Connect with us

Aktuale

Pronën shoqërore e tjetërsuan me dokumente false në aparatin kadastral

Published

on

Dëshmitari Ismet Mziu ka thënë se prona për të cilën ish-Drejtori i Gjeodezisë dhe Kadastrit, Shiqeri Spahiu si dhe ish-shefi i Kadastrit në Komunën e Prishtinës, Ramush Thaçi, po akuzohen se e regjistruan me aktgjykim të falsifikuar, ka qenë pronë shoqërore.

Prokuroria pretendon se Spahiu prej dhjetorit 2008 dhe Thaçi prej vitit 2010, jashtë autorizimeve zyrtare kanë ndërruar titullarët e pronave në aparatin kadastral, duke iu referuar dokumenteve të rrejshme: aktgjykimit të 21 shkurtit 1997 me të cilin janë bartur 10.12.53 ha prej të dëmtuarit KBI “Kosova Export – NSH Bujqësia” te Marko Mitroviq dhe kontratave të lidhura mes Marko Mitroviqit si shitës të atyre pronave dhe personave tjerë si blerës të tyre.

Mziu duke u përgjigjur në pyetjet e mbrojtësit të të akuzuarit Spahiu, avokatit Daut Rudi ka thënë se nga vitit 2003 ka qenë operator në regjistrimin e të drejtave të pronës së paluajtshme në Komunën e Prishtinës, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Ai ka thënë se më 2005 ka bërë regjistrimin e kësaj prone lëndore, kurse sipas tij më vonë nga prokuroria kishte pranuar një ndalesë për mos regjistrimin e kësaj prone në kadastër, por që sipas tij jo vetëm të kësaj prone por edhe shumë pronave të tjera në Prishtinë.

“Në vitin 2005 ka qenë një ndalesë nga prokuroria e shtetit për mosregjistrimin e kësaj prone në kadastër, por jo vetëm për këtë pronë por edhe shumë prona kontestuese në territorin e Prishtinës, e që ka qenë edhe kjo parcelë”, ka thënë dëshmitari Mziu.

Tutje, ai ka thënë se regjistrimi i paluajtshmërive në librat kadastral është bërë sipas dokumentacionit të kontrolluar nga juristi pranë kadastrit, e kontrolluar nga shefi i sektorit të kadastrit dhe e nënshkruar nga drejtori i kadastrit.

Sipas aktakuzës së përpiluar më 9 gusht 2016, ekziston dyshimi i bazuar mirë se dy të akuzuarit në cilësinë e personave zyrtarë bashkërisht kanë shfrytëzuar detyrën zyrtare duke i tejkaluar ato me qëllim që të shkaktojnë dëm tjetrit.

Në aktakuzë thuhet se e kanë bërë në atë mënyrë që Shiqeri Spahiu prej dhjetorit 2008, si drejtor i Drejtorisë për Kadastër e Gjeodezi dhe Ramush Thaçi prej vitit 2010, si shef i Sektorit për Kadastër në Komunën e Prishtinës jashtë autorizimeve zyrtare kanë ndërruar titullarët e pronave në aparatin kadastral duke iu referuar dokumenteve të rrejshme: aktgjykimit C.nr.395/96 i datës 21 shkurt 1997, me të cilin janë bartur 10.12.53 ha me numër kadastral 1536/1, Zona Kadastrale Uglar, Prishtinë prej të dëmtuarit KBI “Kosova Export – NSH Bujqësia” në Fushë Kosovë të Marko Mitroviq dhe kontratave të lidhura me Marko Mitroviqit si shitës të atyre pronave dhe personave tjerë si blerës të tyre./Media Ndërtimi.

Aktuale

Energjia Elektrike pritet të shtrenjtohet sërish

Published

on

Mosekzekutimi i subvencionit prej 100 milionë eurove nga Qeveria e Kosovës para pak muajve tash mund t’i kushtojë Kosovës deri në 5 milionë euro në ditë import, ose mund të sjellë shtrenjtim të energjisë.

Kosovarët prej ditësh po përballen me reduktime të energjisë elektrike. E që të kjo të parandalohej, Zyra e Rregullatorit kishte propozuar një subvencionim prej 100 milion eurosh nga shteti i Kosovës.

Këto mjete qeveria i ndau që të blihet energji më e lirë, por që nuk u ekzekutuan asnjëherë.

Nga KEDS thonë se edhe në rast se kjo ndodhë, tash është vonë.

Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani, paralajmëron se Kosova mund të paguajë shifra marramendëse për import të rrymës muajve të dimrit.

Nga Shoqëria Civile thonë se mos ndarja e mjeteve për energjinë nga Qeveria, do të mund t’iu kushtojë kosovarëve me rritje enorme të tarifave të rrymës.

Në këto ditë  vendi ka prodhuar afër 120 mega vat në orë më pak sesa nga kërkesa e konsumatorëve.

Continue Reading

Aktuale

AKP shpalli shitjen e re të aseteve përmes likuidimit nr. 58 

Published

on

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) zyrtarisht ka shpallur shitjen e aseteve përmes likuidimit nr.58. Lista e tenderëve për privatizim me këtë valë të shitjeve përmban 40 asete/njësi atraktive të ndërmarrjeve shoqërore në Republikën e Kosovës, të cilat paraqesin një mundësi të shkëlqyer për zgjerim të biznesit apo iniciativa të reja biznesore në vendin tonë.

Kjo valë e shitjeve me të gjitha asetet e tenderuara është aprovuar në Bordin e Drejtorëve, kurse AKP i ka njoftuar paraprakisht të gjitha Komunat përkatëse se këto asete të ndërmarrjeve shoqërore do të privatizohen dhe ka shpallur njoftimin për tender në faqen e saj të internetit www.pak-ks.org dhe në mediat e shkruara dhe ato elektronike.

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.58 duhet të dorëzohen në “Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 7 shtator 2022, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Kurse hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30.

Bashkëlidhur (si më poshtë) gjeni shtegun me  listën e aseteve të tenderuara në këtë valë të shitjeve./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Reagon “Prishtina Parking” për kontratën prej 750 mijë euro

Published

on

Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” SH.A. sqaron opinionin publik rreth disa shkrimeve dhe reagimeve të aktivistëve politikë lidhur me vazhdimin e kontratës “Shërbime për Menaxhimin e Parkingjeve”, ku vlera indikative për 36 muajt e ardhshëm është 750,000.00€ (shtatëqind e pesëdhjetë mijë euro).

Ndërmarrja sqaron se kjo nuk është shuma që do t’i paguhet Operatorit Ekonomik, por në bazë të kontratës së nënshkruar, Ndërmarrja do t’i paguajë kompanisë 15 % të të hyrave për çdo shërbim që kryen kompania e kontraktuar nga Ndërmarrja.

Ta zëmë, nëse Operatori Ekonomik kryen shërbime nga të cilat Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” inkason 100€ (njëqind euro), nga kjo shumë 15 % e të hyrave (15€) do t’i marrë kompania e kontraktuar për të kryer shërbimet.

Gjithashtu në bazë të kontratës së nënshkruar, Operatori Ekonomik ka për obligim të furnizojë stafin me pajisje elektronike si telefona dhe printer digjital, ndërtimin e një server room, vijëzimin e të gjitha parkingjeve në të gjitha lagjet e Prishtinës, vendosjen e tabelave vertikale, mirëmbajtjen e sistemit, si dhe trajnimin e stafit për përdorimin e sistemit.

Është me rëndësi të theksohet se kompania e kontraktuar ka krijuar softuerin dhe tre aplikacione: aplikacioni ku palët paguajnë me sms, aplikacioni për banorët rezident si dhe aplikacioni për smart phone, ku për to është investuar një shumë e konsiderueshme e mjeteve nga kompania e kontraktuar.

Prishtina Parking me punën dhe angazhimin e treguar është shndërruar në një Ndërmarrje model në vend, andaj çdo tentim për të prishur imazhin nga informata të pasakta të sponzorizuara që kanë dështuar të implementojnë sisteme të tilla, është i papranueshëm për ne.

Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” SH.A. fton mediat dhe qytetarët që për çdo informatë të drejtohen pranë zyreve të Ndërmarrjes dhe të mos publikojnë njëanshëm qëndrime nga individë politik.

Continue Reading

Trending