko-fizike të banorëve që jetojnë aty dhe më pas për plotësimin e rregullores që parasheh shteti i Kosovës.

Bazuar në të dhënat e mësipërme të marra nga ASK-ja, zgjidhja më premtuese shihet pyllëzimi vertikal. Bimët ndihmojnë në parandalimin e reflektimit dhe uljen e rrezatimit diellor duke krijuar një mikroklimë të brendshme jo të dëmshme për njerëzit, rregullojnë lagështinë e ajrit, prodhojnë oksigjen, thithin dioksidin e karbonit, ulin temperaturën e ndërtesës përmes së cilës reduktohet kërkesa për konsum të energjisë, reduktojnë zhurmën duke lehtësuar kështu rritjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të ekosistemit.

Modeli i pyllëzimit vertikal u përfshi për herë të parë në projektin e arkitektit Stefano Boeri në qytetin e Milanos në vitin 2014. Ai projektoi dy ndërtesa që do kishin bimë dhe të cilat siguronin një sasi vegjetacioni të barabartë me 30,000 metra katrorë pyll duke përfshirë dru, shkurre, pemë, shumëvjeçare. Ndërtesat janë projektuar për të mos penguar rritjen e drurëve.

Ndërtesa që përfshijnë pyllëzim vertikal janë ndërtuar edhe në Kinë, ndërsa pritet të ndërtohen edhe në vende të tjera si në Holandë përmes së cilës bimët çdo vit do të thithin 50,000 kilogramë CO2 dhe prodhojnë 13,750 kilogramë oksigjen./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Uncategorized

Komuna e Deçanit nën hetime për pronat e Manastirit, nuk zbatoi vendimin e Kushtetueses

Published

on

Prokuroria Themelore e Pejës ka nisur hetime ndaj Komunës së Deçanit për moszbatimin e një vendimi të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës – të vitit 2016 – përmes të cilit, Manastirit të Deçanit i njihet pronësia edhe mbi 24 hektarë tokë.

Nisjen e hetimeve për këtë rast e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Pejës, Agim Kurmehaj.

“Po, hetimet i kemi filluar. Procedura është te ne, kaq mund të them tani. Janë duke u marrë disa veprime në këtë drejtim”, ka thënë shkurtimisht Kurmehaj.

Nisja e hetimeve vjen gati nëntë muaj pasi Gjykata Kushtetuese e Kosovës i ka dërguar një letër kryeprokurorit të atëhershëm të shtetit, Aleksandër Lumezi, në të cilën është thënë se “i takon Prokurorisë së Shtetit të ndërmarrë veprime” për moszbatimin e aktgjykimeve, në përputhje me kompetencat e saj ligjore.

Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD), Ehat Miftaraj, thotë se nisja e hetimeve të tilla nga ana e Prokurorisë së Shtetit është një praktikë që nuk ka ndodhur më parë.

Ai shpreh dyshime nëse ky institucion ka bazë ligjore për t’i kryer këto hetime.

“Përderisa Kodi Penal i Republikës së Kosovës dhe Kodi i Procedurës Penale e përcaktojnë në mënyrë të qartë se institucioni i Prokurorit të Shtetit ka të drejtë të iniciojë apo të fillojë hetime në rastet kur nuk bëhet zbatimi i vendimeve gjyqësore të gjykatave të rregullta, një sanksion i tillë në Kodin Penal të Kosovës nuk ekziston sa i takon moszbatimit të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese”, thotë Miftaraj për Radion Evropa e Lirë.

Në një deklaratë të mëhershme për REL-in, njëri nga hartuesit e Kushtetutës së Kosovës, Arsim Bajrami, njëherësh profesor i së drejtës kushtetuese, ka thënë se në ligj apo Kushtetutë nuk ekziston ndonjë sanksion konkret – penal apo çfarëdo qoftë – për subjektet që refuzojnë t’i zbatojnë vendimet e Gjykatës Kushtetuese.

Ish-anëtari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Kadri Kryeziu, ka deklaruar, po ashtu, më herët për REL-in se vendimi i Gjykatës Kushtetuese “është çështje e përfunduar” dhe se institucionet e Kosovës duhet ta zbatojnë atë.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë në një konferencë për media më 1 qershor se Qeveria nuk është përgjegjëse për zbatimin e këtij vendimi dhe ka kundërshtuar përmbajtjen e tij.

“Janë të panumërta shkeljet” nga ana e Gjykatës Kushtetuese, ka thënë Kurti, për të shtuar se ai ka insistuar vazhdimisht në nisjen e dialogut me priftërinjtë kryesorë të Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending