“Termokos” jep tender për promovim të Masterplanit

0

Javë më parë është prezantuar edhe Masterplani për zgjerimin e rrjetit të ngrohtores “Termokos” në Prishtinë.

E për materialin promovues të lansimit të Masterplanit, “Termokos” ka nënshkruar tender.

Vlera e këtij tenderi kap shumën e 877.92 cent.

Tenderi i është dhënë kompanisë “Drop” Sh.P.K, bëhet e ditur në faqen e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP).

 

REKLAMA