Connect with us

Aktuale

AKP-ja nuk i dha pëlqimin NPB-së për ta shkatërruar objektin pa kontroll të azbestit

Published

on

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) njofton se NUK ka dhënë pëlqim për shënimin e kufijve të një parcele të administruar prej saj dhe të parcelës së Ndërmarrja Publike Banesore SH.A. Prishtinë  (NPB) në Lakrishtë, në lokacionin ku ndodhi skandali i shkatërrimit pa kontroll të azbestit me ekskavator, në kuadër të realizimit të projektit milionësh afaristo-banesor të NPB-së, për të cilin janë shfaqur publikisht fakte tjera, dëshmi, akuza e pretendime të bazuara për shkelje ligjore dhe procedurale.

Pas pyetjeve dhe kërkesës për qasje dokumente zyrtare, parashtruar 10 ditë më parë, Agjencia Kosovare e Privatizimit, është përgjigjur se “shënimi është bërë nga Drejtoria e Kadastrit të Prishtinës pa pëlqimin e Njësisë së Kadastrit të AKP-së”.

Për më tepër, AKP-ja thekson se nuk ka pasur as vendim të Bordit të AKP-së për dhënien e pëlqimit për përcaktim kufiri.

Sipas ligjit për kadastër, caktimi i kufijve bëhet me pëlqimin e dy palëve në këtë rast AKP-së dhe NPB-së.

Rregullimi i kësaj çështjeje ishte ndër parakushtet për dhënien e lejës.

Komuna e Prishtinës ka lëshuar lejen për ndërtim të projektit afaristo-banesor në Lakrishtë, pa pëlqimin e AKP-së, siç konfirmojnë këta të fundit.

Për këtë çështje ishin sinjalizuar banorët, pas protestës së organizuar kundër skandalit mjedisor të shkatërrimit pa kontroll të azbestit. Këshilli i banorëve e kishte ngritur këtë shqetësim edhe gjatë takimit me ministrin e Mjedisit, Liburn Aliu, fillimisht si pretendime që më vonë ishin mediatizuar (shih videon më poshtë) e që tash po ndiçohen për publikun përmes kërkesave për qasje në dokumente publike.

Lidhur me këtë projekt i kam dërguar pyetje edhe Komunës së Prishtinës, por deri më tash zyrtarët e saj nuk janë përgjigjur rreth kësaj çështjeje me interes publik.

Gjatë ditëve në vijim do të njoftoheni me shkelje të tjera sesi ka ardhur deri te lëshimi i lejës së ndërtimit pa pëlqimin e AKP-së, çka është marr si bazë për ta përvjedhur këtë çështje, kush është i implikuar nga AKP-ja me nënshkrimin e një procesverbali terreni pa autorizim, kush nga pala e NPB-së e kush nga Komuna e Prishtinës, lidhur me këtë rast.

Në vijim gjeni:

– Kërkesën e kryshefit të NPB-së, Hajdar Hoxhaj drejtuar AKP-së, më 10 dhjetor 2020, cila nuk ka marr pëlqim sipas AKP-së e pastaj procesi ka vazhduar përmes komunës së Prishtinës.

– Pyetjet drejtuar AKP-së dhe përgjigjet e zyrtares dhe personit kontaktues për Qasje në Dokumente Publike në AKP. (Kjo analizë është shkruar nga gazetari i televizionit publik të Kosovës, Arsim Halili)./Media Ndërtimi.

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) njofton se NUK ka dhënë pëlqim për shënimin e kufijve të një parcele të administruar prej saj dhe të parcelës së Ndërmarrja Publike Banesore SH.A. Prishtinë  (NPB) në Lakrishtë, në lokacionin ku ndodhi skandali i shkatërrimit pa kontroll të azbestit me ekskavator, në kuadër të realizimit të projektit milionësh afaristo-banesor të NPB-së, për të cilin janë shfaqur publikisht fakte tjera, dëshmi, akuza e pretendime të bazuara për shkelje ligjore dhe procedurale.

Pas pyetjeve dhe kërkesës për qasje dokumente zyrtare, parashtruar 10 ditë më parë, Agjencia Kosovare e Privatizimit, është përgjigjur se “shënimi është bërë nga Drejtoria e Kadastrit të Prishtinës pa pëlqimin e Njësisë së Kadastrit të AKP-së”.

Për më tepër, AKP-ja thekson se nuk ka pasur as vendim të Bordit të AKP-së për dhënien e pëlqimit për përcaktim kufiri.

Sipas ligjit për kadastër, caktimi i kufijve bëhet me pëlqimin e dy palëve në këtë rast AKP-së dhe NPB-së.

Rregullimi i kësaj çështjeje ishte ndër parakushtet për dhënien e lejës.

Komuna e Prishtinës ka lëshuar lejen për ndërtim të projektit afaristo-banesor në Lakrishtë, pa pëlqimin e AKP-së, siç konfirmojnë këta të fundit.

Për këtë çështje ishin sinjalizuar banorët, pas protestës së organizuar kundër skandalit mjedisor të shkatërrimit pa kontroll të azbestit. Këshilli i banorëve e kishte ngritur këtë shqetësim edhe gjatë takimit me ministrin e Mjedisit, Liburn Aliu, fillimisht si pretendime që më vonë ishin mediatizuar (shih videon më poshtë) e që tash po ndiçohen për publikun përmes kërkesave për qasje në dokumente publike.

Lidhur me këtë projekt i kam dërguar pyetje edhe Komunës së Prishtinës, por deri më tash zyrtarët e saj nuk janë përgjigjur rreth kësaj çështjeje me interes publik.

Gjatë ditëve në vijim do të njoftoheni me shkelje të tjera sesi ka ardhur deri te lëshimi i lejës së ndërtimit pa pëlqimin e AKP-së, çka është marr si bazë për ta përvjedhur këtë çështje, kush është i implikuar nga AKP-ja me nënshkrimin e një procesverbali terreni pa autorizim, kush nga pala e NPB-së e kush nga Komuna e Prishtinës, lidhur me këtë rast.

Në vijim gjeni:

– Kërkesën e kryshefit të NPB-së, Hajdar Hoxhaj drejtuar AKP-së, më 10 dhjetor 2020, cila nuk ka marr pëlqim sipas AKP-së e pastaj procesi ka vazhduar përmes komunës së Prishtinës.

– Pyetjet drejtuar AKP-së dhe përgjigjet e zyrtares dhe personit kontaktues për Qasje në Dokumente Publike në AKP. (Kjo analizë është shkruar nga gazetari i televizionit publik të Kosovës, Arsim Halili)./Media Ndërtimi.

Aktuale

Interesim i pakët i qytetarëve në raport me komunat e tyre

Published

on

Mosinformimi i mjaftueshëm, interesimi i pakët i qytetarëve në raport me komunën, nepotizmi dhe mundësitë jo të barabarta për gratë janë vetëm disa nga sfidat që hasin qytetarët të evidentuara nga të  gjeturat e “Anketës Mbi Kënaqshmërinë e Qytetarëve” të organizatës DEMOS që mbështet të gjitha komunat e Kosovës për të sjellë ndryshime sistematike që nxisin qeverisjen e mirë dhe ofrimin më të mirë të shërbimeve që ndikojnë pozitivisht në jetën e përditshme të qytetarëve.

Një sistem i qëndrueshëm i vetëqeverisjes lokale mbetet i qëndrueshëm atëherë kur mbahet nga disa shtylla bazë që në epiqendër kanë parimin e transparencës dhe pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në procese vendimmarrëse qeverisëse.

Për të arritur deri tek qëndrimi dhe perceptimi i qytetarëve të Kosovës lidhur me qeverisjen e tyre lokale, projekti DEMOS hulumtoi një sërë fushash që kishin të bënin me qasjen në informacione, pjesëmarrjen e qytetarëve, rolin e Kuvendit të Komunës, menaxhimin komunal, ofrimin e shërbimeve dhe kënaqshmërinë e përgjithshme me komunat.

Qytetarët shpesh drejtojnë pyetje në drejtim të komunave të tyre, dhe ata kanë plotësisht të drejtë të kërkojnë përgjigje dhe të marrin informacion nga të zgjedhurit e tyre. Pyetjet e tyre kanë karakter të ndryshëm të llojit si: “Çfarë po planifikon komuna për lagjen time? Sa buxhet ka ndarë? A është hapur ndonjë konkurs pune? A mund të jem përfitues i ndonjë subvencioni?” etj.

Ani pse sipas një ankete bërë nga  Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) del që 96.1% e familjeve në Kosovë kanë qasje në internet, sërish gjysma e të anketuarve pjesë e anketës së lartëpërmendur informohen për vendimet komunale me anë të komunikimit gojor.

Zhvillimi dinamik i teknologjisë ka krijuar nevojën që komunat t’i zëvendësojnë praktikat tradicionale me mjete më efektive si platformat e ndryshme të komunikimit masiv dhe rrjetet sociale. Por, pavarësisht kësaj mundësie, në përgjithësi, duket se qytetarët besojnë se për autoritetet komunale është më e favorshme që t’i mbajnë qytetarët në terr rreth vendimeve të tyre. Sipas pjesëmarrësve të fokus grupeve, kjo ndodh për shkak se i hap rrugë informalitetit, veçanërisht në proceset e rekrutimit. “Ndodh shpesh që vendimet komunale apo shpalljet për konkurse të mos publikohen në kohën e duhur dhe si rrjedhojë paraqitet nepotizmi dhe anshmëria.” – thotë një pjesëmarrës i fokus grupit. Kjo praktikë nuk u jep të gjithëve një qasje të barabartë në informacion, duke përjashtuar kështu mundësinë për t’u përgatitur për procesin e rekrutimit.

Gjithashtu, informaliteti në procesin e rekrutimit ka marrë forma të ndryshme.

Gjetja e një vendi pune në komunë shihet të jetë e lidhur ngushtë me përkatësinë politike.

Një pjesëmarrësi të diskutimeve në fokus grup, një vend pune në administratë tatimore iu kushtëzua me 5 mijë euro, kurse një tjetër u refuzua 7 herë edhe pse sipas tij ai ishte kanidadati më i përgatitur në fushën përkatëse që kishte aplikuar.

Qytetarët me një shumicë prej 64% besojnë se përkatësia politike është faktori më i rëndësishëm që merret parasysh gjatë rekrutimit të punëtorëve në komunë, e pasuar nga lidhjet familjare (54%).

Pjesëmarrësit e këtij studimi fajet nuk ia faturuan vetëm qeveritarëve por thanë se edhe qytetarët duhet të mbahen përgjegjës për përfshirjen e vazhdueshme të këtij fenomeni.

Shqetësuese del të jetë edhe mos stabilitieti i binomit komunë-qytetar, pasi 74% e të anketuarve nuk kanë pasur ndonjë ndërveprim me komunën e tyre gjatë 12 muajve të fundit dhe vetëm 16% e tyre deklarojnë se kanë marrë pjesë në takime publike.

Ndër projektet që qytetarët besojnë se komuna duhet të prioritizojnë mbeten gjërat bazike si uji i pijshëm, hapësirat e gjelbërta, infrastruktura, e planifikimi urban, ndonëse një shumicë prej 77% nuk ia kanë idenë se si ndahet buxheti i tyre komunal.

Sa i përket aspektit gjinor, stereotipet dhe paragjykimet mbi rolin e gruas duket se vazhdojnë të jenë të rrënjosura në shoqërinë kosovare.

Prania e grave në nivelet e larta të vendimmarrjes është një mjet që rrit cilësinë e kontributit të gjysmës së shoqërisë në hartimin e politikave të dobishme dhe gjithëpërfshirëse për komunitetin.

Por përkundër kësaj, në përgjithësi duket se gratë nuk shihen si kompetente për të kryer role udhëheqëse dhe vendimmarrëse, dhe edhe ato që tashmë janë në pozita udhëheqëse nuk marrin përsipër përgjegjësinë e plotë në marrjen e vendimeve të rëndësishme të pavarura nga ndikimi i burrave.

