Masat për mbrojtje nga erozioni sipas Udhëzimit Administrativ

0

Udhëzimi Administrativ nr.11/2016 i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për përcaktimin, mënyrën dhe procedurat për mbrojtjen e zonave erozive i ka të përcaktuar edhe masat parandaluese që duhet të ndërmerren për mbrojtje nga erozioni.

Këto janë masat që duhet të ndërmerren për mbrojtje nga erozioni sipas nenit 8 të dokumentit. 

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here