Taksa administrative e lejes ndërtimore sipas ligjit

0

Ligji për Ndërtim nr.04/L-110, neni 22, flet për taksën ndërtimore.

Sqarohet se kush dhe kur përcakton taksën ndërtimore, si i analizon ministria resurset, si llogariten taksat ndërtimore, cilat janë detyrat e organit kompetent dhe çështje të tjera.

Kjo është përmbajtja e këtij neni. 

REKLAMA

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here