Connect with us

Infrastrukturë

Komuna e Prishtinës humb 2.2 milionë € në betejën gjyqësore ndaj kompanisë që mbante monopolin e hapësirave reklamuese në kryeqytet

Published

on

Komuna e Prishtinës ka humbur 2.2 milionë euro në betejën gjyqësore që pati me kompaninë AMM, pronë e biznesmenit Ahmet Kurtolli, i njohur me nofkën “Lara”, në Gjykatën Themelore në Prishtinë.

E para ishte paditur nga e dyta për shkëputjen e njëanshme të një kontrate. Ujdia ishte nënshkruar në kohën e Isa Mustafës më 4 prill të vitit 2013, kurse ishte shkëputur në kohën e pasardhësit të tij në Komunë, Shpend Ahmeti. Ajo parashihte që AMM të ketë të drejtën e shfrytëzimit të hapësirave reklamuese në kryeqytet. Këtë të drejtë ekskluzive kompania e mbante që nga viti 2001.

Pronari i saj, Kurtolli ishte financues i LDK-në në kohën kur ky subjekt udhëhiqej nga Isa Mustafa.

Nga komuna e Prishtinës e kanë konfirmuar për “Front Online” se kanë humbur rastin në Gjykatë ndaj kompanisë AMM.

“Miratohet, pjesërisht kërkesëpadia e paditesit/kundër të paditurit “AMM”, shpk, ashtu që detyrohet i padituri/kunderpaditesi “Komuna e Prishtines” që t`ia paguajë shumën prej 2,267.956.00 Euro me kamatë ligjore 8%, duke filluar nga 18.10.2017 në emër të dëmit material (fitimit të humbur) për shkak të mos dorëzimit të numrit të kontraktuar të stacioneve reklamuese si dhe moslargim i operatorëve ilegal në fushën e reklamimit të jashtëm në Prishtinë, sipas kontratës Nr. 12/04, dt. 24.04.2013”, thuhet në përgjigjen e komunës për “Front Online”.

Apeli refuzoi ankesën e Komunës, fitoi Kurtolli

Nga komuna kanë treguar se ndaj vendimit të Themelores kanë paraqitur ankesë në Gjykatën e Apelit.

Kjo e fundit ka aprovuar ankesën e komunës vetëm tek pjesa e llogaritjes së kamatëvonesës. Ndërsa ka vërtetuar se duhet të kompensohen kërkesat e aprovuara financiare në aktgjykimin e shkallës së parë.

Si rezultat, kompanisë AMM i ka lindur e drejta për të filluar me procedurën e përmbarimit.

“Gjykata ka refuzuar Prapesimin e debitorit Komuna e Prishtines ashtu qe mbetet ne fuqi Urdheri Permbarimor P.nr. 733/2020, i dates 21.10.2020, me te cilin Komuna e Prishtines obligohet qe te permbushe detyrimin ne vlere prej 2,266,271.30 euro se bashku me kamatë ligjore”, theksohet në përgjigjen e Komunës për Front Online.

Autoritetet komunale prishtinase kanë thënë se kanë shfrytëzuar të drejtën për paraqitjen e mjetit të jashtëzakonshëm dhe brenda afatit të paraparë ligjor kanë paraqitur revizion me datë 19.10.2020 dhe se janë në pritje të vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës.

“Deri në këtë kohe që jemi duke komunikuar, nuk kemi pranuar ende vendim nga Gjykata Supreme e Kosovës”, thuhet tutje në përgjigjen e zyrtarëve prishtinas.

Sidqoftë, as ankesa ndaj aktvendimit për refuzimin e prapesimit e as revizioni si mjet i jashtëzakonshëm nuk e ndalin ekzekutimin e urdhrit përmbarimor.​

Avokati Skender Musa ka shpjeguar se pse autoritetet sipas tij po humbasin lëndët nëpër gjykata.

“Humbjet e parave po ndodhin për shkak se në shumicën e rasteve zyrtarët komunalë nuk po kryejnë shërbimet në mënyrë profesionale e ligjore. Po ashtu kjo po ndodh për shkak se komuna nuk po përfaqësohet mirë para Gjykatës. Gjithmonë po paraqiten dobët në procedure si palë”, theksoi Musa për “Front Online”.

Ky pati edhe një ankesë tjetër.

“Komunat kur po hapin tenderët për shërbime ligjore nuk po i njoftojnë të gjitha zyrat e avokatisë, por vetëm avokatët që janë të afërt me ta. Kështu kompanitë më të mëdha e profesionale nuk janë të njoftuara hiç”, u shpreh Musa.

Rreth AMM

Kompania AMM” mbante monopolin e hapësirave reklamuese në kryeqytet.

Mediet kanë raportuar vite më parë se kontrata mbi të cilën ajo punonte nuk ishte publikuar ndonjëherë nga Komuna e Prishtinës. Asnjëherë nuk u lejua qasje në këtë kontratë, përderisa e njëjta ishte vazhduar në vitin 2006 mbi një tender që ishte hapur për ndërtimin e qoshqeve ku do të kishte edhe hapësira reklamuese. Por, edhe në vitin 2006, Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, gjeti parregullsi në kontratën me AMM-në.

Auditorët që në vitin 2006 në mes tjerash gjetën se çmimet e kësaj kontrate, të lidhur mes komunës në fjalë dhe “AMM-së” janë për 50% ma të ulëta se tarifat komunale ekzistuese. Ndër shkeljet e tjera që ishin gjetur në këtë kontratë, ishte se në panot e ekspozuara reklamohet duhani dhe alkooli edhe përkundër asaj se në rregulloren komunale për taksa e tarifa është e ndaluar të reklamohen këta artikuj, se ishin lëshuar dy akt-vendime të kundërligjshme mbi këtë kontratë, njëra për vendosjen e posterit të Bill Klintonit, ndërsa tjetra për promovim të albumit muzikor.

Infrastrukturë

Hapësirat publike dhe roli i tyre kryesor në ndërtimin e qëndrueshmërisë klimatike

Published

on

Infrastruktura sociale përfshin burimet dhe shërbimet që lejojnë krijimin e lidhjeve komunale dhe lidhjeve sociale. Brenda mjedisit të ndërtuar, ai manifestohet përmes hapësirave publike si parqet, bibliotekat dhe qendrat komunitare së bashku me hapësirat e pragut si stacionet e transportit publik.

Këto hapësira publike sociale luajnë një rol vendimtar në forcimin e komuniteteve dhe, nga ana tjetër, aftësinë e tyre për t’iu përgjigjur ngjarjeve katastrofike të lidhura me klimën. Ata mund të ofrojnë strehim fizik për popullatat më të cenueshme ndaj këtyre ngjarjeve dhe të nxisin rrjete elastike të njerëzve që mund të shërohen më shpejt. Duke pasur parasysh frekuencën në rritje të ngjarjeve ekstreme të motit në Shtetet e Bashkuara për shkak të ndryshimeve klimatike dhe pamjaftueshmërisë së infrastrukturës sociale, shqyrtimi i hapësirave publike si një mjet kritik për elasticitetin klimatik bëhet jetik.

Kur ndodh një ngjarje ekstreme e motit, shkalla e ndikimit të saj në jetën e njeriut varet nga një mori faktorësh. Sipas hulumtimit të Institutit të Tokës Urbane “Dhjetë Parimet për Ndërtimin e Rezistencës”, rreziku që vjen nga një rrezik klimatik nuk është vetëm ngjarja në izolim, por më tepër një ndërveprim kompleks i ashpërsisë së ngjarjes, popullatës që ajo prek dhe dinamikës themelore socio-ekonomike në Luaj.

Për shembull, rreziku i një përmbytjeje varet nga numri i njerëzve që prek dhe streset socio-ekonomike që i bëjnë këta njerëz më të prekshëm. Ndërsa Shtetet e Bashkuara përballen me përshkallëzimin e dukurive të valëve të të nxehtit, përmbytjeve dhe stuhive, pesha e këtyre ngjarjeve do të bjerë në mënyrë disproporcionale mbi segmentet ekonomikisht më të pafavorizuara dhe më të margjinalizuara të popullsisë së saj.

Lidhjet e forta komunale janë thelbësore për përgjigjen efektive ndaj goditjeve dhe streseve të lidhura me klimën, të cilat do të bëhen më të rënda dhe të përsëritura për shkak të ndryshimeve klimatike. Më pas, infrastruktura për t’i mbështetur këto bëhet thelbësore dhe precedentët tregojnë se roli që këto mund të luajnë si infrastrukturë e mbrojtjes klimatike mund të jetë me shumë shtresa. Infrastruktura sociale e mirëmbajtur, e barazisë sociale dhe lehtësisht e aksesueshme ka potencialin për të nxitur lidhjet komunale dhe për të ofruar strehim fizik që mund të mbështesë në mënyrë efektive ata që janë më të cenueshëm ndaj efekteve të ndryshimeve klimatike./Media Ndërtimi

Continue Reading

Infrastrukturë

Qytetet e Amazonës: Si është të jetosh pranë pyllit më të madh tropikal të shiut në planet

Published

on

Bota i ka sytë te Amazona. Të dhënat gjeografike për këtë territor të gjerë, që përfshin 6.74 milionë kilometra katrorë në tetë vende të Amerikës Latine, shfaqen vazhdimisht në mediat kombëtare dhe ndërkombëtare. Titujt shpesh theksojnë madhësinë e tij të madhe si pylli më i madh tropikal i shiut në botë, shtëpia e 10% të biodiversitetit të planetit dhe përgjegjës për 15% të ujërave të ëmbla të Tokës. Megjithatë, pak vëmendje i kushtohet asaj që ndodh nën tendën e saj, në tokën ku jetojnë njerëzit.

Aspektet urbane të rajonit të Amazonës janë shpesh të fundit që përmenden kur diskutohet për këtë pjesë të Tokës. Megjithatë, të kuptuarit e rëndësisë së ruajtjes së pyllit për mbijetesën e planetit përfshin gjithashtu kujdesin për cilësinë e jetës së banorëve të tij.

Vetëm Amazona braziliane ka një popullsi prej 28.4 milionë banorësh dhe urbanizimi po rritet. Aktualisht, 75% e popullsisë së saj konsiderohet urbane, shumica dërrmuese banon në komuna të vogla me deri në 50,000 banorë. Gjatë shekujve, kjo strukturë është formuar nga dy periudha domethënëse: epoka kur lumenjtë luajtën një rol vendimtar në ekonominë lokale nëpërmjet nxjerrjes së gomës në shekullin e 19-të dhe rritja e shpejtë e qyteteve të ndryshme përgjatë akseve rrugore të hapura nga qeveria ushtarake duke filluar nga viti 1970.

Kjo histori, duke filluar nga kolonizimi, me objektivin e saj të vetëm nxjerrjen e burimeve, është barra me të cilën përballet rajoni i Amazonës. Larg nga të qenit një përrallë e jetesës së qëndrueshme të bazuar në mirëkuptimin stërgjyshorë, ajo e portretizon pyllin si një pengesë për t’u kapërcyer.

Si rezultat, ka një shpërndarje të madhe të popullsisë, me një distancë mesatare lineare prej 1000 km ndërmjet vendbanimeve, që paraqet sfida përsa i përket lëvizshmërisë dhe aksesit në shërbimet bazë.

Pavarësisht se janë të rrethuar me ujë të ëmbël, indekset e kanalizimeve dhe ujit të pijshëm janë më të ulëtat në vend, me banesa cilësore dhe hapësira publike të kufizuara për një pjesë të vogël të popullsisë. Këto kontradikta arrijnë kulmin në favelën e tretë më të madhe në Brazil, e vendosur pikërisht në buzë të pyllit.

Si mund të asimilohet rëndësia e natyrës përreth si thelbësore për mbijetesën e planetit, ndërkohë që ekzistenca e dikujt kërcënohet çdo ditë?

Sigurimi i një jete dinjitoze dhe të rehatshme për këto komunitete është thelbësore për të ushqyer një ndjenjë përkatësie dhe kujdesi ndaj gjithçkaje që përbën Amazonën. Në këtë kuptim, pavarësisht nga të kuptuarit e rrënjëve të thella të problemeve me të cilat përballet popullsia e Amazonës, veprimet e synuara që e perceptojnë urbanizimin dhe natyrën si aspekte të ndërvarura dhe jo të kundërta, mund të jenë një mjet i rëndësishëm për ndryshimin e kursit.

Shembujt ilustrojnë se si ne mund të krijojmë arkitekturë dhe qytete të përmirësuara duke shfrytëzuar burimet e disponueshme dhe duke përforcuar lidhjen midis komuniteteve dhe natyrës.

Ky ndryshim në fokus shtrihet përtej hapësirës së madhe të pyllit për të përfshirë edhe sfidat me të cilat përballen banorët e tij. Në fund të fundit, siç pohon antropologu Romero Ximenes, Amazona nuk është thjesht një peizazh natyror me shifra marramendëse.

Një peizazh nuk ka etni, nuk ka kulturë; është thjesht një peizazh. Amazon ka të bëjë me njerëzit që bëjnë jetesën, duke prodhuar ekzistencën e tyre. Prandaj, rëndësia e vlerësimit të koncepteve dhe teknologjive të përshtatura për të siguruar riprodhimin dhe mbijetesën, jo vetëm të mjedisit, por edhe të njerëzve./Media Ndërtimi

Continue Reading

Infrastrukturë

Pas pesë javësh skadon licenca e Terminalit Doganor në Ferizaj

Published

on

Në qershor të vitit 2024 do të skadojë licenca e Terminalit Doganor në Ferizaj. Ndonëse terminali ka bërë kërkesë për ri-licencim në kohë, Komisioni për shqyrtim dhe vlerësimin e kërkesës ende nuk ka shkuar në këtë Terminal dhe ende nuk ka asnjë përgjigje. Në ankesën e kompanisë “Fitorja” thuhet se nëse do të mbyllet Terminali, do të përfitojnë kompanitë transportuese nga Serbia dhe shtete e tjera, të cilat e përbëjnë pjesën më të madhe të transportit tokësor që operojnë në Kosovë me 95 për qind.

Ankesa e kompanisë “Fitorja”, peticionet dhe letrat e plota të Agjentëve Doganorë dhe bizneseve drejtuar kryeministrit Albin Kurti, por nga Qeveria e Kosovës nuk janë përgjigjur për KosovaPress.

Për këtë është deklaruar për KosovaPress, Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu, i cili thotë se kjo çështje mbetet brenda Komisionit përkatës, dhe shton do të trajtohet proceduralisht sikurse edhe rastet tjera.

Aliu thekson se pretendimet nga ana e kompanisë dhe ato të Komunës së Ferizajt, do të trajtohen mjaft seriozisht edhe në ministrinë që e drejton ai, por edhe në Ministrinë e Financave.

Megjithëse, terminali ka bërë kërkesë për ri-licencim në kohë, komisioni për shqyrtim dhe vlerësim të kërkesës ende nuk ka shkuar në këtë Terminal dhe me ç’rast nuk ka përgjigje. Në ankesën e kompanisë “Fitorja” thuhet se nëse do të mbyllet Terminali, do të përfitojnë kompanitë transportuese nga Serbia dhe shtete e tjera, të cilat e përbëjnë pjesën më të madhe të transportit tokësor që operojnë në Kosovë me 95%. Megjithatë për këtë, Aliu thotë se duhet të ketë veprime që promovojnë zhvillimin ekonomik të vendit, dhe jo të dëmshme./Media Ndërtimi

Continue Reading

Trending