Connect with us

Infrastrukturë

Komuna e Prishtinës ‘kurdis’ tenderin për ndërtimin e rrugës Nekibe Kelmendi

Published

on

𝐊𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢𝐧𝐞̈𝐬 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐤𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐤𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐮𝐞𝐬𝐞 𝐧𝐞̈ 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢𝐧 𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐤𝐮𝐫𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐢𝐭 𝐩𝐞̈𝐫 𝐍𝐝𝐞̈𝐫𝐭𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐑𝐫𝐮𝐠𝐞̈𝐬 𝐍𝐞𝐤𝐢𝐛𝐞 𝐊𝐞𝐥𝐦𝐞𝐧𝐝𝐢, 𝐅𝐚𝐳𝐚 𝐈𝐈𝐈

𝐊𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢𝐧𝐞̈𝐬 𝐤𝐮𝐫𝐝𝐢𝐬 𝐤𝐞̈𝐭𝐞̈ 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐤𝐮𝐫𝐢𝐦𝐢 𝐩𝐞̈𝐫 𝐧𝐣𝐞̈ 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐭𝐞̈ 𝐜𝐚𝐤𝐭𝐮𝐚𝐫 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐤

Rrjeti i Organizatave Jo-Qeveritare AVONET shpreh shqetësimin e thellë lidhur me vendosjen e kritereve diskriminuese në aktivitetin e prokurimit të projektit për ndërtimin e rrugës Nekibe Kelmendi, Faza III (referuar si Prokurimi 616-24-1921-5-1-1). Këto kritere diskriminuese po shkelin në mënyrë flagrante Ligjin për Prokurimin Publik dhe dispozitat e Ligjit Nr. 05/L -021 Për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Në këtë kohë kur po përpiqemi të promovojmë integritetin, barazinë dhe përgjegjshmërinë në të gjitha sferat e veprimtarisë publike, është e papranueshme që prokurimi publik të vazhdojë të jetë subjekt i diskriminimit në çdo formë. Krijimi i një procesi të drejtë dhe transparent për prokurimin e kontratave publike është thelbësor për ruajtjen e besueshmërisë në institucionet tona dhe për sigurimin e qëllimeve të përbashkëta të zhvillimit.

𝗦𝗶 𝗸𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗸𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝘂𝗲𝘀, 𝗶 𝘀𝗵𝗽𝗿𝗲𝗵𝘂𝗿  𝗻𝗲̈ 𝗱𝗼𝘀𝗷𝗲𝗻 𝗲 𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝘁 𝗻𝗲̈ 𝗳𝗷𝗮𝗹𝗲̈ 𝗲̈𝘀𝗵𝘁𝗲̈ 𝗸𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮 𝗽𝗲̈𝗿 𝗻𝗷𝗲̈ 𝘁𝗿𝗮𝗸𝘁𝗼𝗿 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗺𝗲 𝗸𝗿𝗲𝗵 𝗺𝗶𝗻 𝟴𝗺 𝗽𝗲̈𝗿 𝗽𝗿𝗲𝗿𝗷𝗲𝗻 𝗲 𝗱𝗿𝘂𝗻𝗷𝗲𝘃𝗲 𝗻𝗲̈ 𝗯𝗿𝗲𝘇 𝗿𝗿𝘂𝗴𝗼𝗿, 𝗸𝘂 𝗶 𝗻𝗷𝗲𝘁𝗶 𝗲̈𝘀𝗵𝘁𝗲̈ 𝗶 𝗽𝗮 𝗯𝗮𝘇𝗲̈ 𝗽𝗲̈𝗿 𝘀𝗵𝗸𝗮𝗸 𝘀𝗲 𝗻𝗲̈ 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗺𝗮𝘀𝗲̈𝗻 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝗶𝘁 𝗻𝘂𝗸 𝗲𝗸𝘇𝗶𝘀𝘁𝗼𝗻 𝗻𝗱𝗼𝗻𝗷𝗲̈ 𝗽𝗼𝘇𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗲̈𝗿 𝗽𝗿𝗲𝗿𝗷𝗲𝗻 𝗲 𝗱𝗿𝘂𝗻𝗷𝗲̈𝘃𝗲, 𝗻𝗲̈ 𝗸𝘂𝗮𝗱𝗲̈𝗿 𝘁𝗲̈ 𝗮𝗸𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗲𝘁𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗽𝗿𝗼𝗸𝘂𝗿𝗶𝗺𝗶𝘁 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸 𝗻𝗲̈ 𝗳𝗷𝗮𝗹𝗲̈. 𝗚𝗷𝗶𝘁𝗵𝗮𝘀𝗵𝘁𝘂, 𝗸𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮 𝗽𝗲̈𝗿 𝗽𝗼𝘀𝗲𝗱𝗶𝗺𝗶𝗻 𝗲 𝗴𝗷𝘆𝘀𝗺𝗲̈𝗿𝗶𝗺𝗼𝗿𝗸𝗶𝗼𝘀 (𝟵𝟬 𝘁𝗼𝗻) 𝗽𝗲̈𝗿 𝗯𝗮𝗿𝘁𝗷𝗲𝗻 𝗲 𝗺𝗷𝗲𝘁𝗲𝘃𝗲 𝗲̈𝘀𝗵𝘁𝗲̈ 𝗸𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿 𝗶 𝗽𝗮𝗻𝗲𝘃𝗼𝗷𝘀𝗵𝗲̈𝗺, 𝗽𝗲̈𝗿 𝘀𝗵𝗸𝗮𝗸 𝘀𝗲 𝗲 𝗻𝗷𝗲𝗷𝘁𝗮 𝗻𝘂𝗸 𝗸𝗲̈𝗿𝗸𝗼𝗵𝗲𝘁 𝗮𝘀𝗻𝗷𝗲̈𝗵𝗲𝗿𝗲̈ 𝗺𝗲 𝗸𝗲̈𝘁𝗲̈ 𝗹𝗹𝗼𝗷 𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗮𝘁𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗯𝗮𝗿𝘁𝗷𝗲.

Në këtë kontekst, ne si Rrjeti i Organizatave Jo-Qeveritare AVONET, kërkojmë nga Autoriteti Kontraktues (Komuna e Prishtinës) të rivlerësojnë menjëherë kriteret e përdorura në prokurimin e projektit për ndërtimin e rrugës Nekibe Kelmendi, Faza III, dhe të korrigjojnë çdo element diskriminues nga procesi i prokurimit. Pasi që kriteret ekzsituese janë vendosur për të favorizuar një operator të caktuar ekonomik.

Po ashtu, ne i bëjmë thirrje autoriteteve kompetente të ndërmarrin masa konkrete për të siguruar se të gjitha procedurat e prokurimit janë në përputhje me standardet ligjore dhe parimet e barazisë dhe drejtësisë.

AVONET konsideron se në rastin në fjalë ka shkelje të dispozitave materiale penale, konkretisht ka shkeleje që ndërlidhen me nenin 414 (Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar) dhe nenin 415 (Keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik) të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Andaj, ftojmë Autoritetin kontraktues të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm me qëllim evitimin e shkeljeve dhe keqpërdorimeve në rastin në fjalë.

Rrjeti i Organizatave Jo-Qeveritare AVONET është i përkushtuar për të promovuar drejtësinë dhe transparencën në institucionet tona publike dhe do të vazhdojë të monitorojë dhe të raportojë rastet e mundshme të diskriminimit dhe shkelejeve tjera në prokurimin publik.

Infrastrukturë

‘Okupimi’ i Brezovicës, mbi 800 vila u ndërtuan me korrupsion!

Published

on

Prokuroria Themelore e Ferizajt më 16.04.2024 kishte njoftuar se ishte arrestuar një i dyshuar cili kishte qenë në kërkim për rastin e njohur si ‘Brezovica 1’, e të nesërmen më 17.04.2024 Gjykata e Pejës ka vendosur që i njëjti të lihej në liri përmes masës së dorëzanisë në shumë prej 20 mijë euro.

Bëhet fjalë për të pandehurin Liridon Domanekun, i cili dyshohet për dy vepra penale, “ushtrim ndikimi” dhe “dhënie ryshfeti”, e për të njëjtin prokuroria kishte kërkuar paraburgim.

Dorëzaninë, siç njofton Prokuroria e Ferizajt e ka propozuar mbrojtja e të dyshuarit, dhe është miratuar nga Gjykata.

Sipas përgjigjes së dhënë nga Prokuroria për Kallxo.com, me këtë propozim është pajtuar edhe Prokuroria e Shtetit dhe e njëjta është tërhequr nga kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit.

“Referuar pyetjeve tuaja, ju njoftojmë se Prokuroria Themelore në Ferizaj, më 16 Prill 2024, kundër të pandehurit L. D., ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit. Sipas Prokurorit të Shtetit, baza ligjore për paraqitjen e kërkesës ka qenë rreziku i ikjes së të pandehurit. Ndërsa, mbrojtësi i të pandehurit ka paraqitur propozim për masën e dorëzanisë në shumë prej 20,000( njëzet mijë ) euro dhe në seancën për caktimin e paraburgimit të mbajtur në Gjykatën Themelore në Pejë, më datën 17 Prill 2024 , të pandehurit iu ka caktuar masa e dorëzanisë, me të cilën masë është pajtuar edhe Prokurori i Shtetit dhe është tërhequr nga kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit”- thuhet në përgjigjen e Prokurorisë së Ferizajt.

Për këtë rast aktakuza është ngritur më 09.12.2022 nga Prokuroria e Ferizajt ndaj kryetarit të Shtërpcës, Bratisllav Nikoliq dhe 11 personave të tjerë.

Nikoliq akuzohet se në cilësinë e kryetarit të Shtërpcës nga viti 2014 deri në vitin 2018 ka pranuar ryshfet – para dhe dhurata me qëllim të lëshimit të lejeve ndërtimore në Parkun Kombëtar “Sharri”, në zonën e Brezovicës.

Nikoliq sipas Prokurorisë po dyshohet se për dhënien e lejeve ndërtimore në Brezovicë ka pranuar para në vlerë 940 mijë euro, 5 shtëpi vikendi në vlerë 300 mijë euro, dhe një veturë “Range Rover” në vlerë prej 78 mijë euro, për një shumë të përgjithshme 1 milion e 318 mijë euro.

Dosja e prokurorisë

Sipas aktakuzës së Prokurorisë, ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri Bratisllav Nikoliq si person zyrtar – Kryetar i Komunës së Shtërpcës, ka keqpërdorur detyrën zyrtare, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete, duke mundësuar dhënien e lejeve ndërtimore në Parkun Kombëtar “Sharri”, në zonën e tretë dhe të dytë të vikend-zonës në Brezovicë, me ç’rast do të kryente veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

Në njoftim thuhet se për të njëjtin, ekziston dyshimi i bazuar mirë se ka kryer edhe veprat penale “Marrja e ryshfetit”, “Ushtrimi i ndikimit”, si dhe veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

“Për të pandehurin D. R., ekziston dyshimi i bazuar mirë se në vitin 2016, si person zyrtar, drejtor i Drejtorisë së Urbanizmit në Komunën e Shtërpcës, ka keqpërdorur detyrat zyrtare, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete, me këtë ka kryer veprën penale “Keqpërdorimi i detyrës zyrtare apo autorizimit”. Sipas Prokurorisë, për të njëjtin, ekziston dyshimi i bazuar se ka kryer edhe veprat penale “Marrja e ryshfetit” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”, njoftoi Prokuroria e Ferizajt.

Tutje në njoftim thuhej se për të pandehurit D. R., H. B., dhe D. M.,- ekziston dyshimi i bazuar mirë se nga fillimi i vitit 2013 deri me 21 dhjetor 2021,në bashkëveprim, si persona zyrtar, i pandehuri i parë drejtor i Drejtorisë së Urbanizmit, kurse i pandehuri i dytë dhe i tretë  si inspektorë komunal të ndërtimit në Drejtorinë e Urbanizmit, tani Drejtoria e Inspektoratit në Komunën e Shtërpcës, nuk i kanë përmbushur detyrat zyrtare, në pajtim me nenin 24 të Ligjit për Inspektoratin e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor dhe Ndërtimit nr.04/L-175, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete, në atë mënyrë që pas marrëveshjes që të lejojnë ndërtimet pa leje, në mënyrë që të përfitojnë dobi pasurore për vete, me këtë kanë kryer në bashkëkryerje veprën penale “Keqpërdorimi i detyrës zyrtare apo autorizimit” nga neni 422 par.1 lidhur me par.2 nënpar.2.2 të KPRK-së.

Po ashtu, ndaj të njëjtëve ekziston dyshimi i bazuar se kanë kryer në bashkëkryerje edhe veprën penale “Marrja e ryshfetit” nga neni 428 par.3 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Ndaj të pandehurit S. M., ekziston dyshimi i bazuar mirë se nga fillimi i vitit 2010 deri në fund të vitit 2014, si person zyrtar, shef i Drejtorisë së Kadastrit në Komunën e Shtërpcës, dhe deputet i Kuvendit të Kosovës, në mënyrë të drejtpërdrejtë ka kërkuar dhe pranuar para për vete që të veprojë në kundërshtim me detyrat e tij zyrtare, me këtë ka kryer veprën penale “Marrja e ryshfeti”  nga neni 428 par.2 e KPRK-së.

Sipas Prokurorisë, për të njëjtin, ekziston dyshimi i bazuar mirë se ka kryer edhe veprat penale “Ushtrimi i ndikimit” nga neni 431 par.1 të KPRK-së dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” nga nen 366 par.1 të KPRK-ës.

Për të pandehurin A. Ç. ekziston dyshimi i bazuar mirë se gjatë vitit 2016 dhe 2017, si person zyrtar – Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në Prishtinë, ka keqpërdorur detyrat zyrtare me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për tjetrin, me këtë do të kryente veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 të lidhur me par.2 nënpar.2.2 KPRK-së.

Për të njëjtin, ekziston dyshimi i bazuar se ka kryer edhe veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontrolle ose në posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 366 par. 1 të KPRK-së.

Për të pandehurin B. H., ekziston dyshimi i bazuar mirë se nga fillimi i vitit 2013 deri me 20 dhjetor 2021, si person zyrtar  -Kryeinspektor në MMPH, nuk i ka përmbushur detyrat zyrtare, në pajtim me nenin 7 të  për Inspektoratin e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor dhe Ndërtimit nr.04/L-175, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për tjetrin, në atë mënyrë që nuk ka ndërmarr veprimet ligjore-ekzekutive, për të ndaluar ndërtimet e vikend-shtëpive dhe objekteve hoteliere në Parkun Kombëtar ,,Sharri’’, vikend-zona e Brezovicës, edhe pse ishte në dijeni se objektet ishin duke u ndërtuar pa pëlqime mjedisore dhe në afërsi të lumit, kurse disa ndërtime edhe në zonën e dytë të Parkut, me këtë ka kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 par. 1 të lidhur me par.2 nënpar.2.2 KPRK-së./Media Ndërtimi

Continue Reading

Infrastrukturë

Hapësirat publike dhe roli i tyre kryesor në ndërtimin e qëndrueshmërisë klimatike

Published

on

Infrastruktura sociale përfshin burimet dhe shërbimet që lejojnë krijimin e lidhjeve komunale dhe lidhjeve sociale. Brenda mjedisit të ndërtuar, ai manifestohet përmes hapësirave publike si parqet, bibliotekat dhe qendrat komunitare së bashku me hapësirat e pragut si stacionet e transportit publik.

Këto hapësira publike sociale luajnë një rol vendimtar në forcimin e komuniteteve dhe, nga ana tjetër, aftësinë e tyre për t’iu përgjigjur ngjarjeve katastrofike të lidhura me klimën. Ata mund të ofrojnë strehim fizik për popullatat më të cenueshme ndaj këtyre ngjarjeve dhe të nxisin rrjete elastike të njerëzve që mund të shërohen më shpejt. Duke pasur parasysh frekuencën në rritje të ngjarjeve ekstreme të motit në Shtetet e Bashkuara për shkak të ndryshimeve klimatike dhe pamjaftueshmërisë së infrastrukturës sociale, shqyrtimi i hapësirave publike si një mjet kritik për elasticitetin klimatik bëhet jetik.

Kur ndodh një ngjarje ekstreme e motit, shkalla e ndikimit të saj në jetën e njeriut varet nga një mori faktorësh. Sipas hulumtimit të Institutit të Tokës Urbane “Dhjetë Parimet për Ndërtimin e Rezistencës”, rreziku që vjen nga një rrezik klimatik nuk është vetëm ngjarja në izolim, por më tepër një ndërveprim kompleks i ashpërsisë së ngjarjes, popullatës që ajo prek dhe dinamikës themelore socio-ekonomike në Luaj.

Për shembull, rreziku i një përmbytjeje varet nga numri i njerëzve që prek dhe streset socio-ekonomike që i bëjnë këta njerëz më të prekshëm. Ndërsa Shtetet e Bashkuara përballen me përshkallëzimin e dukurive të valëve të të nxehtit, përmbytjeve dhe stuhive, pesha e këtyre ngjarjeve do të bjerë në mënyrë disproporcionale mbi segmentet ekonomikisht më të pafavorizuara dhe më të margjinalizuara të popullsisë së saj.

Lidhjet e forta komunale janë thelbësore për përgjigjen efektive ndaj goditjeve dhe streseve të lidhura me klimën, të cilat do të bëhen më të rënda dhe të përsëritura për shkak të ndryshimeve klimatike. Më pas, infrastruktura për t’i mbështetur këto bëhet thelbësore dhe precedentët tregojnë se roli që këto mund të luajnë si infrastrukturë e mbrojtjes klimatike mund të jetë me shumë shtresa. Infrastruktura sociale e mirëmbajtur, e barazisë sociale dhe lehtësisht e aksesueshme ka potencialin për të nxitur lidhjet komunale dhe për të ofruar strehim fizik që mund të mbështesë në mënyrë efektive ata që janë më të cenueshëm ndaj efekteve të ndryshimeve klimatike./Media Ndërtimi

Continue Reading

Infrastrukturë

Qytetet e Amazonës: Si është të jetosh pranë pyllit më të madh tropikal të shiut në planet

Published

on

Bota i ka sytë te Amazona. Të dhënat gjeografike për këtë territor të gjerë, që përfshin 6.74 milionë kilometra katrorë në tetë vende të Amerikës Latine, shfaqen vazhdimisht në mediat kombëtare dhe ndërkombëtare. Titujt shpesh theksojnë madhësinë e tij të madhe si pylli më i madh tropikal i shiut në botë, shtëpia e 10% të biodiversitetit të planetit dhe përgjegjës për 15% të ujërave të ëmbla të Tokës. Megjithatë, pak vëmendje i kushtohet asaj që ndodh nën tendën e saj, në tokën ku jetojnë njerëzit.

Aspektet urbane të rajonit të Amazonës janë shpesh të fundit që përmenden kur diskutohet për këtë pjesë të Tokës. Megjithatë, të kuptuarit e rëndësisë së ruajtjes së pyllit për mbijetesën e planetit përfshin gjithashtu kujdesin për cilësinë e jetës së banorëve të tij.

Vetëm Amazona braziliane ka një popullsi prej 28.4 milionë banorësh dhe urbanizimi po rritet. Aktualisht, 75% e popullsisë së saj konsiderohet urbane, shumica dërrmuese banon në komuna të vogla me deri në 50,000 banorë. Gjatë shekujve, kjo strukturë është formuar nga dy periudha domethënëse: epoka kur lumenjtë luajtën një rol vendimtar në ekonominë lokale nëpërmjet nxjerrjes së gomës në shekullin e 19-të dhe rritja e shpejtë e qyteteve të ndryshme përgjatë akseve rrugore të hapura nga qeveria ushtarake duke filluar nga viti 1970.

Kjo histori, duke filluar nga kolonizimi, me objektivin e saj të vetëm nxjerrjen e burimeve, është barra me të cilën përballet rajoni i Amazonës. Larg nga të qenit një përrallë e jetesës së qëndrueshme të bazuar në mirëkuptimin stërgjyshorë, ajo e portretizon pyllin si një pengesë për t’u kapërcyer.

Si rezultat, ka një shpërndarje të madhe të popullsisë, me një distancë mesatare lineare prej 1000 km ndërmjet vendbanimeve, që paraqet sfida përsa i përket lëvizshmërisë dhe aksesit në shërbimet bazë.

Pavarësisht se janë të rrethuar me ujë të ëmbël, indekset e kanalizimeve dhe ujit të pijshëm janë më të ulëtat në vend, me banesa cilësore dhe hapësira publike të kufizuara për një pjesë të vogël të popullsisë. Këto kontradikta arrijnë kulmin në favelën e tretë më të madhe në Brazil, e vendosur pikërisht në buzë të pyllit.

Si mund të asimilohet rëndësia e natyrës përreth si thelbësore për mbijetesën e planetit, ndërkohë që ekzistenca e dikujt kërcënohet çdo ditë?

Sigurimi i një jete dinjitoze dhe të rehatshme për këto komunitete është thelbësore për të ushqyer një ndjenjë përkatësie dhe kujdesi ndaj gjithçkaje që përbën Amazonën. Në këtë kuptim, pavarësisht nga të kuptuarit e rrënjëve të thella të problemeve me të cilat përballet popullsia e Amazonës, veprimet e synuara që e perceptojnë urbanizimin dhe natyrën si aspekte të ndërvarura dhe jo të kundërta, mund të jenë një mjet i rëndësishëm për ndryshimin e kursit.

Shembujt ilustrojnë se si ne mund të krijojmë arkitekturë dhe qytete të përmirësuara duke shfrytëzuar burimet e disponueshme dhe duke përforcuar lidhjen midis komuniteteve dhe natyrës.

Ky ndryshim në fokus shtrihet përtej hapësirës së madhe të pyllit për të përfshirë edhe sfidat me të cilat përballen banorët e tij. Në fund të fundit, siç pohon antropologu Romero Ximenes, Amazona nuk është thjesht një peizazh natyror me shifra marramendëse.

Një peizazh nuk ka etni, nuk ka kulturë; është thjesht një peizazh. Amazon ka të bëjë me njerëzit që bëjnë jetesën, duke prodhuar ekzistencën e tyre. Prandaj, rëndësia e vlerësimit të koncepteve dhe teknologjive të përshtatura për të siguruar riprodhimin dhe mbijetesën, jo vetëm të mjedisit, por edhe të njerëzve./Media Ndërtimi

Continue Reading

Trending