Connect with us

Infrastrukturë

Aktiviteti i ndërtimit në Evropën Lindore do të dobësohet në vitin 2022

Published

on

GlobalData parashikon që aktiviteti i ndërtimit në Evropën Lindore do të dobësohet lehtë në vitin 2022 për shkak të presioneve të forta inflacioniste dhe besimit të dobët të investitorëve.

Kompania e të dhënave dhe analitikës ka ulur parashikimin e saj të rritjes për prodhimin e ndërtimit në Evropën Lindore (duke përjashtuar Ukrainën dhe Rusinë) në vitin 2022 nga 4.1% në 1.5%.

GlobalData vuri në dukje se forca në rritje e erërave të kundërta dhe rreziqeve negative, të tilla si inflacioni i kostos së lëndës së parë dhe dobësimi i besimit të investitorëve për shkak të konfliktit në Ukrainë, pritet të mbeten të rëndësishme të paktën deri në vitin 2023.

Joel Hanna, një ekonomist në GlobalData, komenton: “Të dhënat e prodhimit të ndërtimit për marsin, publikimi i parë që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia, tregojnë se prodhimi në rajon u dobësua pak, por ndikimi fillestar i luftës në besimin e investitorëve, vlerat e monedhës dhe shëndeti i tubacionit të projektit nuk ishte i rëndë. Megjithatë, ndikimi i luftës në kushtet makroekonomike ka të ngjarë të intensifikohet gjatë pjesës së mbetur të vitit, duke shkaktuar përçarje të konsiderueshme në industri.”

Është raportuar se ka pasur tkurrje nga muaji në muaj në Hungari dhe Republikën Çeke me përkatësisht 5.7% dhe 3.7%, ndërsa Rumania dhe Sllovakia kanë shënuar tkurrje margjinale. Bullgaria dhe Polonia arritën të regjistrojnë një dalje pozitive, me rritje të prodhimit me 7.2% dhe 3.6%.

Indeksi i Momentit të Projektit të Ndërtimit të GlobalData tregoi një përmirësim të shëndetit të tubacionit të projektit në prill pas një rënieje të rëndë në shkallën e përparimit në projektet në fazën para ekzekutimit në mars. Megjithatë, shtrirja e plotë e presioneve mbi industrinë mund të realizohet ende, thotë GlobalData./Media Ndërtimi.

Infrastrukturë

Pompa e derivateve në Mramor përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin!

Published

on

Drejtoria e Inspekcionit – Komuna e Prishtinës, Florian Dushi bashkë me përfaqësues të Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” sh.a. vizituan objektin – pompën jofunksionale të derivateve në fshatin Mramor e cila përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin.

Përveç tjerash, në objektin në fjalë inspektorët e Komunës së Prishtinës kanë hasur edhe në rezervuarë për të cilët dyshohej se ka akoma mbetjet ë derivateve.

Pas inspektimit të drejtpërdrejtë të këtij lokacioni dhe të objektit, Drejtoria e Inspekcionit ka marrë masa mbrojtëse duke e ndaluar hyrjen e personave të paautorizuar në atë lokacion që përbënë rrezik të lartë deri në një vendim tjetër të organeve kompetente komunale./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

Aprovohet programi me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh për sektorin e energjisë të Kosovës

Published

on

Bordi i drejtorëve të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC) kanë aprovuar Programin Kompakt të Kosovës me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh – investimi më i madh në sektorin e energjisë të Kosovës, si dhe një gur themel që mundëson tranzicionin energjetik të Kosovës.

“Lajm i mrekullueshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës! Jam falënderuese ndaj ekipeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kosovës, krenare me ekipin e Kosovës, si dhe e nderuar që kam udhëhequr këto negociata!”, deklaroi ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

KRU Prishtina “dallavere” me pagesat e pranuara nga konsumatorët

Published

on

Paraqitja e pasqyrave financiare, pasqyra e pozicionit financiar duhet të prezantoj pozicionin financiar në datën e raportimit, duke prezantuar gjendjen e aktiveve, detyrimit si dhe kapitalin neto, mbi bazën e të dhënave kontabël në po të njëjtën datë.

Kompania në regjistrat kontabël ka të regjistruar një shumë financiare prej 712,872€ e cila ishte krijuar si rezultat i pagesave të konsumatorëve të ndryshëm ndër vite.

Ne kemi vërejtur se kompania nuk ka dhëna të sakta lidhur me klientët/konsumatorët e tillë dhe si rrjedhojë kjo vlerë ishte regjistruar në zërin kontabël me përshkrimin “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme”.

Sipas zyrtarëve të kompanisë, kjo kishte ndodhur si pasojë e vështirësive në identifikimin e konsumatorëve me rastin e shkarkimit të pagesave nga llogaria bankare.

Sipas zyrtarëve përgjegjës, ky është një problem i bartur që nga fillimi i vitit 2003, kur ka filluar të mbahet në analitikë gjendja e konsumatorëve.

Mos identifikimi i klientëve të cilët kanë paguar në llogari të kompanisë, rritë rrezikun që obligimet e konsumatorëve ndaj kompanisë të mos jenë të sakta, dhe klientët të paguajnë më shumë apo më pak sesa është borxhi faktik.

Rekomandimi i Zyrës së Auditorit është që Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, që janë marrë veprimet e duhura për të identifikuar konsumatorët, paratë e të cilëve janë grumbulluar në llogarinë “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme” dhe zbritjet e llogarive të arkëtueshme t’i alokohen secilit klientë/konsumatorë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending