Connect with us

Infrastrukturë

Ministria e Bujqësisë premton përkrahje për kultivuesit e bimëve mjekësore dhe aromatike

Published

on

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, përmes programeve mbështetëse do të zgjerojë përkrahjen për kultivuesit dhe përpunuesit e bimëve mjekësore dhe aromatike, me qëllim që ky nënsektor t’i shtojë edhe më tej kapacitetet për prodhim dhe përpunim.

Mbështetjen për këtë nënsektor e ka premtuar Ministri Faton Peci, gjatë vizitës së veprimtarisë që e ushtron në këtë nënsektor agrobiznesi “Biosource Sh.p.k”,  në Gusar të Komunës së Istogut.

“Gjatë kësaj vizite u njoftova nga afër me procesin e  kultivimit dhe përpunimit të bimëve mjekësore dhe aromatike, nënsektor ky që po rezulton të jetë shumë profitabil dhe përmes saj fermerët në vendin tonë po arrijnë që krahas sigurimit të të ardhurave shumë të mira, të depërtojnë edhe në tregun evropian. Duke parë suksesin e këtyre kultivuese, në vazhdimësi përkrahja institucionale për ta do të zgjerohet me qëllim të fuqizimit të mëtejmë të tyre”, ka thënë Ministri Peci.

Ndryshe, ky agrobiznes me aktivitete bujqësore merret tash e 40 vite, dhe krahas kultivimit të bimëve mjekësore dhe aromatike, kultivon edhe drithëra, kultura pemëtare dhe perimtare.

Në sipërfaqet e këtij agrobiznesi kultivohen  7 ha mollë, 45 ha grurë, 2 ha shalqi, 25 ha misër, 20 ha thekër organike, 21 ha kamomil organik, si dhe mbarështojnë rreth 40 krerë lopë qumështore./Media Ndërtimi.

Infrastrukturë

Pompa e derivateve në Mramor përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin!

Published

on

Drejtoria e Inspekcionit – Komuna e Prishtinës, Florian Dushi bashkë me përfaqësues të Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” sh.a. vizituan objektin – pompën jofunksionale të derivateve në fshatin Mramor e cila përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin.

Përveç tjerash, në objektin në fjalë inspektorët e Komunës së Prishtinës kanë hasur edhe në rezervuarë për të cilët dyshohej se ka akoma mbetjet ë derivateve.

Pas inspektimit të drejtpërdrejtë të këtij lokacioni dhe të objektit, Drejtoria e Inspekcionit ka marrë masa mbrojtëse duke e ndaluar hyrjen e personave të paautorizuar në atë lokacion që përbënë rrezik të lartë deri në një vendim tjetër të organeve kompetente komunale./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

Aprovohet programi me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh për sektorin e energjisë të Kosovës

Published

on

Bordi i drejtorëve të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC) kanë aprovuar Programin Kompakt të Kosovës me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh – investimi më i madh në sektorin e energjisë të Kosovës, si dhe një gur themel që mundëson tranzicionin energjetik të Kosovës.

“Lajm i mrekullueshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës! Jam falënderuese ndaj ekipeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kosovës, krenare me ekipin e Kosovës, si dhe e nderuar që kam udhëhequr këto negociata!”, deklaroi ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

KRU Prishtina “dallavere” me pagesat e pranuara nga konsumatorët

Published

on

Paraqitja e pasqyrave financiare, pasqyra e pozicionit financiar duhet të prezantoj pozicionin financiar në datën e raportimit, duke prezantuar gjendjen e aktiveve, detyrimit si dhe kapitalin neto, mbi bazën e të dhënave kontabël në po të njëjtën datë.

Kompania në regjistrat kontabël ka të regjistruar një shumë financiare prej 712,872€ e cila ishte krijuar si rezultat i pagesave të konsumatorëve të ndryshëm ndër vite.

Ne kemi vërejtur se kompania nuk ka dhëna të sakta lidhur me klientët/konsumatorët e tillë dhe si rrjedhojë kjo vlerë ishte regjistruar në zërin kontabël me përshkrimin “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme”.

Sipas zyrtarëve të kompanisë, kjo kishte ndodhur si pasojë e vështirësive në identifikimin e konsumatorëve me rastin e shkarkimit të pagesave nga llogaria bankare.

Sipas zyrtarëve përgjegjës, ky është një problem i bartur që nga fillimi i vitit 2003, kur ka filluar të mbahet në analitikë gjendja e konsumatorëve.

Mos identifikimi i klientëve të cilët kanë paguar në llogari të kompanisë, rritë rrezikun që obligimet e konsumatorëve ndaj kompanisë të mos jenë të sakta, dhe klientët të paguajnë më shumë apo më pak sesa është borxhi faktik.

Rekomandimi i Zyrës së Auditorit është që Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, që janë marrë veprimet e duhura për të identifikuar konsumatorët, paratë e të cilëve janë grumbulluar në llogarinë “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme” dhe zbritjet e llogarive të arkëtueshme t’i alokohen secilit klientë/konsumatorë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending