Rihapet tenderi për renovimin e ndërtesës të ish-Toskanës

0

Edhe njëherë Korporata Energjetike e Kosovës (KEK)  ka hapur tender për renovimin e pjesshëm të hapësirave të restorantit ndërtesa e Toskanës, shkruan Ndërtimi.info

Tenderi ishte anuluar pas 10 ditësh që kur kishte hap tenderin me arsyetimin e anulimit për shkak të ndryshimit të specifikimit teknik është e domosdoshme të përmirësohet dosja e tenderit dhe të modifikohet tabela e përshkrimit të çmimit.

Ky renovim sipas njoftimit për hapje të tenderit po bëhet për nevoja të Zyrës së Ekzekutimit të Prokurimit (ZEP), ku parashihen të jepen 3 mijë e 500 euro për punimet që do bëhen.

Gjithashtu bëhen të ditura edhe kriteret që duhen plotësuar për të aplikuar në marrjen e këtij tenderi, i cili publikim është bërë në faqen e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP).

https://ndertimi.info/kek-u-anulon-tenderin-per-renovimin-e-nderteses-te-ish-toskanes/

https://ndertimi.info/kek-hap-tender-per-renovim-te-nderteses-te-ish-toskanes/

 

REKLAMA