Normat teknike të planifikimit hapësinor me udhëzim administrative

0

Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Ferat Shala ka vënë firmën e tij mbi Udhëzimin Administrativ të dalë nga Ligji për Planifikim Hapësinor, Udhëzimi Administrativ për Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor.

LEXO UDHËZIMIN ADMINISTRATIV PËR NORMAT TEKNIKE TË PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

Ky Udhëzim Administrativ, sipas ministrisë, ofron kornizën rregulluese përmes së cilës sigurohet zbatimi i ligjit për planifikimin hapësinor, hartimi dhe zbatimi i dokumenteve të Planifikimit Hapësinor që rregullojnë hapësirën në Kosovë.

“Me këtë Udhëzim Administrativ Dispozitat e përcaktuara në Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor janë të detyrueshme për të gjitha institucionet, profesionistët e planifikimit hapësinor dhe palët e tjera pjesëmarrëse në procesin e hartimit të të gjitha dokumenteve të planifikimit hapësinor të përcaktuara me Ligjin për planifikim Hapësinor”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

Ky Udhëzimet Administrative hynë në fuqi 16 qershor 2017, shtatë ditë pas nënshkrimit nga Ministri i MMPH-se më datë 09.06.2017.

REKLAMA

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here