Connect with us

Aktuale

“Qytetarët Aktiv”, kërkojnë llogari për zbatimin e Planifikimit Hapësinor të Prishtinës dhe Gjakovës

Published

on

Grupi “Qytetarët Aktiv” kanë njoftuar se më 14 shtator 2021 të kenë kërkuar llogaridhënie Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me kërkesë lidhur me raportet vjetore të zbatimit dhe monitorimit të planifikimit Hapësinor të Kosovës dhe PZHK të Prishtinës dhe Gjakovës.

Departamenti për Planifikim Hapësinor, Ndërtim dhe Banim/DPHNB & Institutit për Planifikim Hapësinor

Kërkesë- Qasje në dokumentet publike

KËRKESA 1

Në bazë te UA NR. 06/2016 për pjesët dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe Monitorimin e Planit Hapësinor të Kosovës

Neni 15- Autoritetet për zbatimin dhe monitorimin

Pika- 2. Ministria ndihmon Qeverinë të hartojë dhe ti paraqesë Kuvendit të Kosovës Raportin vjetor të monitorimit për zbatimin e qëllimeve dhe objektivave të PHK-së.

Si dhe ne bazë të nenit:

Neni 8- Përgjegjësitë e Qeverisë së Kosovës në Planifikimin Hapësinor

Pika- 3. Qeveria e Kosovës në baza vjetore harton Raportin Monitorues të Zbatimit të qëllimeve dhe të objektivave të deklaruara në Planin Hapësinor të Kosovës dhe Planet Hapësinore për Zona të Veçanta.

  1. a) Kërkojmë raportet vjetore nga viti 2016-2021 të monitorimit për zbatimin e qëllimeve dhe objektivave të Planit Hapësinor të Kosovës

KËRKESA 2

Në bazë te UA NR. 11/2015 mbi elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe Monitorimin e planit zhvillimor komunal

Neni 13

Pika – 6. Autoriteti përgjegjës komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor dorëzon raportin e miratuar vjetor ndërsektorial për zbatimin dhe monitorimin e PZHK-së në Ministri.

  1. a) Na dorëzoni raportet vjetore për zbatimin dhe monitorimin që nga viti 2015-2021 për komunat e Prishtinës dhe Gjakovës

KËRKESA 3

Në bazë të ligjit për planifikim hapësinor 04/174

Neni 9 – Përgjegjësitë e Ministrisë në Planifikimin Hapësinor

Pika – 2.3. bashkërenduar vlerësimin e përputhshmërisë së Planit Zhvillimor Komunal dhe Hartës Zonale të Komunës dhe përputhshmërinë me Planin Hapësinor të Kosovës dhe Hartës Zonale të Kosovës, si dhe të revidimit të tyre me të dhënat digjitale bazë dhe normat teknike të planifikimit hapësinor dhe me vendim njofton autoritetin përgjegjës komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor për:

a.) Kërkojmë vlerësimin e përputhshmërisë së Planit Zhvillimor të Komunës së Prishtinës, me atë hapësinor të Kosovës 2021-2029, e cila është dorëzuar në Ministri për pëlqim

b.) Kërkojmë vlerësimin e përputhshmërisë së Planit Zhvillimor të Komunës së Gjakovës, me atë hapësinor të Kosovës 2021-2029, e cila është dorëzuar në Ministri për pëlqim

KËRKESA 4

Në bazë ligjore Plani Hapësinor i Kosovës hartohet çdo 8 vjet:

LIGJI NR. 04/L-174 PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR

Neni 9- Përgjegjësitë e Ministrisë në Planifikimin Hapësinor

Pika – 1.4.1. Planit Hapësinor të Kosovës për çdo tetë 8 vite;

  1. a) Kërkojmë nga Ministria në bazë të cilit Plan Hapësinor është duke u bazuar për përputhshmërinë dhe pëlqimin për PZHK të Komunës së Prishtinës dhe Gjakovës 2021-2029./ Media Ndërtimi.

Aktuale

Vazhdon aksionin i prokurorisë për verifikimin e ndërtimeve në Brezovicë

Published

on

Prokuroria Themelore në Ferizaj bën me dije se aksioni po zhvillohet në bashkëpunim me Drejtorinë e Krimeve të Rënda (DKR) në Prishtinë, Inspektoratin e Minsitrisë së Mjedisit, Departamentin e Mbrojtjes së Mjedisit, Inspektoratin e komunës, Drejtorinë e Parkut Kombëtar “Sharri” dhe Agjencinë Kadastrale.

“Qëllimi i këtij inspektimi është identifikimi i ndërtimit të gjitha objekteve në zonat e mbrojtura të parkut kombëtar se në cilat zona janë ndërtuar ato, a posedojnë leje ndërtimore dhe të njëjtat a janë në pajtim me ligjin”, thuhet në njoftim.

Një aksion i ngjashëm ishte zhvilluar edhe më datën 4 gusht.

Inspektorët kishin dalë në terren për identifikimin e ndërtimeve në zonat e mbrojtura të parkut kombëtar./Media Ndërtimi.

 

Continue Reading

Aktuale

Në Han të Elezit protestohet kundër rritjes së çmimeve të çimentos

Published

on

Në Han të Elezit është protestuar për të kundërshtuar ngritjen e çmimeve të çimentos.

Dhjetëra kamionë kanë marrë pjesë në protestë, duke lëshuar boritë e tyre si shenjë kundërshtimi për këtë rritje.

Naim Mahmutaj, përfaqësues i Shoqatës së Betonjerkave të Kosovës, tha se kjo ngritje është bërë drastike dhe e papërballueshme.

“Jemi mbledhur sot në këtë tubim të qetë për të shprehur kundërshtimin dhe shqetësimin tonë të thellë lidhur me ngritjen e vazhdueshme të çmimit të çimentos. Siç jeni të informuar së fundmi, nga fabrika e çimentos “SharrCem” për ngritje të sërishme të çmimit të çimentos për 17.81 euro për ton, duke përfshirë TVSH-në, që do të hyjë në fuqi nga data 08.08.2022. kjo është ngritja e tretë e çmimit të çimentos brenda këtij viti. Meqenëse nga data 1 janar deri më sot, çmimi i çimentos është ngritur nga 82.01 euro për ton, në 129.80 euro për ton” tha ai.

Mahmutaj gjithashtu përmendi edhe shqetësimet e kësaj shoqate.

“Shqetësimet tona janë: ngritja e shpeshtë e çmimit të çimentos, mungesa e arsyetimit përmbajtjesor për këto ngritje, ngritja në mes të sezonit të punës, ngritja pa paralajmërim paraprak dhe në afat shumë të shkurtër kohor”.

Protesta ishte e qetë dhe pa incidente./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Kërkohet të hetohet ngritja e çmimit të çimentos në Kosovë, vendet e origjinës nuk e kanë rritur çmimin!

Published

on

Kërkohet të hetohet ngritja e çmimit të çimentos në Kosovë, vendet e origjinës nuk e kanë rritur çmimin!

Çmimi i një toni beton në Kosovë është rritur për 60 euro, në treg kushton 150 euro

Prodhuesit e betonit në Kosovë i janë drejtuar kryeministrit Albin Kurti me një letër ku i ankohen për ngritjen e çmimit të cementit, si lëndë e parë për prodhimin e betonit.

Ata thonë se çmimet janë të papërballueshme meqë nga janari kanë pësuar rritje të madhe.

“Ndryshimet vetëm në vitin aktual janë të papërballueshme për mbarëvajtjen e procesit të punëve tona si prodhues dhe të gjithë sektorit të ndërtimtarisë, kjo pasi që nga janari që ishte çmimi 90 euro për ton në këtë moment ka arritur deri në 150 euro për ton”, thuhet ndër të tjera në letër.

Gjithashtu, ata kanë thënë se derisa kanë kontrata të mëhershme për furnizim me beton me çmime më të vogla, kjo po iu shkakton humbje, raporton Nacionale.com.

Kërkojmë nga autoriteti i konkurrencës që të hetojë këtë dukuri pasi që sipas informacioneve që kemi ne si tregtarë, fabrikat e cementit në vendet e origjinës nuk e kanë ngritur çmimet, por ngritja e çmimeve është duke ndodhur vetëm në Kosovë”.

“1.2 milionë tonë me ndryshim në çmim prej 60 euro për ton, 72 milionë euro ndryshim që konsiderojmë se i fitojnë prodhuesit e cementit dhe tregtarët e cementit në dëm të prodhuesve të betonit dhe sektorit të ndërtimtarisë. Poashtu, marrë parasysh që kemi kontrata të mëhershme për furnizim me beton me çmime të volitshme, kjo po bëhet e papërballueshme dhe do të na shkaktojë humbje”, thuhet më tutje në letër.

Në fund, ata thonë se nëse nuk ndërmerren masa për këtë çështje nga qeveritarët, do t’iu duhet të ndërpresin aktivitetet e tyre./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending