Ndihma që Bitcoin mund të japë në industrinë e ndërtimtarisë

0

Një nga mediat më të vjetra që është profilizuar në fushën e ndërtimit, simotër e Ndertimi.info, BuildUpp.co.uk, ka publikuar një seri shkrimesh në lidhje me ndikimin e teknologjisë në ndërtimtari.

Në pjesën e dytë të serisë, teknologjia në ndërtimtari emblematohet me furinë e re financiaro-teknologjike në botë, BITCOIN. Çka është Bitcoin dhe si mund ta ndihmojë ajo industrinë e ndërtimit?

Bitcoin është valutë digjitale dhe sistem pagesash që operon tërësisht e pavarur nga bankat tjera apo qendrat e administrimit. Pagesat janë të sigurta dhe mund të konvertohet, duke mos pritur më shumë se tri ditë për një pagesë.

Kjo ende nuk është e njohur zyrtarisht si valutë, megjithatë ajo ka një nivel këmbimi përball shumë nga valutat më të fuqishme. Nuk ka kartëmonedha, karta ose çeqe – çdo gjë shkon nëpërmes elektronikës.

Teknologjia ‘backoffice’  që qëndron prapa saj, sipas bulidupp, është shumë e sigurt dhe siguron vërtetim dhe verifikim. Ajo mund ka shumë autentike dhe ka rregulla, për shembull nuk lejon pagesë, nga një llogari multi nëse nuk e nënshkruajnë anëtarët përkatës të bordit.

Prapa skenave, rrjeti i Bitcoin po ndan një libër masiv publik të quajtur “zinxhir bllok”. Ky libër përmban çdo transaksion të përpunuar ndonjëherë që mundëson kompjuterin e një përdoruesi të verifikojë vlefshmërinë e çdo transaksioni. Autenticiteti i secilit transaksion mbrohet nga nënshkrime digjitale që korrespondojnë me adresat e dërgimit, duke lejuar që të gjithë përdoruesit të kenë kontroll të plotë mbi dërgimin e Bitcoins.

Por si mund të ndihmohet industria e ndërtimit, sipas BuildUpp, nga Bitcoin?

Një nga përparësitë e Bitcoin është e bazuar në transferet mes bizneseve, duke qenë shumë efecient. Pagesat BACS, një nga mënyrat e përbashkëta të pagesave business-to-business, janë të shtrenjta dhe të marrin shumë kohë. Kompanitë që zotërojnë bitcoin për pagesa mund të eliminojnë tarifën që merr banka.

Bitcoin gjithashtu mundet të ndërtojnë një valë të punës bashkëpunuese që zgjerohet në industrinë e ndërtimit. Pagesat mes klientit, ekipit profesional, kontraktonit kryesor dhe të tjerëve mund të lidhen mes vete dhe në mënyrën që kushtet e pagesës të respektohen dhe të kalojnë përmes zinxhirit dhe gjithashtu mund të lidhen me përfundimin e fazës së kontratës.

REKLAMA

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here