Detyrimi nga kuota për pjesëmarrësit duket të jetë arsyeja se pse komunat rekurtojnë gra më shumë, dhe jo ekspertiza e tyre. Të paktën kështu është thënë në një fokus grup të organizuar në shërbim të anketës. Një shumicë e thjeshtë prej 54% besojnë se komuna e tyre ofron deri diku mundësi të barabarta për pozita udhëheqëse për gratë ndërsa 24% e të anketuarve besojnë se grave u ofrohen shumë pak mundësi të barabarta.

Pavarësisht sfidave dhe problemeve të vazhdueshme që u theksuan, optimizmi tek qytetarët vazhdon të mbetet i lartë.

Rreth 73% e të anketuarëve u shprehën optimist se komuna e tyre është në rrugën e duhur për të qenë një vend më i mirë pas gjysmë dekade. Kurse 27% të qytetarëve u deklaruan si pesimist për drejtimin që ka marrë komuna e tyre. Pjesëmarrësit nga diskutimi i fokus grupeve serbe përkundrazi, besonin se situata vetëm do të përkeqësohej në të ardhmen.

Qytetarët e pakënaqur theksuan se me koordinimin dhe bashkëpunimin e duhur ndërmjet nivelit lokal dhe atij qendror të qeverisjes, udhëheqësve të tyre u jepet autoriteti për të krijuar mundësi punësimi, që sipas tyre është i vetmi hap për një mënyrë jetese dinjitoze.

“Anketa Mbi Kënaqshmërinë E Qytetarëve” është përgatitur nga UBO Consulting për projektin DEMOS i cili implementohet nga HELVETAS Swiss Intercooperation. Gjetjet dhe konkluzionet e shprehura në këtë raport nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht qëndrimin e donatorëve të projektit: Zyrës së BE-së në Kosovë, ambasadave të Zvicrës, Suedisë dhe Norvegjisë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Hapet aplikimi për 4 trajnerë në Qendrat e Aftësimit Profesional për Ndërtimtari dhe Parukeri

Published

on

Nëse keni minimum dy vite përvojë pune në parukeri  apo ndërtimtari, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve shpallë katër pozita të lira për trajnerë në Qendrat e Aftësimit Profesional në Prishtinë, Mitrovicë, Ferizaj dhe Pejë.

Mjafton që të keni diplomën e shkollës së mesme apo të universitetit dhe mund të aplikoni që të angazhoheni si trajner/e me kontratë të rregullt.

Aplikimi bëhet përmes platformës eprokurimi, në vegëzën në vijim: https://e-prokurimi.rks-gov.net/SPIN…/APPLICATION/IPN/Docu

mentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2017319

Në vegëzën në vijim gjeni më shumë detaje se si bëhet aplikimi hap-pas-hapi https://youtu.be/065yLSWt_cQ.

Për ndihmë gjatë aplikimit mund të kontaktoni në: +383 038 200 82 000, +383 45 403 443 apo [email protected]

Continue Reading

Aktuale

Bashkohuni për të ilustruar artikujt në Wikipedia me foto cilësore

Published

on

Ju ndodh shpesh të shfletoni artikuj në Wikipedia pa ilustrime me imazhe?

Të shtunën, më 27 gusht, Grupi i Përdoruesve Wikimedian-ët e Gjuhës Shqipe organizon redaktimin e  “Wikipedia Pages Wanting Photos” online dhe offline, ku do të ilustrohen me foto artikuj të ndryshëm në Wikipedia.

Edhe pse ndër vite, kontribues e vullnetarë të Wikimedia-s kanë ngarkuar me mijëra imazhe në Wikimedia Commons përmes programeve e garave ndërkombëtare, si:

Wiki Loves Monuments, Wiki Loves Earth, etj., vetëm një pjesë e vogël janë përdorur për të ilustruar me imazhe artikujt në Wikipedia.

Takohemi të shtunën më 27 gusht, ora 10:00: Kosovë: Prishtina Hackerspace Shqipëri: Coolab./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending