Pamje të rralla nga ndërtimi i Hidrocentrali të Shkopetit më 1961

0

Ndërtimi i H/C të Shkopetit filloi në vitin 1959. Ndodhet 20 km poshtë atij të Ulzës. U projektua nga akademiku, Farudin Hoxha me një grup studiuesish. Turbinat dhe aksesorët e tjerë u morën në Çekosllovaki.

Vepra u vu në shfrytëzim me 10 korrik 1963.

Ka dy turbina me fuqi të instaluar 24000 kvh. Prodhimi vjetor në kushte normale është 90 milionë Kvh.

Liqeni i Vablinit ose siç thirret në histori, liqeni i Shkopetit, ka një vëllim prej 14 milion m3 ujë. Shtrihet në luginën e bukur të Kokërdhokut dhe asaj të Vablinit.

REKLAMA