Trendi i ri i shfrytëzimit të hapësirave, parqet mbi ndërtesa

0

Pika fillestare për projektin e krijimit të parkut ishte një strukturë tradicionale e parkimit. Detyra ishte të krijohej një fasadë tërheqëse dhe një koncept që do t’i inkurajonte njerëzit të përdorin çatitë.

Një sistem i kutive të bimëve është instaluar jashtë duke shpërndarë gjelbërimin në të gjithë fasadën.

Një shesh lojërash fantastike në çati e bën këtë ndërtesë mjaft të veçantë. Kjo është një mënyrë shumë e mençur e shfrytëzimit të hapësirave si dhe krijimin e zonave relaksuese në qytetet e mëdha.