Connect with us

Infrastrukturë

Ministria e Jashtme s’i raporton kontratat milionëshe për blerjen e tri objekteve për ambasada

Published

on

Mbi 10 milionë euro janë shpenzuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD) për t’i blerë tri objekte të ambasadave të Kosovës në tri shtete të ndryshme si dhe një veturë (kombi) për një ambasadë tjetër.

Edhe pse ka nënshkruar katër kontrata publike, ministria përkatëse nuk i ka raportuar ato në raportin vjetor të kontratave publike për vitin 2023. Kjo gjetje është bërë publike në raportin e auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit.

Sipas kësaj gjetje, në raportin vjetor të kontratave të nënshkruara publike të MPJD-së për vitin 2023, nuk janë raportuar kontratat për blerjen e ambasadave të Kosovës në Londër, Senegal dhe në Kroaci, të cilat të gjitha janë nënshkruar gjatë vitit 2023.

Objekti i ambasadës së Kosovës në Londër është blerë 6,771,115 euro, e nënshkruar me datë 23.03.2023; objekti i ambasadës së Kosovës në Senegal është blerë 1,600,000 euro, e nënshkruar me datë 23.02.2023; ndërkaq, në Kroaci është blerë objekti i ambasadës në vlerë 2,950,000 euro, e nënshkruar me datë 12.12.2023.

Përveç këtyre, Ministria e Jashtme ka blerë edhe një veturë (kombi) për ambasadën e Kosovës në Bruksel në vlerë 60,150 euro me datë 15.12.2023, për të cilën ZKA thotë se nuk është raportuar në raportin e vitit 2023.

Neni 17.3 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik obligon që në fund të vitit autoritetet kontraktuese do të hartojnë një raport përmbledhës vjetor për çdo kontratë publike që është nënshkruar në vitin fiskal paraprak.

Sipas ZKA-së, kontratat e nënshkruara nga Misionet Diplomatike dhe Konsullore (MDK) nuk ishin përfshirë në raportin vjetor të kontratave publike si pasojë e pamundësive teknike pasi që procedurat e zhvilluara të MDK-ve nuk kryhen përmes sistemit të e-prokurimit dhe nuk mund të gjenerohet raporti përmbledhës.

Megjithatë, ZKA vlerëson se mospërfshirja e kontratave të realizuara për MDK-të në raportin e kontratave të nënshkruara publike nuk pasqyron një gjendje reale të kontratave të realizuara në vitin 2023. “Po ashtu, duke pas parasysh faktin që këto kontrata përfshijnë 98% të buxhetit të realizuar për investime kapitale nga ministria”- shkruan në raport.

Për këtë gjetje, ZKA ka rekomanduar Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës që në bashkëpunim me “Komisionin Rregullativ për Prokurim Publik” (KRPP) duhet të ndërmarrin masa në gjetjen e një alternative të qëndrueshme për përfshirjen e të gjitha kontratave të realizuara nga MDK-të, në kuadër të raportit vjetor të kontratave të realizuara publike, me qëllim të pasqyrimit të gjendjes reale të kontratave të realizuara të ministrisë.

Sipas të dhënave të ZKA-së, buxheti final për investime kapitale të MPJD-së, ishte 12,705,000 euro dhe prej tyre gjatë vitit 2023 ishin shpenzuar 11,760,746 euro. Këto shpenzime kanë të bëjnë me blerjen e objekteve të ambasadave në MDK, blerje të veturave për MDK, furnizim me pajisje të teknologjisë informative etj./Media Ndërtimi

Infrastrukturë

Komuna e Ferizajt nuk mbledh paratë për lejet ndërtimore e tatimin në pronë

Published

on

Borxhet ndaj Komunës së Ferizajt vazhdimisht po rriten sipas ZKA-së.

Më së shumti borxhe Komunës së Ferizajt po i vijnë nga tasktat për lejet e ndërtimit dhe tatimi në pronë.

Sipas ZKA-së Komuna e Ferizajt nuk ka pasur menaxhim efektiv në mbledhjen e borxheve.

ZKA tregon se në raport me vitin 2022, në vitin 2023 borxhet janë rritur për 857 mijë e 337 euro e 30 centë.

“Sipas komunës gjendja ekonomike e sociale e komunës, ka ndikuar, deri te mos pagesa e borxheve tek tatimi në pronë, derisa sa i përket bizneseve komuna nuk na ka dhënë ndonjë arsye konkrete pse nuk është duke ndërmarr veprime për inkasim” – thuhet mes tjerash në raportin e ZKA-së.

Auditori i Përgjithshëm thotë se mos marrja e veprimeve për mbledhjen e borxheve ndikon në përkeqësimin e performancës së inkasimit, ndikohet trendi negativ i rritjes si dhe reflekton negativisht në financimin dhe realizimin e projekteve nga të hyrat vetanake.

“Kryetari duhet të siguroj që po shqyrtohen në mënyrë aktive të gjitha opsionet e mundshme, duke vendosur politika dhe rregullore me qëllim të rritjes së efikasitetit në mbledhjen e borxheve duke shqyrtuar gjitha masat në pajtim me ligjin, ndaj operatorëve të cilët nuk i përmbushin obligimet” – është rekomandimi i ZKA-së për kryetarin e Ferizajt.

Komuna e Ferizajt është pajtuar me gjetjen e ZKA-së.

Kjo Komunë është vlerësuar me “Opinion të kualifikuar” i cili formulohet kur janë zbuluar keqdeklarime dhe/ose mospajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një grumbull, “që janë të barabartë me ose e tejkalojnë nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si tërësi; ose kur keqdeklarimi dhe/ose mospajtueshmëria e zbuluar brenda një klase të caktuar transaksionesh është i barabartë ose e tejkalon nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur për këtë klasë të transaksioneve”.

Agim Aliu, kryetari i Ferizajt ka konfirmuar pranimin e raportit dhe i ka thënë ZKA-së se brenda 30 ditësh do e dorëzoj planin e veprimit për adresimin e rekomandimeve të ZKA-së.

Për vitin 2022, Ferizaj kishte pranuar 19 rekomandime nga ZKA. Sipas raportit, vetëm 6 rekomandime janë zbatuar kurse 13 nuk janë zbatuar./Media Ndërtimi

Continue Reading

Infrastrukturë

Qyteti i Barcelonës po përgatitet të organizojë edicionin e 15-të Manifesta

Published

on

Qyteti i Barcelonës dhe rajoni po përgatiten të presin Manifestën, bienalen nomade evropiane të artit, arkitekturës dhe urbanizmit, e cila do të festojë edicionin e saj të 15-të më 8 shtator 2024. Ngjarja do të zhvillohet në dymbëdhjetë qytete gjatë dymbëdhjetë javëve, ku një listë e gjerë pjesëmarrësish do të materializojë projekte që synojnë riimagjinimin e së ardhmes përmes artit dhe arkitekturës.

Edicioni i parë i Manifesta u zhvillua në Roterdam në vitin 1996. Gjatë 14 edicioneve të mëparshme përgjatë 25 viteve, ai ka vizituar qytete të ndryshme evropiane si Luksemburgu, Ljubljana, Frankfurt, San Sebastián, Trentino-Tirol Jugor, Murcia, Genk, Shën Petersburg, Cyrihu, Palermo, Marsejë dhe Prishtinë. Një nga shtyllat kryesore të Manifesta bazohet në kërkimin kritik urban, duke promovuar ndërtimin e komuniteteve dhe programeve kulturore me një identitet lokal që veprojnë si agjentë ndryshimi. Ndërsa karakteri nomad është një shenjë dalluese e ngjarjes, çdo qytet punon me komunitetet artistike lokale, qytetarët dhe organizatat për të realizuar projekte që adresojnë çështjet e natyrshme të vendndodhjes.

Për këtë edicion të ardhshëm, Barcelona paraqiti kandidaturën e saj për të pritur Manifesta me premisën për të rimenduar marrëdhëniet midis qendrës historike të qytetit dhe rrethinave të tij urbane dhe natyrore, duke përfshirë lumenjtë, malet dhe Detin Mesdhe. Për më tepër, ai synon të rishqyrtojë funksionet aktuale të këtyre zonave në lidhje me Barcelonën.

Edicioni i 15-të i Manifesta do të eksplorojë sfidat urbane, mjedisore dhe politike me të cilat duhet të përballet rajoni metropolitane dhe se si këto ndikojnë në zonë, duke i projektuar gjithashtu këto çështje në kontinentin evropian dhe në pjesën tjetër të botës.

Kuadri konceptual i programit Manifesta 15 fokusohet në eksplorimin e mënyrave të reja të jetesës në harmoni me mjedisin natyror dhe anasjelltas. Pjesëmarrës nga disiplina të ndryshme janë ftuar të zhvillojnë projekte dhe ndërhyrje të përshtatura në mënyrë specifike për secilin kontekst në vendndodhje të ndryshme në të dymbëdhjetë qytetet.

Programi organizohet në tre kategori tematike dhe gjeografike: Balancimi i konflikteve në deltën e Llobregatit, Kujdesi dhe kujdesi për veten, i cili do të zhvillohet në malet Collserola dhe zonën e Vallès, dhe Imagjinimi i së ardhmes në zonën e lumit Besòs dhe bregun verilindor.

Për më tepër, gjatë Manifestës 15, do të organizohen FocusWeeks, javë të dedikuara për të diskutuar tema të ndryshme specifike për çdo qytet pritës. Për të inauguruar secilën prej këtyre FocusWeeks, do të ndërtohet një “selinë e lëvizshme” në bashkëpunim me studentët nga IAAC (Instituti për Arkitekturën e Avancuar të Katalonjës), i cili do të veprojë si një qendër kulturore dhe hapësirë ​​e lëvizshme e komunitetit për të pritur aktivitete të ndryshme në çdo vend ku është. ngritur.

Manifesta 15 fton vizitorët të eksplorojnë hapësira të ndryshme ikonike të arkitekturës dhe historisë katalanase, si dhe të eksplorojnë rrugët brenda qyteteve pritëse të ngjarjes. Në këtë mënyrë, së bashku me projektet e përshtatura dhe të ndërtuara posaçërisht për bienalen, synohet të nxisë reflektimin mbi mjedisin e ndërtuar dhe natyror, drejt së ardhmes dhe ndryshimit, duke njohur fuqinë e arteve për të katalizuar transformimin shoqëror./Media Ndërtimi

Continue Reading

Infrastrukturë

Hapet tenderi i projektit 7 milionë euro që ndërlidhë lagjen “Arbëria” me Pallatin e Rinisë

Published

on

Komuna e Prishtinës e ka hapur sot garën për tenderin me vlerë të parashikuar prej afro shtatë milionë eurosh për projektin që do të ndërlidhë lagjen “Arbëria” me Pallatin e Rinisë.

Afati i fundit për pranimin e ofertave për këtë tender është 14 gushti.

Sipas njoftimit të Komunës së Prishtinës, tenderi është titulluar: “Ndërtimi i ishullit urban Arbëri-Pallati i Rinisë” dhe vlera e parashikuar e kontratës është saktësisht 6.76 milionë euro.

Kompanitë e interesuara të marrin pjesë në tender janë njoftuar që të dërgojnë ofertat përmes platformës së prokurimit online, e-prokurimi.

“Projekti për këtë aktivitet për arsye të madhësisë që përmban fajlli, nuk ka mundësi që të ngarkohet në platformë. Andaj, secili OE i interesuar mund të vijë ta marrë projektin në zyrat e prokurimit me CD”, thuhet në njoftimin e Komunës së Prishtinës.

Continue Reading

Trending