Connect with us

Aktuale

Ndërtimet e garantuara sipas arkitektit Lulzim Behxheti

Published

on

Do të bëj një paralele mes procesit të ndërtimit në Finlandë dhe Kosovë.

Një shtëpi se pari duhet të jete e shëndetshme, e sigurt, jetëgjatë dhe e garantuar, tek pastaj vjen bukuria, dmth dizajni. Në Finlande nuk i kushtohet prioritet dizajnit, por ndërtimit të shtëpisë se shëndoshë.

Për të ndërtuar një shtëpi të tillë, duhet involvuar një mori ekspertesh, si: arkitekti lokal, ing. i ndërtimtarisë, ing. i konstruksionit, ing.i ambientit, ing.i energjisë, ing.i ajrimit, ing.i rrymës, ing.i ujit e kanalizimit, ing.i ngrohjes.

E si kryesori është MJESHTRI I NDERTIMIT  që është poashtu ing.ndertimi me përvojë. Ky mjeshtër është personi që bën kontrollimet në truall gjatë procesit të lejeve deri te pranimi final teknik i projektit në tërësi, pra pos shtëpisë, edhe te oborrit, garazhit dhe objekteve përcjellëse. Në Finlandë ky proces zgjatë normalisht 6 muaj dhe e tërë ekipa i bën përgatitjet dhe vizatimet e duhura për projektin e shtëpisë.

Kjo kosto është 15% te investimit, dmth ende pa filluar asgjë. Lejet mirën, por me kushte kohore te afatizuara  e qe dmth pas zakonisht afatit 3 vjeçar, projekti duhet te kryhet dhe teknikisht te pranohet. Nuk ka inspeksione ndërtimore ne teren, por mjeshtri është ai qe raporton ne zyrën komunale për mirëvajtjen e projektit.

E si ndërtohet një shtëpi e shëndoshë?

Së pari, materiali ndërtimore është determinues. Në Finlande 75% të shtëpive janë nga druri, pra në tekniken KVH C24. Së fundi teknologjia CLT nga druri masiv përdoret masivisht, ndërsa ndërtime me blloka ka shume pak. Në fakt, ende nuk kam pa shtëpi me blloka te kuq, Siprex po. Arsyeja është se druri është izolatori dhe akumuluesi me i mire i energjisë.

Të gjitha shtëpitë pajisen me Certifikatë të Energjisë, e që detyrimisht duhet të jete shtëpi energoefiqiente ose pasive. Themelet kane rendësi të veçantë.

Ato duhet ndërtuar me pajisjen ajruese min. 80 cm nga toka ashtu që shtëpia të mos laget. Poashtu fasada duhet të jetë ajruese për të njëjtat arsye. Rol te madh ka sa shpenzon energji një shtëpi, e për këtë arsye behën kalkulimet paraprake.

Zakonisht Certifikata energjetike është e kategorisë B+. Izolimet e mureve te jashtme duhen te jene sa me natyrale, nga fibra te drurit ose letra e riciklueshme.

Trashësia e mureve ajruese duhet te jete jo me pak se 350mm, e dyshemesë se pare 500mm dhe çatisë njësoj 500mm. Puna ne truall ende pa filluar ndërtimi i shtëpisë është me rëndësi ts veçantë, ngase aty bëhen te gjitha gypimet, rrymat, drenazhimet, izolimet, lehtësimet e masës ndërtuese etj. Kjo pune zgjate 3-4 muaj dhe kostoja është 30% e investimit.

Shtëpitë e prefabrikuara janë me të shëndosha se ato të ndërtuara në truall, ngase ndërtimi behet ne fabrike, ne kushtet e kontrolluara. Por duhet patur kujdese në përzgjedhjen e drurit, ashtu që lagështia të mos jetë me e madhe se 12%.

Fatmirësisht, edhe ne Kosove ka filluar të ndërtohet me KVH, por jo edhe me dru masiv CLT. Këtë teknologji ne do të mundohemi ta implentojme në Vjosa Hill e qe tani jemi ne fazen e kerkimit te lejeve, pasi që ajo zonë është jashtë zonës se Planit Zhvillimor Urban, dhe ne po tentojmë ta urbanizojmë lagjen si lagje private.

Dëgjimi publik pritet te behet ne Maj, por kam shpresën se falë ndërtimeve drurore, Komuna e Prishtinës nuk do të na sjellë telashe.

Këto ishin disa nga këshillat e mija nga përvoja ime modeste se si duhet ndërtuar një shtëpi e shëndoshë  efiqiente dhe e sigurte për gjenerata.

Inkurajoj të gjithë investitorët dhe ndërtuesit të ndryshojnë mentalitetin se shtëpitë drurore janë të pasigurta dhe jorezistente në flakë. Kjo nuk është aspak e saktë  e në veçanti kur ndërtimet janë nga druri masiv CLT. Ato shtëpi janë nga materialet  rinovuese, CO2 free, antistres, rezistuese në termet e zjarr.

*Autori i shkrimit është Lulzim Behxheti drejtor i Fondacionit Vjosa që ka ndërrmarë një nismë për ndërtimin e 30 kampuseve  në Prishtinë për personat autikë.

Aktuale

Energjia Elektrike pritet të shtrenjtohet sërish

Published

on

Mosekzekutimi i subvencionit prej 100 milionë eurove nga Qeveria e Kosovës para pak muajve tash mund t’i kushtojë Kosovës deri në 5 milionë euro në ditë import, ose mund të sjellë shtrenjtim të energjisë.

Kosovarët prej ditësh po përballen me reduktime të energjisë elektrike. E që të kjo të parandalohej, Zyra e Rregullatorit kishte propozuar një subvencionim prej 100 milion eurosh nga shteti i Kosovës.

Këto mjete qeveria i ndau që të blihet energji më e lirë, por që nuk u ekzekutuan asnjëherë.

Nga KEDS thonë se edhe në rast se kjo ndodhë, tash është vonë.

Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani, paralajmëron se Kosova mund të paguajë shifra marramendëse për import të rrymës muajve të dimrit.

Nga Shoqëria Civile thonë se mos ndarja e mjeteve për energjinë nga Qeveria, do të mund t’iu kushtojë kosovarëve me rritje enorme të tarifave të rrymës.

Në këto ditë  vendi ka prodhuar afër 120 mega vat në orë më pak sesa nga kërkesa e konsumatorëve.

Continue Reading

Aktuale

AKP shpalli shitjen e re të aseteve përmes likuidimit nr. 58 

Published

on

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) zyrtarisht ka shpallur shitjen e aseteve përmes likuidimit nr.58. Lista e tenderëve për privatizim me këtë valë të shitjeve përmban 40 asete/njësi atraktive të ndërmarrjeve shoqërore në Republikën e Kosovës, të cilat paraqesin një mundësi të shkëlqyer për zgjerim të biznesit apo iniciativa të reja biznesore në vendin tonë.

Kjo valë e shitjeve me të gjitha asetet e tenderuara është aprovuar në Bordin e Drejtorëve, kurse AKP i ka njoftuar paraprakisht të gjitha Komunat përkatëse se këto asete të ndërmarrjeve shoqërore do të privatizohen dhe ka shpallur njoftimin për tender në faqen e saj të internetit www.pak-ks.org dhe në mediat e shkruara dhe ato elektronike.

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.58 duhet të dorëzohen në “Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 7 shtator 2022, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Kurse hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30.

Bashkëlidhur (si më poshtë) gjeni shtegun me  listën e aseteve të tenderuara në këtë valë të shitjeve./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Reagon “Prishtina Parking” për kontratën prej 750 mijë euro

Published

on

Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” SH.A. sqaron opinionin publik rreth disa shkrimeve dhe reagimeve të aktivistëve politikë lidhur me vazhdimin e kontratës “Shërbime për Menaxhimin e Parkingjeve”, ku vlera indikative për 36 muajt e ardhshëm është 750,000.00€ (shtatëqind e pesëdhjetë mijë euro).

Ndërmarrja sqaron se kjo nuk është shuma që do t’i paguhet Operatorit Ekonomik, por në bazë të kontratës së nënshkruar, Ndërmarrja do t’i paguajë kompanisë 15 % të të hyrave për çdo shërbim që kryen kompania e kontraktuar nga Ndërmarrja.

Ta zëmë, nëse Operatori Ekonomik kryen shërbime nga të cilat Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” inkason 100€ (njëqind euro), nga kjo shumë 15 % e të hyrave (15€) do t’i marrë kompania e kontraktuar për të kryer shërbimet.

Gjithashtu në bazë të kontratës së nënshkruar, Operatori Ekonomik ka për obligim të furnizojë stafin me pajisje elektronike si telefona dhe printer digjital, ndërtimin e një server room, vijëzimin e të gjitha parkingjeve në të gjitha lagjet e Prishtinës, vendosjen e tabelave vertikale, mirëmbajtjen e sistemit, si dhe trajnimin e stafit për përdorimin e sistemit.

Është me rëndësi të theksohet se kompania e kontraktuar ka krijuar softuerin dhe tre aplikacione: aplikacioni ku palët paguajnë me sms, aplikacioni për banorët rezident si dhe aplikacioni për smart phone, ku për to është investuar një shumë e konsiderueshme e mjeteve nga kompania e kontraktuar.

Prishtina Parking me punën dhe angazhimin e treguar është shndërruar në një Ndërmarrje model në vend, andaj çdo tentim për të prishur imazhin nga informata të pasakta të sponzorizuara që kanë dështuar të implementojnë sisteme të tilla, është i papranueshëm për ne.

Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” SH.A. fton mediat dhe qytetarët që për çdo informatë të drejtohen pranë zyreve të Ndërmarrjes dhe të mos publikojnë njëanshëm qëndrime nga individë politik.

Continue Reading

Trending