Sektori industrial në Eurozonë shënon rritje të prodhimit

0

Prodhimi industrial në Eurozonë ka treguar rritje sipër projeksioneve dhe normën më të lartë në 9 muaj për gushtin, ndërkohë që prodhimi i mallrave kapitale, si makineritë, janë rritur ndjeshëm.

Treguesi sinjalizon një fuqizim të ekonomisë së bllokut të valutës së përbashkët në gjysmën e dytë të këtij viti.

Prodhimi total u rrit me 1.4% në gusht me bazë mujore dhe me 3.8% krahasuar me të njëjtën periudhë një vit më parë, raporton zyra e statistikave e Bashkimit Europian.

Shifrat thyen lehtë projeksionet e ekonomistëve që qëndronin për një rritje me 0.5%. Norma e gushtit ishte më e larta që prej nëntorit 2016.

Eurostat rishikoi gjithashtu prodhimin për muajin Korrik, në 0.3% nga 0.1% me bazë mujore. Të dhënat sjellin optimizëm për ekonominë e Eurozonës në gjysmën e dytë të vitit, ndërkohë që rritja e prodhimit të mallrave kapitale, prej 3.1%, tregon se bizneset nuk po ndalojnë investimet.

Prodhimi i mallrave të qëndrueshëm të konsumit, si automjetet, ishte gjithashtu i fortë, duke treguar një rritje me 1.3% për muajin, ndërkohë që industria pret një rritje të kërkesës nga konsumatorët për mallra më të shtrenjtë.